ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Εισήγηση για κατάργηση προσευχής, παρελάσεων και εκκλησιασμού στα σχολεία
Δείτε τι προτείνει η αναλυτικά η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου

Κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων, της υποχρεωτικής προσευχής και του υποχρεωτικού Εκκλησιασμού εισηγείται η Επιτροπή υπό τον Αντώνη Λιάκο για τις αλλαγές στην Παιδεία οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία Δημοτικών, Γυμνάσιων, Λυκείων.

Διαβάστε παρακάτω την πρόταση αποκλειστικά στο alfavita που θα παρουσιαστεί στην τελική συνάντηση των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου την Παρασκευή

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνολική Οπτική

Τέσσερις κεντρικές επιλογές:
1. Στήριξη του εκπαιδευτικού - εκπαίδευση και επιμόρφωσή του, εξασφάλιση κινήτρων, μεταβολή νοοτροπίας

2. Στήριξη και μεταβολή των λειτουργιών του σχολείου - αντιμετώπιση των διοικητικών του προβλημάτων, εξασφάλιση της δημοκρατικής του φυσιογνωμίας

3. Αποσαφήνιση των ζητούμενων από κάθε βαθμίδα - διαμόρφωση δημοκρατικών αυτόνομων πολιτών ικανών στην ευτυχία, καλλιέργεια μιας κουλτούρας δημιουργικής συμμετοχής σε κοινότητες λόγου

4. Μεταρρύθμιση και ενίσχυση της συνάρθρωσης σχολείου και κοινωνίας. Ζητήματα Λειτουργικής Φύσης

Ζητήματα Λειτουργικής Φύσης

1

 • Εξασφάλιση των συνεδριάσεων του Συλλόγου των διδασκόντων για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών του σχολείου.
 •  Εξασφάλιση εντός του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών των ωρών γιαδιοικητικό έργο, συνεδρίαση του Συλλόγου, συνάντηση με Συμβούλους και εξασφάλιση της συναίνεσης ως προς αυτό.
 •   Συγκεκριμενοποίηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και του τρόπου άσκησης και ελέγχου τους.
 •  Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με τις δράσεις του σχολείου. 
 •  Ενίσχυση των διοικητικών-γραμματειακών υποδομών των σχολείων.
 •  Αποσαφήνιση του ρόλου των συμβούλων.
 •  Ενίσχυση του εκπαιδευτικού ως προς την συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία και ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες.

2

 •  Εξίσωση των ευθυνών και υποχρεώσεων των διευθυντών α και β βαθμίδας.
 •  Αποσαφήνιση και οροθέτηση των αρμοδιοτήτων των μονομελών καιπολυμελών οργάνων.
 •  Υποστήριξη των πρωτοβουλιών ανάληψης προγραμμάτων και αντίστοιχηαναγνώριση της προσφοράς εργασίας των εκπαιδευτικών, καθώς και αναγνώριση της διοικητικής εργασίας των εκπαιδευτικών.

 • Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής.
 •  Κατοχύρωση της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση, σε σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

 

Ζητήματα Σχολικής Μονάδας

1) Καθιέρωση ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού με παράλληλη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες (ευελιξία).

2) Δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία και την τοπική κοινότητα και σε επίπεδο προγράμματος (προγράμματα με κοινωνικό ή τοπικό ενδιαφέρον).

3) Ενίσχυση του θεσμού και των διαδικασιών της μαθητικής εκπροσώπησης.

4) Θεσμοθέτηση εφημερίδας του σχολείου ή του δικτύου των σχολείων και αντίστοιχα ηλεκτρονικής σελίδας.

5) Καθιέρωση της ετήσιας θεατρικής παράστασης (άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα).

6) Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης της δομής και των χώρων του σχολείου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα κατά τις απογευματινές ώρες.

7) Ευρωπαϊκή δικτύωση της σχολικής μονάδας (αδελφοποίηση με σχολεία στο εξωτερικό, ανταλλαγές επισκέψεων).

8) «Βάπτιση» του σχολείου για λόγους συμβολικούς και για την εξασφάλιση ταυτότητας.

9) Ενοποίηση της οργανωτικής δομής της (τώρα δεκάχρονης) υποχρεωτικής εκπαίδευσης (σε ολοήμερη βάση).

10) Ενίσχυση της αυτονομίας και των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού.

11) Άμεση συνεργασία φορέων (σχολείο-σύμβουλοι-κοινότητα-δήμοι).

Ζητήματα Γνωστικής Φύσης

1) Άμεσος περιορισμός της ύλης κατά τουλάχιστον 20%-30% (μείωση της έκτασης, αύξηση του βάθους).

2) Αντικατάσταση ωρών μαθήματος με ώρες για προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες.

3) Ανανέωση προγράμματος και κυρίως βιβλίων με προτεραιότητα σε όσα έχουν ήδη κριθεί ως απαράδεκτα.

4) Μεταβολή δια των υλικών και προγραμμάτων της μαθητικής στάσης απέναντι στη γνώση.

5) Κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσεων (και του μήνα εξετάσεων) στο Γυμνάσιο – αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).

6) Θεσμοθέτηση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων (ενδεικτικά: σε 3 ή 4, όπως [α] Γλώσσες και Πολιτισμός, [β] Μαθηματικά, [γ] Τέχνες, [δ] Εισαγωγή στηνκουλτούρα των Φυσικών και [ε] των Κοινωνικών Επιστημών).

7) Αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.

8) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση ψηφιακού υλικού, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου στα μαθήματα, τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία στην τάξη, τη συμμετοχή παιδιών διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και διαφορετικού πολιτισμού.

9) Εξασφάλιση της ενισχυτικής διδασκαλίας.

10) Καθιέρωση ολοκληρωμένου προγράμματος Ευέλικτης Εβδομάδας.

11) Θεσμοθέτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας των μαθητών (αμοιβαία διόρθωση, συνεργασία διαφορετικών τάξεων από διαφορετικά σχολεία, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους μαθητές).

12) Διεύρυνση του ποσοστού της ύλης που διαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο.

13) Άρση της λογικής της επανάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων (π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό παρόν.

14) Εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης που διδάσκεται σε διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία-Ιστορία-Γεωγραφία).

15) Δημιουργία ωρολόγιων ενοτήτων σε βάρος της πολυδιάσπασης των ωρών.

 

alfavita.gr

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Οι δύο ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κυρώσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test

Άνοιγμα σχολείων: Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η νέα 7μηνη ή 9μηνη Μοριοδοτούμενη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ εκπαιδευτικών ΜΟΝΟ 240 ή 220 ΕΥΡΩ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ: Έρχονται 555 μόνιμες προσλήψεις - Πώς κάνετε αίτηση
ΑΣΕΠ: Έρχονται 555 μόνιμες προσλήψεις - Πώς κάνετε αίτηση
Σε εξέλιξη βρίσκονται οκτώ προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν περισσότερες από 500 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου - Όλες οι ημερομηνίες για...
ΑΣΕΠ: Έρχονται 555 μόνιμες προσλήψεις - Πώς κάνετε αίτηση
sxoleia-mathites-ekpaideusi
Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία - Οι ημερομηνίες «κλειδιά»
Μία βδομάδα μετά τα σχολεία ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί - Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για ολόκληρη την εκπαίδευση - Επανέναρξη δραστηριοτήτων με...
Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία - Οι ημερομηνίες «κλειδιά»