Προσλήψεις 2 ατόμων στο πανεπιστήμιο Πατρών
Θέσεις εργασίας για δύο άτομα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 542/05-03-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ευφυής μικροελεγκτής για αυτόματο κλειστού τύπου σύστημα συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο», που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γαροφαλάκη Ιωάννη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη
- Καλή γνώση της Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
- Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Γαροφαλάκη Ιωάννη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-997526, e-mail: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα