Πρόσκληση για την εισαγωγή στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών
ΟΑΕΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη  Σχολή  Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ  Αθηνών, για το σχολικό έτος 2018-2019

Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους 

 Πρόσκληση

 Αίτηση

 Παραπεμπτικό

σχετικά άρθρα