11 Προσλήψεις στο ΑΠΘ
Θέσεις εργασίας στο ΑΠΘ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Εννέα (9) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία» 

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες μεμβράνης μικτής ιοντικής αγωγιμότητας πρωτονίων και ιόντων οξυγόνου για την ταυτόχρονη ηλεκτρόλυση CO2 και H2O προς παραγωγή Μεθανόλης και άλλων χημικών προϊόντων/καυσίμων με χρήση ΑΠΕ μη αδιάλειπτου χαρακτήρα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αειφορίας της ΕΕ» 

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

σχετικά άρθρα

Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
Δημοσιεύτηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.
Τελικοί πίνακες επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ για Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα