Τα οργανικά κενά μεταθέσεων στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου - Πίνακες
Ενημέρωση από τους αιρετούς στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρο Αλεξάκη και Γιάννη Πασπαράκη

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.  «Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων»
  2. «Μερική ανάκληση της με αριθμό Φ.11.2/1304/11-02-2020 Απόφασης του Διευθυντή
    της Π.Ε. Λασιθίου με θέμα: Εξέταση αιτήσεων θεραπείας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
  3. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»
  4. «Εξέταση αίτησης θεραπείας, προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού»
  5. «Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
  6. «Χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας»
  7. «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ07 εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

      Θέμα 1ο   : «Επικαιροποίηση κενών οργανικών θέσεων»

    Ενόψει των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  23835/Ε2/18-02-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου επικύρωσε τον πίνακα οργανικής σύνθεσης προκειμένου να αποσταλεί για να γίνουν οι μεταθέσεις. Ως αιρετοί και ως κλάδος έχουμε θέσει επανειλημμένα στο Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα το οποίο αφορά την σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων. Έπειτα από10 χρόνια ομηρίας η μόνη πρόβλεψη ίδρυσης οργανικών θέσεων ειδικοτήτων ήταν στις κοινές ειδικότητες που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από τη Β/θμια και από τότε η εκπαίδευση στηρίζεται σε ειδικότητες - αλεξιπτωτιστές. Αφετέρου το Υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιο της ειδικής αγωγής και τα κριτήρια που έβαλε συρρίκνωσε τα κενά των Τμημάτων Ένταξης προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τα κενά. Καλούμε το Υ.ΠΑΙ.Θ. να καλύψει τα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και να  προχωρήσει σε έκδοση ΦΕΚ ίδρυσης οργανικών ειδικοτήτων.

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕ70  

ΠΕ71
Δασκάλων

ΠΕ06 Αγγλικής

ΠΕ11

Φυσικής

ΠΕ79.01

ΠΕ07

ΠΕ86

δασκάλων

ΣΜΕΑΕ στα ΤΕ

γλώσσας

Αγωγής

Μουσικής

Γερμα
νικών

Πληροφορικής

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

 

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

 

1

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑ

5

4

1ΤΕ

0

0

1

0

1

0

0

  

2

1ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

15

1

0

1ΤΕ

2

0

2

0

1

0

 

1

0

3

2ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

17

0

0

1ΤΕ

1

0

2

0

1

0

  

4

3ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

14

3

0

1ΤΕ

1

0

2

0

1

0

1

0

 

5

4ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

16

1

0

1ΤΕ

2

0

1

0

0

1

 

1

0

6

5ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

8

0

0

0

1

0

1

0

0

0

  

7

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

7

5

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

1

  

8

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

3

5

0

 

0

0

1

0

0

0

  

9

ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

2

6

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

0

  

10

ΚΡΟΥΣΤΑ

Ε

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

  

11

1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Γ

5

3

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

1

  

12

2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Γ

3

5

0

1ΤΕ

0

0

1

0

0

0

  

13

ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

3

5

1 ΤΕ

0

0

1

0

1

0

0

  

14

1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

14

0

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

1

  

15

2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

14

2

0

1ΤΕ

1

1

1

0

0

1

1

0

 

16

3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

13

2

0

1ΤΕ

1

0

2

0

0

1

 

1

0

17

4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

13

3

1 ΤΕ

0

0

2

2

0

0

1

 

1

0

18

5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

6

5

0

1ΤΕ

0

1

1

0

0

1

  

(ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)

19

ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΣΤ

4

5

0

1ΤΕ

0

1

1

0

0

0

  

20

ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Δ

2

3

0

0

0

0

1

0

0

0

  

21

ΜΥΡΤΟΥ

Θ

2

3

0

0

0

0

0

1

0

0

  

22

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ

Ζ

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

  

23

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

ΣΤ

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

  

24

ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Ε

8

0

0

0

1

0

0

1

0

0

  

25

ΦΕΡΜΩΝ

ΣΤ

6

2

0

0

1

0

0

1

0

0

  

26

ΜΑΛΩΝ

Ι

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

  

27

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Η

5

4

0

1ΤΕ

0

0

1

0

0

0

  

28

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Η

9

1

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

0

  

29

1ο ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

7

0

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

1

  

30

2ο ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

18

0

1 ΤΕ

0

1

1

2

0

1

0

 

1

0

31

3ο ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

15

3

0

1ΤΕ

1

0

1

0

1

0

 

1

0

32

4ο ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

8

0

0

1ΤΕ

1

0

1

0

0

0

  

33

ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΣΤ

4

1

0

0

1

0

1

0

0

0

  

34

ΣΦΑΚΑΣ

Ζ

1

4

0

0

0

0

0

1

0

0

  

35

ΣΚΟΠΗΣ

ΣΤ

2

1

0

1ΤΕ

0

0

0

0

0

0

  

36

ΖΑΚΡΟΥ

ΙΒ

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

  

37

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ι

7

2

0

0

1

0

1

0

0

0

  

38

ΓΟΥΔΟΥΡΑ

Ι

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

  

39

ΑΡΜΕΝΩΝ

ΙΒ

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

  

ΣΥΝΟΛΟ

259

101

4

19

22

8

31

6

5

9

2

0

6

0

                      

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ

 

 

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

 

1

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑ

2

0

 

2

1ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

5

0

 

3

2ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

2

0

 

4

3ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

4

0

 

5

4ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

4

1 ΤΕ

3

6

5ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

3

2

 

7

6ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

2

3

 

8

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

0

5

 

9

ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

1

3

 

10

ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

2

2

 

12

1ο  ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Γ

1

3

 

13

2ο  ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Γ

4

0

1 ΤΕ

 

14

ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

1

2

 

16

1ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

1

4

 

17

2ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

3

1

 

18

3ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

3

1

 

19

4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

1

4

 

20

5ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

2

3

1 ΤΕ

 

21

6ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

3

1

 

22

7ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

3

0

 

23

ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΣΤ

3

2

 

24

ΦΕΡΜΩΝ

ΣΤ

1

2

 

25

ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Ε

3

0

 

26

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

ΣΤ

2

0

 

27

ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Δ

0

2

 

28

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)

Ζ

0

2

 

29

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Η

0

3

1ΤΕ

 

30

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Η

3

1

 

31

ΜΥΡΤΟΥ

Θ

1

1

 

32

ΜΑΛΩΝ

Ι

1

0

 

33

1ο   ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

3

0

 

34

2ο  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

5

0

 

35

3ο  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

6

0

1 TE

 

36

4ο  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

3

0

 

37

5ο  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

2

0

 

38

6ο  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

4

0

 

39

ΣΚΟΠΗΣ

ΣΤ

0

2

 

40

ΣΦΑΚΑΣ

Ζ

0

2

 

41

ΖΑΚΡΟΥ

ΙΒ

1

1

 

42

ΖΗΡΟΥ

ΙΒ

0

1

 

43

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Ι

2

1

 

44

ΓΟΥΔΟΥΡΑ

Ι

1

1

 

45

ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΣΤ

1

1

 

46

7ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

1

2

 

     

 

ΣΥΝΟΛΟ

90

1ΤΕ

61

4ΤΕ

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΜΕΑΕ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΠΕ71

 

ΠΕ23

 

ΠΕ21-26

 

ΠΕ30

 

ΕΒΠ

Οργανικά ανήκοντες

 

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

 

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά ανήκοντες

Οργανικά κενά

Οργανικά

ανήκοντες

Οργανικά κενά

1

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

3

0

0

1

0

1

0

1

1

0

2

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

3

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

4

4

0

1

0

1

0

1

1

2

 

 

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΜΕΑΕ

 

 

ΠΕ61

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

0

1

2

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ε

1

0

3

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΤ

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

 

 

   

Οργανικά ανήκοντες

εκπαιδευτικοί

Έλλειμμα (-)  Πλεόνασμα (+) προσωπικού

Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ

Κλάδος

Περιγραφή

Οργανικές θέσεις

Ελλείμματα (-) /

   

Μόνιμοι

ΙΔΑΧ

Σύνολο

πλεονάσματα (+)

ΠΕ70

Δάσκαλοι

360

259

-

259

-101

-101

ΠΕ60

Νηπιαγωγοί

151

90

-

90

-61

-61

ΠΕ06

Αγγλικών

30

22

-

22

-8

-8

ΠΕ05

Γαλλικών

0

0

-

0

0

0

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

37

31

-

31

-6

-6

ΠΕ79.01

Μουσικής

14

5

-

5

-9

-9

ΠΕ07

Γερμανικής Γλώσσας

2

2

-

2

-

-

ΠΕ08

Εικαστικών

0

0

-

0

0

0

ΠΕ86

Εκπαιδευτικοί

6

6

-

-

-

-

Πληροφορικής

ΠΕ91

Θεατρολόγων

0

0

-

0

0

0

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2)

ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+)       ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕ 70

Δάσκαλοι

31

########

-24

 

ΠΕ 60

Νηπιαγωγοί

8

########

-6

 

ΠΕ 30

Κοινωνικοί Λειτουργοί

1

-

-1

 

ΠΕ 23

Ψυχολόγων

1

-

-1

 

ΠΕ 06

Αγγλικών

-

-

-

 

ΠΕ 21-26

Λογοθεραπευτών

1

-

-1

 

ΠΕ 11

Φυσικής Αγωγής

-

-

-

 

ΠΕ 79.01

Μουσικής

-

-

-

 

 

 

Θέμα 2ο : «Μερική ανάκληση της με αριθμ. Φ.11.2/1304/11-02-2020 Απόφασης του Δ/ντη της Π.Ε. Λασιθίου με

Οι αιρετοί διαφώνησαν. Το θέμα αφορά την ανάκληση απόφασης απόσπασης. Οι αιρετοί είχαν ζητήσει να εκπληρωθεί στην περασμένη συνεδρίαση. Δεν έγινε με αποτέλεσμα στην ειδική πρόσκληση να μη δοθεί το κενό. Ωστόσο συνεχίζουν να στηρίζουν την απόσπαση στο 4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, αφού έχουν σαφή θέση για το ζήτημα των υπερωριών και την ανάγκη ύπαρξης επιπλέον εκπαιδευτικού. Στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν ειδικότητες, συνεπώς αναλαμβάνουν υποχρεωτικά υπερωρίες. Στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ.: 4853 και ημ/νια 17-09-2019: «Η δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ ΠΕ70 και ειδικοτήτων στην ευέλικτη ζώνη και ενισχυτική διδασκαλία», προβλέπεται η συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ ΠΕ70 σε ενισχυτική διδασκαλία, πράγμα που δε συμβαίνει στο 4/θ και άνω νηπιαγωγείο με τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ ΠΕ60. Επίσης επειδή ο εκπαιδευτικός ΠΕ60 νηπιαγωγός που τοποθετείται πρέπει να αναλάβει τάξη, δεν μπορεί να τοποθετηθεί παραπάνω εκπαιδευτικός που θα αναλάβει τις ώρες που έχουν προκύψει ως έλλειμμα στο νηπιαγωγείο με τη μείωση ωραρίου των υπόλοιπων νηπιαγωγών. Η τοποθέτηση παραπάνω νηπιαγωγών σε 4/θεσια και η ανάληψη των υπόλοιπων ωρών ως ενισχυτική διδασκαλία θα αποτελούσε μια λύση στο ζήτημα. Επίσης στην περίπτωση του 4ου και 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου έχουμε έλλειμμα 12 ωρών στο καθένα, συνεπώς ένας/ μια νηπιαγωγός μπορεί να τοποθετηθεί στο 4ο και να συμπληρώνει στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου.

Θέμα 3ο: «Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»

Ομόφωνα εγκρίναμε όλες τις αιτήσεις

 

Θέμα 4ο: Εξέταση αίτησης θεραπείας, προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού»

Η απόσπαση της εκπαιδευτικού δεν  έγινε δεκτή καθώς δεν υπήρχε κενό στις σχολικές μονάδες που είχε επιλέξει

 

Θέμα 5ο: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Ομόφωνα εγκρίναμε όλες τις αιτήσεις

 

Θέμα 6ο: «Χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αίτηση

 

Θέμα 7ο: «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμπλήρωση καθώς αφορούσε σχολικές μονάδες της επιλογής τους συναδέλφου

 

Θέμα 8ο: «Προσωρινή Μετακίνηση Εκπαιδευτικού έπειτα από λήξη άδειας.»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η επανατοποθέτηση της συναδέλφου σε σχολείο της επιλογής της

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr

 

σχετικά άρθρα

«Άδειασμα» στην Κεραμέως από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής
«Άδειασμα» στην Κεραμέως από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής
Τι αναφέρει η υπηρεσία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγραφή της διαγωγής των μαθητών στα απολυτήρια
«Άδειασμα» στην Κεραμέως από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής
Η έννοια και η πράξη της θυσίας: Η περίπτωση του Ν. Μπελογιάννη και του Α. Βελουχιώτη
Η έννοια και η πράξη της θυσίας: Η περίπτωση του Ν. Μπελογιάννη και του Α. Βελουχιώτη
Στη ζωή συναντάμε παραδοξότητες φοβερές και τολμήματα ανεξήγητα, συναντάμε ανθρώπους φτιαγμένους με τα πιο σκληρά υλικά της ιστορίας, ανθρώπους –...
Η έννοια και η πράξη της θυσίας: Η περίπτωση του Ν. Μπελογιάννη και του Α. Βελουχιώτη
Δυναμική και μαζική κινητοποίηση στο Κερατσίνι ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο
Δυναμική και μαζική κινητοποίηση στο Κερατσίνι ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο
Δυναμική και μαζική κινητοποίηση στο Κερατσίνι ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο και την τροπολογία για την εξ αποστάσεως «εκπαίδευση»
Δυναμική και μαζική κινητοποίηση στο Κερατσίνι ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο