Thumbnail
"Αντινομία με όρους παιδαγωγικής: πραγματική ή κατ’επίφαση ισότητα; Ανεργία ή Επαγγελματική Διασφάλιση;"

Το alfavita.gr δημοσιεύει την επιστολή της καθηγήτριας της Φιλοσοφικής σχολής και προέδρου του ΦΠΨ, Μαρίζας Φουντοπούλου προς τον Υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, σχετικα με τις κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας για την κατάτμιση του ΦΠΨ και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Γνωρίζω καλά ότι είστε ο θεσμικός και υπηρεσιακός μου Προϊστάμενος, υποθέτω ότι, ίσως, θεωρήσετε την επιστολή μου ως υπέρβαση εσκαμμένων, πιστεύω, όμως, στην ελευθερία του λόγου και στο σεβασμό της αντίθετης άποψης, όπως και εσείς, υπερασπίζομαι, διαρκώς, ως πανεπιστημιακή δασκάλα τους φοιτητές μου, υπηρετώ, κατά το δυνατόν, με συνέπεια την επιστήμη μου, περηφανεύομαι, αναμφίβολα, για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, στο οποίο υπηρετώ, αναγνωρίζω και σέβομαι το ΕΚΠΑ ως έναν από τους λίγους συγχρονικά αναλλοίωτους κοινωνικούς θεσμούς της χώρας μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίζω σήμερα να επικοινωνήσω μαζί σας με την ιδιότητά μου ως μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ΦΠΨ και επ’αφορμή του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ», το οποίο, λόγω της διακριτής και μη αιτιολογημένης απόκλισης μόνο κατά το 1/3 από την αρχική πρόταση τριών συλλογικών οργάνων του ΕΚΠΑ, προκάλεσε την αντίδραση περισσοτέρων των τριών συλλογικών οργάνων του Ιδρύματός μας, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος παρακολουθώντας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τις ανακοινώσεις και ψηφίσματα που ακολούθησαν της δημοσιοποίησης του Σχεδίου Νόμου και της έναρξης της διαβούλευσης.

Δεν θα σας κουράσω με όσα αναφέρονται στο Ψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του Τμήματος ΦΠΨ, το οποίο και αναρτήθηκε στη διαβούλευση, άρα σας γνωστοποιήθηκε. Γνωρίζετε καλά ότι η συζήτηση που αφορά στο άρθρο 12 σχετίζεται με την αφαίρεση των

επαγγελματικών δικαιωμάτων της κατηγορίας ΠΕ02 από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που θα ενταχθούν αλλά και θα εισαχθούν στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης, όπως μας μεταφέρθηκε ότι συμφωνήσατε να ονομαστεί το Τμήμα που θα προκύψει από τον Τομέα Παιδαγωγικής του εν λειτουργία ακόμη ΦΠΨ. Ανώδυνη ως ένα σημείο η παραχώρηση μιας ονομασίας που παραμένει χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και ενός Τμήματος που παραμένει αδιαβάθμητο, όπως και στην αρχική σας προσέγγιση!

Δεν θα σας κουράσω, επίσης, με την αναφορά στην τρίτη εβδομάδα αποχής των μελών ΔΕΠ του Τμήματος από το διδακτικό έργο, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. Η προσπάθεια αναζήτησης μιας σύγχρονης Ιφιγένειας στις αποφάσεις αποχής προσκρούει στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αυτών καθώς και στην ανακοίνωση του Συλλόγου των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής για συμπαράσταση στους διδάσκοντες του ΦΠΨ. Ενδεχομένως η Συνέλευση Τμήματος δεν νομιμοποιείται να αποφασίσει αποχή από το διδακτικό έργο, η αφαίρεση επαγγελματικών δικαιωμάτων κατοχυρώνεται νομοθετικά;

Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο σας γράφοντάς σας ότι απαντήσαμε γραπτώς στην εκ μέρους σας αντιπρόταση, που προφορικά μάς μεταφέρθηκε, σχετικά με την παραπάνω αναφερθείσα αποδοχή της αρχικά προτεινόμενης ονομασίας για το Τμήμα Επιστημών\ Εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι ενημερωθήκατε σχετικώς και θα μας απαντήσετε γραπτώς, ώστε να ξεκινήσει με ενιαία και κοινά εργαλεία ο διάλογος ανάμεσα σε εσάς και τα μέλη του Τμήματος, που είναι και ο φορέας υλοποίησης της πρότασής σας.

Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά. Δεν θα επιμείνω.

Θα ήθελα, όμως, να σας εκφράσω, με σεβασμό αλλά και με θάρρος τα ακόλουθα προσωπικά μου ερωτήματα, που απορρέουν από τα παραπάνω μέχρι τώρα γεγονότα.

Είναι αυτοδιοίκητο το ΕΚΠΑ ή όχι; Αν λοιπόν είναι, τι μπορεί να σημαίνει αυτοδιοίκηση αν όχι, μεταξύ άλλων, έκφραση επιστημονικής

γνώμης και τεκμηρίωση ακαδημαϊκών εισηγήσεων; Γιατί σίγουρα, Νκαι το καταλαβαίνω, το ΕΚΠΑ, και κάθε ΑΕΙ, δεν νομοθετούν.

Έχουν δικαίωμα, όμως, και υποχρέωση, κυρίως, να εισηγούνται στο Υπουργείο αλλαγές, διευρύνσεις, συρρικνώσεις, κατατμήσεις, ιδρύσεις με τρόπο επιστημονικό, δόκιμο, λειτουργικό, κοινωνικά αντιστοιχίσιμο  και διακριτό, ώστε το Υπουργείο να διασφαλίσει την έννομη υλοποίηση των προτάσεων αυτών έχοντας εμπιστοσύνη στους πνευματικούς ταγούς της χώρας.

Αντινομία με όρους παιδαγωγικής: πραγματικά ή εικονικά αυτοδιοίκητο ΕΚΠΑ; Ελευθερία ή Επιβολή;

Στο πλαίσιο της παραπάνω επιστημονικής αυτοδιοίκησης εντάσσεται η εγκεκριμένη από τρία συλλογικά όργανα του ΕΚΠΑ πρόταση για μετεξέλιξη του ΦΠΨ. Και μάλιστα με τρόπο διασφάλισης ισοτιμίας και ισονομίας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές και των τριών Τομέων (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας). Πώς διασφαλίζεται, όμως, αυτή η ισονομία και ισοτιμία όταν εντός του Σχεδίου Νόμου αναγνωρίζεται το δικαίωμα επαγγελματικής πρόσβασης στο πεδίο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών μόνο για τις φοιτήτριες και φοιτητές του ενός Τμήματος (Φιλοσοφίας) και όχι του άλλου (Επιστημών της Εκπαίδευσης); Με βάση τις αρχές της ισονομίας και της ισοτιμίας πάντοτε, μήπως θα έπρεπε είτε να διασφαλίζονται κοινά επαγγελματικά δικαιώματα είτε να αποσιωπώνται και για τα δύο

Τμήματα; Μήπως θα έπρεπε είτε να εκδοθούν και για τα δύο Τμήματα ύστερες Υπουργικές Αποφάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα είτε αυτά να αναγνωριστούν και για τα δύο Τμήματα εντός του Σχεδίου Νόμου;

Αντινομία με όρους παιδαγωγικής: πραγματική ή κατ’επίφαση ισότητα; Ανεργία ή Επαγγελματική Διασφάλιση;

Για να μην σας κουράσω θα ήθελα να θέσω σύντομα τους ακόλουθους, τελευταίους, προβληματισμούς μου:

Μήπως θα μπορούσαμε ως μέλη ΔΕΠ του ΦΠΨ να έχουμε την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου καθώς και τη

γνωμοδότηση της ΑΔΙΠ σχετικά με το θέμα κατάτμησης του ΦΠΨ;

Μέχρι 31/8/2018, το ΦΠΨ έχοντας αυτοδίκαια την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ταυτοποιημένη με το πτυχίο που παρέχει, είναι το αρμόδιο Τμήμα να υποστηρίζει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και σε Τμήματα της Θεολογικής Σχολής και της ΣΘΕ. Ποιο από τα νέα Τμήματα θα έχει αυτήν την ταυτότητα; Και αν δεν την έχει κανένα, ποιο Τμήμα θα είναι αρμόδιο να παρέχει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε όσα Τμήματα μέχρι τώρα την υποστήριζε το ΦΠΨ;

Γιατί την  παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια την υποστηρίζουν Τμήματα και όχι μαθήματα ή πρόσωπα, όπως ο Νόμος ορίζει!

Γιατί έπρεπε να δεχθούμε πρωτοετείς φοιτητές σε ένα ενιαίο Τμήμα, το οποίο επρόκειτο να κατατμηθεί, και δεν υπήρξε πρόνοια για μία εκ των προτέρων και έγκαιρη διάκριση των φοιτητριών και φοιτητών, η οποία θα διευθετούσε πιο εύκολα, πιο λειτουργικά, πιο παιδαγωγικά και πιο ορθολογικά τα αντίστοιχα θέματα;

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Την Πέμπτη 18/10/2018, στις 12.00μ., στο αμφιθέατρο 440 της Φιλοσοφικής Σχολής θα ενημερωθούν οι φοιτήτριες/φοιτητές του ΦΠΨ καθώς και οι γονείς τους για το Σχέδιο Νόμου και τις εξελίξεις που τους αφορούν. Η ενημέρωση θα γίνει σύμφωνα με απόφαση της

Συνέλευσης του Τμήματος της 15ηςτ.μ. από την Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη της Συνέλευσης. Δράττομαι της ευκαιρίας ως ένα απλό μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΦΠΨ να σας προσκαλέσω να είστε παρών για να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε όλοι μαζί τους άμεσα ενδιαφερόμενους: τις φοιτήτριες, τους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Μαρίζα Φουντοπούλου

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Τμήματος ΦΠΨ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ: ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ παραδείγματα εξέτασης με τις λύσεις τους

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

vroxes_252863_128495_type13262.jpg
Καιρός: Ένα δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Σαββατοκύριακο με καταιγίδες, χαλάζι και νοτιάδες αλλά και υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες - Σε ισχύ έκτακτο δελτίο
Καιρός: Ένα δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
πουρές
Νόστιμος πουρές πατάτας στο λεπτό - Μικρά μυστικά που απογειώνουν το πιάτο
Ο πουρές μπορεί με πολλούς τρόπους να γίνει γευστικότατος και να αποβάλει την απλή γεύση της πατάτας, έχοντας μέσα του λίγη τσαχπινιά
Νόστιμος πουρές πατάτας στο λεπτό - Μικρά μυστικά που απογειώνουν το πιάτο
university_lausanne
Πανεπιστήμιο Λωζάνης: Δεκάδες περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και 4 βιασμοί
Έρευνα αποκάλυψε περισσότερες από 140 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και 4 βιασμούς, στο πανεπιστήμιο της Λωζάνης, την τελευταία πενταετία -...
Πανεπιστήμιο Λωζάνης: Δεκάδες περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και 4 βιασμοί