Πανελλαδικές: Μετεγγραφές μαθητών Γ΄Λυκείου από σχολεία του εξωτερικού για συμμετοχή στις εξετάσεις [εγκύκλιος]
Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου οι μαθητές Γ΄Λυκείου που φοιτούν σε Λύκεια του Εξωτερικού οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες μετεγγραφής σε σχολική μονάδα της ημεδαπής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν διεκπεραιώνεται μέσω του ΥΠΑΙΘ, αλλά τα ατομικά δελτία, στα οποία θα αναγράφεται η προφορική βαθμολογία των δυο τετραμήνων, θεωρούνται από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης και παραδίδονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στους ενδιαφερόμενους μαθητές, ώστε να τα προσκομίσουν έγκαιρα στο σχολείο όπου πρόκειται να μετεγγραφούν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

σχετικά άρθρα