Αξιολόγηση - Θεσσαλονίκη: Συντριπτική συμμετοχή στην απεργία
Για συντριπτική συμμετοχή των σχολείων της περιοχής ευθύνης της ένωσης κάνει λόγο η Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Σε 35 από τα 48 σχολεία στην περιοχή ευθύνης της Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε συμμετοχή στην απεργία - αποχή κατά της αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά τα σχολεία που έλαβαν απόφαση για στήριξη των πρωτοβουλιών του κλάδου, μετά από σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων:

 1. 1ο Γ/Σ Συκεών
 2. 2ο  Γ/Σ Συκεών
 3. 3ο  Γ/Σ Συκεών
 4. 1ο ΓΕΛ Συκεών
 5. 2Ο  ΓΕΛ  Συκεών
 6. 1ο Γ\Σ Νεάπολης
 7. 3Ο  Γ\Σ Νεάπολης
 8. 4οΓ\Σ Νεάπολης
 9. 5ο Γ\Σ Νεάπολης
 10. 1Ο ΓΕΛ  Νεάπολης
 11. 2Ο ΓΕΛ Νεάπολης
 12. ΕΠΑΛ Νεάπολης
 13. ΕΚ Νεάπολης- Συκεών
 14. 1ο Γ\Σ Πολίχνης
 15.  2ο Γ\Σ Πολίχνης
 16. 3Ο  Γ\Σ Πολίχνης
 17. 4Ο Γ\Σ Πολίχνης
 18. 2Ο ΓΕΛ  Πολίχνης
 19. 3Ο ΓΕΛ  Πολίχνης
 20.  1Ο Γ\Σ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
 21. 1Ο ΓΕΛ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
 22. 3Ο Γ/Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 23. 3Ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 24. 23Ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 25. 26ο Γ\Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 26. 7Ο Γ\Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 27. 7ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 28. 1Ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 29.  ΕΚ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 30. 5Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 31. 13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 32. Γ/Σ Βαθυλάκου
 33. Γ\Σ Γέφυρας
 34. 2Ο Γ\Σ Κουφαλίων
 35. 2ο ΓΕΛ Αγ. Αθανασίου (Νέας Μεσημβρίας)

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΩΝ/ΩΝ  ΤΗΣ Γ΄ΕΛΜΕ-Θ

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες και τα σχολεία που ανταποκρίνονται μαζικά στο συλλογικό κάλεσμα της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ και συμμετέχουν συντριπτικά στη απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, υπερασπίζοντας το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρέπεια μας.

Από τα 48 σχολεία που ανήκουν στην ευθύνη της Γ ΕΛΜΕ-Θ ,έγινε σύγκληση συνεδρίασης στα 41.  

 Οι συνάδελφοι \ισσες σε 35  από τα 41 σχολεία  τάχθηκαν με μεγάλες πλειοψηφίες- κάποια και ομόφωνα- με την απεργία-αποχή  και η  συνεδρίαση του συλλόγου δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας. Συγκεκριμένα:

 1. 1ο Γ/Σ Συκεών
 2. 2ο  Γ/Σ Συκεών
 3. 3ο  Γ/Σ Συκεών
 4. 1ο ΓΕΛ Συκεών
 5. 2Ο  ΓΕΛ  Συκεών
 6. 1ο Γ\Σ Νεάπολης
 7. 3Ο  Γ\Σ Νεάπολης
 8. 4οΓ\Σ Νεάπολης
 9. 5ο Γ\Σ Νεάπολης
 10. 1Ο ΓΕΛ  Νεάπολης
 11. 2Ο ΓΕΛ Νεάπολης
 12. ΕΠΑΛ Νεάπολης
 13. ΕΚ Νεάπολης- Συκεών
 14. 1ο Γ\Σ Πολίχνης
 15.  2ο Γ\Σ Πολίχνης
 16. 3Ο  Γ\Σ Πολίχνης
 17. 4Ο Γ\Σ Πολίχνης
 18. 2Ο ΓΕΛ  Πολίχνης
 19. 3Ο ΓΕΛ  Πολίχνης
 20.  1Ο Γ\Σ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
 21. 1Ο ΓΕΛ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
 22. 3Ο Γ/Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 23. 3Ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 24. 23Ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 25. 26ο Γ\Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 26. 7Ο Γ\Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 27. 7ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 28. 1Ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 29.  ΕΚ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 30. 5Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 31. 13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ
 32. Γ/Σ Βαθυλάκου
 33. Γ\Σ Γέφυρας
 34. 2Ο Γ\Σ Κουφαλίων
 35. 2ο ΓΕΛ Αγ. Αθανασίου (Νέας Μεσημβρίας)

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι απειλές, τα ψεύδη και η προσπάθεια εκφοβισμού από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., όχι μόνο δεν ανέκοψαν τη μαζική και ενωτική απάντηση των εκπαιδευτικών  αλλά αποκαλύπτουν περίτρανα  το φόβο τους μπροστά στη συντριπτική αποτυχία κι αυτής της νέας προσπάθειας επιβολής της αξιολόγησης .

Καλούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους \ισσες των σχολείων που εκκρεμούν σύλλογοι, να  υπογράψουν άμεσα  και συλλογικά τη  δήλωση  της  ΟΛΜΕ  για συμμετοχή στην απεργία – αποχή. Όταν υπογράψει η πλειοψηφία των συναδέλφων, ο  Σύλλογος Διδασκόντων για την ειδική συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται , γιατί δεν υπάρχει απαρτία.

Καλούμε τους Δ/ντές να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου και χαιρετίζουμε όσους ήδη το έκαναν.  Να παραλαμβάνουν τη συλλογική δήλωση όπως καταγράφεται από την ΟΛΜΕ και να την πρωτοκολλούν. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αρνούνται να την παραλάβουν και να απαιτούν ατομικές δηλώσεις, ή το γνήσιο της υπογραφής, ούτε να συγκαλούν και νέες συνεδριάσεις ,μετά την έλλειψη απαρτίας στην ειδική συνεδρίαση. 

Να σταματήσουν οι πιέσεις στους συναδέλφους και ιδιαίτερα στους αναπληρωτές. Καμία σχέση δεν έχει η πρόσληψή τους με τη δήλωση της απεργίας αποχής που αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένο τρόπο διεκδίκησης και συνταγματικό δικαίωμα για κάθε πολίτη. Καμία καταγραφή της δήλωσης της απεργίας αποχής στο myschool δε γίνεται για κανένα συνάδελφο.

Δεν θα επιτρέψουμε καμία λαθροχειρία-αλλοίωση στην διαπίστωση της απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Υπενθυμίζουμε  σχετικά με τη διαπίστωση της απαρτίας πως στους απόντες προσμετρούνται, εκτός από τους απεργούντες-απέχοντες, και όσοι ανήκουν στην Δύναμη του Συλλόγου Διδασκόντων, και δεν είναι για οποιοδήποτε λόγο παρόντες στην ειδική συνεδρίαση. Η διαπίστωση της απαρτίας, για την νόμιμη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων, γίνεται όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες ( 50+1 ). Ν. 1566/85 άρθρο 11 & (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 αρθ.37 παρ.13 - ΦΕΚ 1340/16-10-2002).

Μόνο  έξι  σχολεία δεν συμμετέχουν κατά πλειοψηφία στην απεργία-αποχή (12Ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ,, 4ο ΓΕΛ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ, 4Ο Γ\Σ ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ , ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ\Σ ΠΑ.ΜΑΚ., 2Ο ΓΕΛ Κουφαλίων),ενώ  σε 7 σχολεία εκκρεμεί η σύγκληση της ειδικής συνεδρίασης .

Αποτελεί ελπιδοφόρα εξέλιξη η σχεδόν καθολική συμμετοχή των συναδέλφων και πιστεύουμε  ότι  τις επόμενες μέρες το σύνολο των σχολικών μας μονάδων θα έχει τοποθετηθεί με την πλευρά του εκπαιδευτικού κινήματος και της απεργίας- αποχής κόντρα στην κ. Κεραμέως και τα αντιεκπαιδευτικά, αντιδραστικά σχέδια της κυβέρνησης.

ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Βίντεο: Η μυστηριώδης παραλία κοντά στην Αθήνα που «απέδρασε» από το Ιόνιο

Το Crash Test των self tests, η ατομική ευθύνη και οι «κερκόπορτες»

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα