Η νέα Επιστημονική Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠΠΣ)
Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Σχολείων Πρότυπων και Πειραματικών (ΕΕΠΠΣ) - Η θητεία των μελών είναι ενός (1) έτους

Δείτε τη συγκρότηση

Καλκάνης Γεώργιος του Θεοφάνη, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως Πρόεδρος.

Παπαδόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Διευθυντής του 1ου 12/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) (μέλος).

Μάντζος Λεωνίδας του Αχιλλέα, Διευθυντής του Πρότυπου Γ.Ε.Λ. Αναβρύτων (μέλος).

Καλλιτσάκη Χάιδω του Γεωργίου, Διευθύντρια 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας (μέλος).

Καλυκάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ, Διευθυντής που υπηρετούσε στο Πειραματικό Γ.Ε.Λ Ηρακλείου (μέλος).

Παπατσίμπα Λαμπρινή του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) (μέλος). 

Αδαμοπούλου Αμαλία του Στυλιανού, Εκπαιδευτικός (μέλος).

Γραμματέας ορίζεται η Ριζάκη Αικατερίνη του Αναστασίου, εκπαιδευτικός Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η θητεία των μελών της Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι ενός (1) έτους. 

Δείτε την απόφαση και το ΦΕΚ

σχετικά άρθρα