ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Απόφαση)
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Απόφαση)
Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του...
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Απόφαση)
Σύλλογος Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου: Επανασυγκρότηση του Δ. Σ. του συλλόγου
Σύλλογος Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου: Επανασυγκρότηση του Δ. Σ. του συλλόγου
Ανακοίνωση - Επανασυγκρότηση του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου για το συνδικαλιστικό έτος 2018 – 2019 & καταμερισμός Δημοτικών Σχολείων...
Σύλλογος Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου: Επανασυγκρότηση του Δ. Σ. του συλλόγου