Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
tsanta
Η διαδικασία για τις οριστικές τοποθετήσεις - βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας - Αναλυτική ενημέρωση του Τάκη Ρουμπή

Αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων θέσεων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας παρέχει με ενημερωτικό του σημείωμα ο τέως αιρετός Τάκης Ρουμπής.

Πιο αναλυτικά αναφέρει:

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 • Μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων από το ΚΥΣΠΕ, μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία αιρετών, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε, με περισσή σπουδή, στην «ανασυγκρότηση» των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με διορισμένα μέλη. Κατόπιν τούτου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, από τα κατά τόπους «ΠΥΣΠΕ», για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων.
 • Η συγκεκριμένη διαδικασία στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει μετά τις διακοπές του Πάσχα, όπως συμβαίνει, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια.
 • Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας καθορίζεται ως μία ομάδα σχολείων -σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ.100/1997- για όλες τις περιοχές που καλύπτει.
 • Το «ΠΥΣΠΕ» Α΄ Αθήνας αναμένεται να επικυρώσει τα οργανικά κενά Ειδικής και Γενικής Αγωγής, με βάση τα οποία οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71 & Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, από διορισμό ή έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
 • Των οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων θέσεων Γενικής Αγωγής θα προηγηθούν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά Σχολεία, η οποία είχε παραταθεί με το άρθρο 63 του Ν.4623/2019. Οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση των οργανικών υπεραριθμιών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4692/2020.
 • Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί την ένταξή τους σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (βλ. σύνδεσμο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ).
 • Μεταξύ των είκοσι σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο της Α΄ φάσης, μπορούν να δηλωθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και πιθανά οργανικά κενά (βλ. σύνδεσμο: http://takisroumpis.gr/?p=13051), καθώς υπάρχει περίπτωση να προκύψει οργανικό κενό, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, από τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης, καθώς οι εκπαιδευτικοί στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και οι αιτούντες βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ συγκρίνονται από κοινού.
 • Μετά τη διαδικασία της Α΄ φάσης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση και δεν τοποθετήθηκαν, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Β΄ φάσης (νέες δηλώσεις προτίμησης, χωρίς πλέον πιθανά οργανικά κενά) και τέλος η διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997).
 • Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Α΄ Αθήνας, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περσινών οριστικών τοποθετήσεων, είναι 45 ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 51 ΠΕ70-Δασκάλων σε Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία, καθώς και 1 κενό ΠΕ79-Μουσικής (βλ. σύνδεσμο http://takisroumpis.gr/?p=10545).
 • Στα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα υπολογιστούν και τα οργανικά κενά Τμημάτων Ένταξης στην Α΄ Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4638/2019 (βλ. σύνδεσμο http://takisroumpis.gr/?p=10990).
 • Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4692/2020 οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.
 • Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Α΄ Αθήνας, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περσινών οριστικών τοποθετήσεων (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση), είναι 1 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 3 ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 181 ΠΕ70-Δασκάλων και 15 ΠΕ79-Μουσικής (βλ. σύνδεσμο http://takisroumpis.gr/?p=10676).
 • Στα οργανικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2020-2021 από τις παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις του έτους 2020 προστέθηκαν 1 κενό ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας, 11 κενά ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, 2 κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 12 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 50 κενά ΠΕ70-Δασκάλων και 1 κενό ΠΕ79-Μουσικής (βλ. σύνδεσμο http://takisroumpis.gr/?p=12055).
 • Μετά την οριστικοποίηση των φετινών παραιτήσεων στις 9 Απριλίου 2021 τα οργανικά κενά που προκύπτουν θα προστεθούν για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς δεν υπολογίζονταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, πρέπει να προστεθούν και οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων για τις οποίες, όμως, δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Στο θέμα των σχολικών μεταβολών ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, στη συνάντηση με συλλόγους της Α΄ Αθήνας, σε σχετική ερώτηση, απάντησε ότι δεν έχει προταθεί, από την πλευρά του, κανένας υποβιβασμός και καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας, παρά μόνον ιδρύσεις νηπιαγωγείων και δημιουργία παραρτημάτων για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και συνακόλουθα νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
 • Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί οργανικά, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί της Α΄ Αθήνας θα μπορούν (εφόσον επιθυμούν), να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ (θα βγει σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων/βελτιώσεων τόσο της Ειδικής όσο και της Γενικής Αγωγής).
 • Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης (βλ. σύνδεσμο: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ), εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μπορούν να υποβληθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων (άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997 και άρθρο 15, παρ. 13 του Π.Δ.50/1996).

Τάκης Ρουμπής τ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με τη Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αυτά είναι τα 5 επαγγέλματα με μισθό πάνω από 87000 ευρώ

8 επιδόματα που δε γνώριζες ότι δικαιούσαι - Πώς θα λάβεις τα χρήματα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ  Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Ακούστε τον υπόκωφο ήχο που έχει αναστατώσει κατοίκους στη Θεσσαλονίκη
Αυτός είναι ο ήχος που κάνει πολλούς κατοίκους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κοντά στο Σέιχ Σου, να χάσουν τον ύπνο τους
Ακούστε τον υπόκωφο ήχο που έχει αναστατώσει κατοίκους στη Θεσσαλονίκη
ekpaideutiko syllalitirio foititon
Οκτώ φοιτητικοί σύλλογοι καλούν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Πέμπτης
Στο συλλαλητήριο της Πέμπτης στα Προπύλαια συμμετέχουν μαζί με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, οκτώ φοιτητικοί σύλλογοι - Συλλαλητήριο και την...
Οκτώ φοιτητικοί σύλλογοι καλούν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Πέμπτης
ΟΙΚΟΝΟμικη ολυμπιαδα σχολεία
Οικονομική Ολυμπιάδα στα σχολεία: Ως 24 Ιανουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής
Οι εγγραφές στη φετινή, δεύτερη διοργάνωση του μεγάλου διαγωνισμού οικονομικών γνώσεων, της Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας, πλησιάζουν στο τέλος...
Οικονομική Ολυμπιάδα στα σχολεία: Ως 24 Ιανουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής