Μέχρι και πέντε Υποδιευθυντές μπορεί να ψηφίσει ένας εκπαιδευτικός
Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπορούν να ψηφίσουν όχι μόνο για έναν Υποδιευθυντή, σε ένα σχολείο, αλλά για πολλούς Υποδιευθυντές σε πολλά σχολεία;

α)για επιλογή Διευθυντή ο κάθε εκπαιδευτικός στο σχολείο του

β)για επιλογή Υποδιευθυντή έχει δικαίωμα συμμετοχής ο εκπαιδευτικός , και χωρίς να κληθεί, σε όλα τα σχολεία που εργάζεται

1.Αποκλεισμός αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Είναι γνωστό ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποκλείονται από τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών αλλά και Διευθυντών σχολικών  μονάδων

Σύμφωνα με την Υ.Α που ορίζει τις προθεσμίες, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ προβλέπεται ότι :

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

2. Δικαίωμα για συμμετοχή στην επιλογή υποδιευθυντών σε τέσσερα ή και σε πέντε σχολεία από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Φ353/1/324/105657/Δ1/ ΦΕΚ 1340/ Τ Β (Καθηκοντολόγιο) και στο άρθρο 39  για τη Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων,  ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Το παραπάνω ορίζει με ακρίβεια, το εξής:  ότι ένας εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις διαδικασίες όλων των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων που εργάζεται και για την επιλογή  Υποδιευθυντών. Δηλαδή, αν εργάζεται σε πέντε σχολεία, να ψηφίζει για Υποδιευθυντή στο καθένα από αυτά.

3.Γιατί υπήρχαν πίνακες εκλογέων στις επιλογές των Διευθυντών σχολικών Μονάδων το 2015 και όχι για τους Υποδιευθυντές; Η εμφανής  λογική των πινάκων  στις επιλογές διευθυντών γιατί δεν υπήρξε και στις επιλογές των Υποδιευθυντών;

Με λίγα λόγια:

α)για επιλογή Διευθυντή  ο κάθε εκπαιδευτικός στο σχολείο του

β)για επιλογή Υποδιευθυντή έχει δικαίωμα συμμετοχής ο εκπαιδευτικός , και χωρίς να κληθεί, σε όλα τα σχολεία που εργάζεται

Εγκύκλιος
Μαρούσι, 19 – 5 – 2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ Φ.361.22/ 27 /80025 /E3

Πίνακες εκλογέων

Με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες εκλογέων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που επικαιροποιούν και αποστέλλουν αλφαβητικό πίνακα με τις αποφάσεις των διαθέσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία, πριν τη διαδικασία επιλογής. Οι εκπαιδευτικοί – εκλογείς που συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία ισόποσες ώρες εντάσσονται στους καταλόγους των σχολικών μονάδων τοποθέτησης τους.

ΠΗΓΗ:fresh-education.gr

Διαβάστε περισσότερα: Με 50€ προκαταβολή αποκτήστε το ECDL με δάσκαλο σε ολιγομελή τμήματα

best of network

σχετικά άρθρα