Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων στα ΚΠΕ Καλαμάτας, Καστρίου, Ν.Κίου και Σικυωνιών
ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, Καστρίου, Ν.Κίου και Σικυωνιών.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. Πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υ. Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και την από 01-08-2011 ανακοινοποίησή της στο ορθό.

2. Την με αριθ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ. Α. με θέμα «1. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης…2. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)».

3. Το με αριθμ. 219787/Δ2/13-12-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Πλήρωση κενών θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή Pdf

best of network

σχετικά άρθρα