3 Προσλήψεις στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
Θέσεις εργασίας για τρία άτομα στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη «Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας στα Κοίλα, Κοζάνης» σε τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες στα πλαίσια του έργου «Λειτουργικά Έξοδα ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας».

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού (στη περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).
- Έδρα στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.
- Τουλάχιστον οχταετή επαγγελματική εμπειρία.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε Δημόσιο Φορέα σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοσης άδειας δόμησης κτισμάτων ιδιοκτησίας Δημοσίου κατά την τελευταία τετραετία (2013-2017).

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού (στη περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).
- Έδρα στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.
Τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε Δημόσιο Φορέα σχετικά με τον έλεγχο και την έκδοση αδειών δόμησης και την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού (στη περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).
- Αγγλικά επιπέδου τουλάχιστον Β2.
- Γνώση Η/Υ

(α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων και

γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κρέστου Αθηνά, τηλέφωνα 2461068282, fax 24610 39765, email: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Επέτειος Πολυτεχνείου: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Επέτειος Πολυτεχνείου: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω των εκδηλώσεων για την «46η Επέτειο του Πολυτεχνείου», στο οδικό...
Επέτειος Πολυτεχνείου: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις