Φοιτητικές εστίες: Οι αρμόδιες επιτροπές δίνουν άλλη εικόνα από αυτή των ΜΜΕ λέει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Τι απαντά για το ζήτημα το Ίδρυμα

Ανακοίνωση σχετικά με τα ρεπορτάζ σε φοιτητικές εστίες ανά την χώρα εξέδωσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τονίζοντας ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων γίνεται από αναδόχους, ενώ την ευθύνη της υλοποίησης του έργου τους έχουν οι επιτροπές παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης.

Οι τελευταίες κατέγραφαν και βεβαίωναν την καλή εκτέλεση της συντήρησης των εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με την κατάσταση που προβάλλεται στα ρεπορτάζ για τις αρμοδιότητες του φορέα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

Mε αφορμή τα εκτενή ρεπορτάζ για τις φοιτητικές εστίες, αρχικώς το ΔΣ του Ιδρύματος επισημαίνει ότι για παρόμοια θέματα ήδη έχει δημοσιοποιήσει ενημερώσεις και θέσεις του { βλ. inedivim.gr σχετική ανακοίνωση 5/1/18 }.

Ειδικότερα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα πλαίσια των καθηκόντων του συνάπτει συμβάσεις με αναδόχους συντήρησης των εγκαταστάσεων των ΦΕ από το 2012 (ΦΕ:Πάτρας) και από το 2013 (ΦΕ: Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσ/κης, Ξάνθης).

Η ευθύνη υλοποίησης των υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων εναπόκειται στις επιτροπές παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης - οι οποίες ορίζονταν και αποτελούνται από υπαλλήλους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Οι επιτροπές παραλαβής κατέγραφαν και βεβαίωναν την καλή εκτέλεση της συντήρησης των εγκαταστάσεων, εν αντιθέσει με την κατάσταση που προβάλλεται στις δημοσιογραφικές έρευνες για τις αρμοδιότητες του φορέα.

Η μη ορθή τήρηση και υλοποίηση των υπηρεσιών και άλλα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης της συντήρησης των Εστιών σε σχέση με τις ευθύνες των επιτροπών παραλαβής και των υπευθύνων υπαλλήλων των Εστιών, έχουν άλλωστε αναδειχθεί ενδελεχώς και εσχάτως σε εκθέσεις των Ελεγκτικών Αρχών,  των οποίων  οι προτάσεις τίθενται άμεσα σε εφαρμογή από την Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ο Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δ. Ζέρβας

best of network

σχετικά άρθρα