Πρόσληψη πτυχιούχου Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Θέση εργασίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «cYbersecurity Awareness and Knowledge Systemic Highlevel Application -YAKSHA» (Grant Agreement 780498) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της συνολικής διάρκειας του έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι. Στην Επιστήμη των Η/Υ
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με ειδίκευση στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
- Γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα. Θωμαΐδα Γορανίτου, στο τηλ. 210 4142623 και στο email [email protected] κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 
Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 

Επίσημα πλέον, η Αθήνα βρίσκεται στον παλμό των Χριστουγέννων. «Από την καρδιά της πόλης, εδώ από την πλατεία Συντάγματος, η Αθήνα στέλνει σήμερα...

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά