pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
ekpaideytikoi

Μεγάλα προβλήματα έχουν προκύψει στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καθώς έχουν μείνει κενές εκατοντάδες θέσεις διευθυντών.

Ένας μεγάλος αριθμός διευθυντών σχολείων παραιτήθηκε για συνταξιοδότηση φέτος ενώ μέσα στο Καλοκαίρι και ιδιαίτερα μετά το νόμο για την αξιολόγηση που, ανάμεσα σε άλλα, αλλάζει το ρόλο των διευθυντών σχολείων, μετατρέποντας τους σε "σχολάρχες" - manager και αξιολογητές, παρατηρήθηκαν και αιτήσεις παραίτησης διευθυντών από τη θέση τους.

Παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγιναν δεκτές μέσα στο καλοκαίρι παραιτήσεις διευθυντών με την δικαιολογία από τη μεριά της διοίκησης της εκπαίδευσης ότι δεν υπήρχαν υποδιευθυντές στο σχολείο τους έτσι ώστε να τους αναπληρώσουν.

Το νέο στοιχείο είναι ότι πλέον δεν ισχύουν οι παλιοί πίνακες (με το απόθεμα εκπαιδευτικών που ήταν υποψήφιοι διευθυντές) οι οποίοι εξάλλου είχαν εξαντληθεί.  Σύμφωνα με το άρθρο 232 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4823/2021, η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων έληξε.

Με την εγκύκλιο Φ.350/70/97134/Ε3/05-08-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θορίζεται ότι μέχρι την έκδοσή της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης -που πρόκειται να εκδοθεί- οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.

Με δεδομένο ότι οι νέες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης -και ειδικότερα των Διευθυντών σχολείων- παραμένει άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθούν, τα κατά τόπους δοτά υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής στελεχών, τα οποία δεν έχουν στη σύνθεσή τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, θα κληθούν να προχωρήσουν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους σε αναπληρώσεις των συγκεκριμένων θέσεων.

Τι προβλέπει ο νόμος;

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του Ν.1566/1985 ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Και εδώ αρχίζουν όλα καθώς πολλοί υποδιευθυντές που κατέλαβαν αυτή τη θέση κάτω από άλλους όρους δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να γίνουν διευθυντές σχολείων όχι πια για 10 ή 20 μέρες όπως νόμιζαν αλλά ίσως και για όλο το σχολικό έτος.

Άλλοι γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν υποχρεωτικά παρόμοια ευθύνη, άλλοι γιατί καταλαβαίνουν ότι με τη νέα νομοθεσία το κλίμα στο σχολείο κινδυνεύει να γίνει τοξικό, σκέφτονται να καταθέσουν αίτηση παραίτησης. 

Είναι φανερό ότι ένα μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών δεν μπορούν να ανεχθούν τη μετατροπή των σχολικών μονάδων σε στρατώνες, την αφυδάτωση των Συλλόγων Διδασκόντων, την αξιολόγηση - χειραγώγηση που διαλύει τα σχολεία, τη λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας μέσω της οποίας επιβάλλονται νέα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λειτουργία των σχολείων και στρώνεται το έδαφος για την ταξική κατηγοριοποίησή τους καθώς και τα ελλιπή μέτρα και την απουσία συγκροτημένου εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου με όρους υγειονομικής προφύλαξης των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας. 

Και στα πλαίσια αυτά υπάρχουν αρκετές αρνήσεις από εκπαιδευτικούς για ανάληψη διευθυντικής θέσης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αναπλήρωση Διευθυντών

 • Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του Ν.1566/1985 ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 • Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής έχει οριστεί από τον διευθυντή με απόφαση του στο βιβλίο πράξεων διευθυντή.

 • Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και έχει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

 • Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Αναπλήρωση Υποδιευθυντών

 • Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών στο άρθρο 11 του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα.

 • Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

 • Στην περίπτωση εκπαιδευτικών με τον ίδιο βαθμό ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τον περισσότερο χρόνο στον βαθμό, δηλ. οι έχοντες τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους.

 • Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

 • Με το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείουμε απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίουανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 • Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.

 • Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Στις περιπτώσεις σχολικών μονάδων π.χ. νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως 4/θ λόγω της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Ο/η προϊστάμενος/η διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότηταμέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνωορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Από την έκδοση της απόφασης ορισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους, το επίδομα και το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας προσαρμόζονται ανάλογα. (άρθρο 42 του Ν.4823/2021).

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το πιο γρήγορο τεστ ευφυΐας στον κόσμο: Δείτε με τρεις ερωτήσεις αν έχετε IQ πάνω απ’ το μέσο όρο

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

fysiki_agogi
Μαμουλάκης για αναπληρωτές Φυσικής Αγωγής: Πολύ περισσότερα κενά από διορισμούς
Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τους αναπληρωτές καθηγητές Φυσικής Αγωγής προανήγγειλε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης
Μαμουλάκης για αναπληρωτές Φυσικής Αγωγής: Πολύ περισσότερα κενά από διορισμούς
Τι απαντά η Αθήνα στο «δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης» του Ερντογάν
Η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις του Ερντογάν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η...
Τι απαντά η Αθήνα στο «δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης» του Ερντογάν