Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής αναπληρωτών - Πότε θα καταβληθεί η μισθοδοσία Φεβρουαρίου
Αλλάζει η ημερομηνία πληρωμής των αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ - Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών η καταβολή της μισθοδοσίας

Η απόδοση μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών στις ίδιες ημερομηνίες που πραγματοποιείται η πληρωμή των αναπληρωτών από τον τακτικό προϋπολογισμό, ήτοι περίπου στις ΙΟ του επόμενου μήνα μισθοδοσίας.

H μισθοδοσία μηνός Μαρτίου θα καταβληθεί περίπου στις 10 Απριλίου μέσω ΕΑΠ. 

Το σύνολο της μισθοδοσίας και των κρατήσεων (ΕφΚΑ, Φόροι, κλπ) θα αποδίδονται αποκλειστικά μέσω της ΕΑΠ και απαλλάσσονται πλέον οι ΠΔΕ, ΔΔΕ και ΔΠΕ να καταβάλουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών την μισθοδοσία καθώς και τις κρατήσεις στον ΕφΚΑ κλπ.

Συγκεκριμένα η ΕΔ ΕΣΠΑ —Τομέα Παιδείας έχει ανοίξει Κεντρικό Λογαριασμό για πληρωμές μέσω ΕΑΠ όπου κάθε μήνα θα καταβάλει το σύνολο των αποδοχών των μισθοδοτούμενων αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ σύμφωνα με τις οριστικοποιημένες τελικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις όλων των ΠΔΕ, ΔΔΕ και ΔΠΕ και όλων των Πράξεων ΕΣΠΑ & ΠΔΕ. 

1.jpg
2.jpg

Δείτε το έγγραφο εδώ 

σχετικά άρθρα