Το υπουργείο Παιδείας καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να δηλώσουν ενδιαφέρον για την πλήρωση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των εκπαιδευτικών μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους, απευθύνει το υπουργείο Παιδείας.

Η πρόσκληση καλεί:

α) τα ενδιαφερόμενα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του/της Προέδρου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής, των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α’

τους/τις
ενδιαφερόμενους/ες:

β) εκπαιδευτικούς των Προτύπων (Π.Σ) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων του/της Εκπαιδευτικού του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α’

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως ακολούθως:

α) τα μέλη Δ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας [email protected] σύμφωνα με τον ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ της παρούσης συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα. Με ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων οι Αιτήσεις και τα Βιογραφικά των μελών Δ.Ε.Π. διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι 08.06.2021 και

β) οι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’, συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα, όπου αναφέρονται τα ακαδημαϊκά και υπηρεσιακά τους προσόντα με τη μορφή του πίνακα Β΄.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 2.06.2021, ημέρα Τετάρτη μέχρι την Δευτέρα 7.6.2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η κάθε Π.Ε.Π.Π.Σ. αποστέλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας [email protected] τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επελέγησαν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ αρμοδιότητάς τους, ανά ΕΠ.Ε.Σ. και σχολική μονάδα.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. άμεσα συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. με απόφασή της που αναρτάται στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010.

Η απόφαση κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες που ανήκουν τα ΕΠ.Ε.Σ., για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ.37/ΔΕΠΠΣ/23.4.2021.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη συμπληρωματική πρόσκληση.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

μοτσαρτ
Σάλος με την (φοβική) απόσυρση σχολείων από την παιδική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ- Ο Μότσαρτ ήταν γυναίκα...
Αποσύρονται σύμφωνα με τον πατρινό τύπο σχολεία από τον "Μότσαρτ" του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, μετά από αντιδράσεις γονέων γιατί υποδύεται τον Μοτσαρτ γυναίκα.
Σάλος με την (φοβική) απόσυρση σχολείων από την παιδική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ- Ο Μότσαρτ ήταν γυναίκα...