ΠΔΕ Κρήτης: Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ
Νέα ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών αλλάζει. Οι αναπληρωτές ΔΕ01 - Ε.Β.Π. Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, που έχουν προσληφθεί, οφείλουν να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1284/B'/11-4-2018).

Αρχικά, θα πρέπει να παρουσιαστούν για να εγγραφούν στο ΕΡΓΑΝΗ και να φροντίσουν τα σχετικά με τη μισθοδοσία τους από την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 έως και την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρες 8-10 το πρωί στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν και απ’ όπου θα μισθοδοτούνται.

Κατόπιν, την ίδια ημέρα, και ώρες 10-1 μ.μ., θα πρέπει να μεταβούν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους (υπογραφή συμβάσεων και περιλήψεων αυτών, ανάληψη υπηρεσίας, κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ).

Εφιστούμε την προσοχή στους Αναπληρωτές, καθώς είναι υποχρεωτική η μετάβασή τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Λ. Κνωσού 6, Ηράκλειο) για ανάληψη υπηρεσίας ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ που θα γίνει η καταχώρησή τους στο ΕΡΓΑΝΗ και η έναρξη της μισθοδοσίας τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς η πρόσληψή τους δε θα θεωρηθεί έγκυρη και η σύμβασή τους δε θα ανέβει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προσοχή! Αναφορικά με την πρόσληψη των αναπληρωτών που τοποθετούνται στα ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Κρήτης, η διαδικασία της πρόσληψής τους δεν αλλάζει και θα γίνει εξ’ ολοκλήρου στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6, Ηράκλειο), και ώρες 8πμ έως και 1μμ, όπως και στο παρελθόν.

Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμα ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, το ένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (τμήμα αναπληρωτών,Κνωσού 6), ένα για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται και ένα για τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης (Κνωσού 6), όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Κατά την ανάληψη υπηρεσίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο, οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):

1.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης (Κνωσού 6)

(ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ)

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
 2. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 20 Μαΐου 2019, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Μαΐου.
 6. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι Αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν έτοιμο και ένα πακέτο με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία  θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απ΄ όπου θα μισθοδοτούνται.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ Κρήτης)

 1. Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 7. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (Το ΙΔΙΟ έντυπο που καταθέσατε τον Απρίλιο που υποβάλλατε αίτηση στην ΠΔΕ Κρήτης-ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ)
 8. Αναλυτικός Λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (Το ΙΔΙΟ έντυπο που καταθέσατε τον Απρίλιο που υποβάλλατε αίτηση στην ΠΔΕ Κρήτης-ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ)
 9. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 10. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 11. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 12. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 13. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 14. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου  τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μέχρι τις 20 Μαΐου 2019, θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Μαΐου.
 15. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου (φωτοαντίγραφα) του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.

 • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 56267/Ε4/5-04-2018, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 , την ημέρα της πρόσληψής σας, πρέπει να κάνετε αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

δ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Αναφορικά με την αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη, απαιτείται

 • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει - σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου, απαιτείται και η μετάφραση αυτού  καθώς επίσης και η Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

Όι αναπληρωτές ΕΕΠ που έχουν προσληφθεί από την ΠΔΕ Κρήτης, οφείλουν να κάνουν αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας/μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων για τη μισθολογική τους κατάταξη την ημέρα της πρόσληψής τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης, (Κνωσού 6, Α΄ Όροφος)

Παρακαλούνται λοιπόν να υποβάλλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν, έχοντας μαζί τους σε έτοιμο πακέτο τα παραπάνω δικαιολογητικά .

4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

Επισημαίνουμε ότι, όσοι αναπληρωτές ΕΕΠ κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους ασκούν ιδιωτικό έργο ή απασχολούνται σε δημόσιο φορέα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση προς το ΠΥΣΕΕΠ για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης στο Ηράκλειο (Κνωσού 6)  (γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ κ. Β. Δολαψάκη, τηλ. 2810347294).

Για τις περιπτώσεις αναπληρωτών που πρόκειται μελλοντικά να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή να απασχοληθούν σε δημόσιο φορέα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή για την έγκριση απασχόλησης σε Δημόσιο Φορέα,  απαιτούνται:

 • Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
 • Βεβαίωση του φορέα, όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος στην οποία θα αναγράφονται:

α) το αντικείμενο της απασχόλησης

β) οι συνολικές ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα

γ) ποιες ημέρες και ώρες και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα     απασχολείται στο εν λόγω έργο ο  υπάλληλος

 • Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο υπάλληλος, σύμφωνα με τη βεβαίωση του φορέα δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Για λήψη των απαραίτητων εγγράφων, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης.

http://kritis.pde.sch.gr/prw/ ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε  από τη Γραμματεία του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης. 

 

 Φ.2.5_6181_09-05-2019_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΒΠ-ΕΞΕΙΔ ΨΖΝΚ4653ΠΣ-6ΕΨ 
 

Φ.2.5_6182_09-05-2019 ΨΘΓΦ4653ΠΣ-ΛΜΟ 
 

Φ.2.5_6183_09-05-2019_ΤΟΜΕΑΚΟ_ΠΕ25 ΨΝΓΘ4653ΠΣ-ΞΤΕ 
 

 Φ.2.5_6198_ΠΕΠ-ΕΔΕΙΔ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ25_6Ο9Π4653ΠΣ-ΘΟΧ 
 

best of network

σχετικά άρθρα