Προσλήψεις Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Κριτήρια Μοριοδότησης
Προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Τι αναφέρει η προηγούμενη προκήρυξη σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης και με τα κριτήρια μοριοδότησης - Ποια σεμινάρια μοριοδοτούν

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014), την υπ’ αριθμ. Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28-11-2016) τροπολογία για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ. 4014/27-11-07 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 34/Β/16-1-08) για τη «Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ). Η Πράξη «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 17569/09-12-2016 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και ακολούθησε η υπ΄ αριθμ. 13699/09-08-2017 Απόφαση 1ης Tροποποίησης και η υπ΄αριθμ. 6905/21-12-2018 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της ΕΥΔ.

Η παρούσα Πρόσκληση, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της 3 ης Τροποποίησης της Πράξης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6326/378/12.07.2019 Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014) και την υπ’ αριθμ. Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28- 11-2016) τροποποίηση για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και τις αρ. πρωτ.Κ1/121514 και Κ1/121507Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 2604/Β ́/26-07-2017)σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ1983/Α ́/2013),το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την υπ’ αριθμ. 6340/380/02-08-2019 Απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Κριτήρια Μοριοδότησης

α) Το εξ αποστάσως Ετήσιο σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Αιγαίου που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ξεκινάει στις 25 Νοεμβρίου εκτός του ότι μοριοδοτεί με 2 μόρια για προσλήψεις αναπληρωτών και αδιορίστων στα Σχολεία μοριοδοτεί και με 3 μόρια για προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων στα ΣΔΕ (ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ)

β) Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ενηλίκων 200 ωρών που ξεκινάει κάθε εβδομάδα εξ αποστάσεως μοριοδοτεί επιπρόσθετα με άλλα 3 μόρια για προσλήψεις σχολικών ψυχολόγων στα ΣΔΕ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

Διαβάστε επίσης ολόκληρη την προκήρυξη

σδε

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός: «Λουκέτο» το κρεματόριο του Μιλάνου λόγω του μεγάλου αριθμού σορών
Κορονοϊός: «Λουκέτο» το κρεματόριο του Μιλάνου λόγω του μεγάλου αριθμού σορών

Το μεγαλύτερο κρεματόριο του Μιλάνου έκλεισε σήμερα τις πόρτες του, μην μπορώντας να διαχειριστεί τον τεράστιο αριθμό σορών που μεταφέρονται εκεί...

Κορονοϊός: «Λουκέτο» το κρεματόριο του Μιλάνου λόγω του μεγάλου αριθμού σορών
Χίος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος που πυροβόλησε δύο 16χρονα προσφυγόπουλα
Χίος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος που πυροβόλησε δύο 16χρονα προσφυγόπουλα
Για φθορές στο θερμοκήπιο του 48χρονου κατηγορούνται τέσσερις αλλοδαποί
Χίος: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος που πυροβόλησε δύο 16χρονα προσφυγόπουλα