Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών: Υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου
Συγκεντρώνονται ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι που θα χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες εξ αποστάσεως υποδομές

Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Επιτροπής του Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών πληροφορεί στην ανακοίνωση της ότι στην ιστοσελίδα "Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου" της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης, συγκεντρώνονται ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες υποδομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας.

Οι πόροι αυτοί προέρχονται είτε από πρωτοβουλίες ανοικτής πρόσβασης, είτε από συνδρομητικές πηγές και αγορές ψηφιακού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα:

•             Υπενθυμίζεται η δράση του ΣΕΑΒ «Κάλιππος» και η ελεύθερη διάθεση 512 ελληνόγλωσσων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

•             Έχει γίνει η πρώτη επιλογή τίτλων βιβλίων γενικής παιδείας ή αναφοράς, π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, κλπ., στα οποία η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση είτε από δικές της αγορές είτε μέσω ΣΕΑΒ.

•             Προτείνονται ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι που έχουν δημιουργηθεί από Πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους.

Παράλληλα, όπως και στην περίπτωση του ερευνητικού υλικού, πολλοί εκδοτικοί οίκοι διαθέτουν ανοικτά συλλογές ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στη λίστα της ΒΚΠ, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οι προσφορές του Cambridge University Press και του Elsevier.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Κέντρο Πληροφόρησης καταγράφει όσες προσφορές αφορούν στα επιστημονικά πεδία έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, τις αξιολογεί και επικοινωνεί με τους εκδοτικούς οίκους για την απόκτηση των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Επίσης, στον κατάλογο υπάρχουν προτάσεις για υπηρεσίες ψυχαγωγικών αναγνωσμάτων.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται διαρκώς τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: thebest.gr

σχετικά άρθρα

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας