Πιστοποιητικά ΙΕΚ: Οι αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν οι εξεταστές[αναλυτικά ποσά]
Αποζημιώσεις για τους συμμετέχοντες σε επιτροπές εξετάσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με τίτλο:  «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

H απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζεται [για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα] ως ακολούθως:

1.1. Πρόεδρος: 250,00€.

1.2. Μέλος: 200,00€ έκαστος.

1.3. Γραμματέας: 150,00 €.

2. Οι αποζημιώσεις των επιτροπών και ομάδων στιςεξετάσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής: 2.1. Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε(5) ημέρες ανά μήνα].

2.2. Μέλος Επιτροπής Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

2.3. Μέλος Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης εξετάσεων: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους:

3.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέ- ρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων
και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.2. Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

3.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 3.4. Επιτηρητής: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

3.5. Εξεταστής προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους “Φυσικώς Αδυνάτων”: 40,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά
μήνα].

4. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους:

4.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: 200,00€ [Για
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.2 Γραμματέας: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 4.4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

4.5. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ έκαστο μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Εξεταστικών Κέντρων Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών” των Ι.Ε.Κ.:

5.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 200,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: 150,00€ [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

5.3. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: 50,00€ [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα].

5.4. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00€ έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα].

6. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Βαθμολογικού Κέντρου:

6.1. Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου: 200,00€ [Για
κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.2. Γραμματέας Βαθμολογικού Κέντρου: 150,00 € [Για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα].

6.3. Βοηθητικό προσωπικό: 20,00 € έκαστος [για κάθε ημέρα απασχόλησης μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα]. 6.4. Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 2 ευρώ έκαστος [για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι εκατό (100)
γραπτά δοκίμια.

7. Οι αποζημιώσεις της Ομάδας Ελεγκτών για τη διασφάλιση ποιότητας των εξετάσεων: 40,00€ ανά μέλος [για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα].

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

σχετικά άρθρα