metro_thessalonikis
Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ: Μέχρι ποια ηλικία έχουν τα παιδιά... ελευθέρας

Ποιοι πολίτες δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και μέχρι ποια ηλικία έχουν τα παιδιά ελεύθερη πρόσβαση.

Ανάμεσα στους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης, είναι οι εξής:

  • Παιδιά από 6 ετών και κάτω, ανεξαρτήτως εθνικότητας
  • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
  • Στρατιώτες θητείας
  • Ένστολο προσωπικό υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αστυνομικοί, πυροσβέστες)
  • Προσωπικό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
  • Προσωπικό ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ
  • Παιδιά από 6 ετών και κάτω μπορούν να μετακινούνται δωρεάν (περνώντας τις πύλες μαζί με τους κηδεμόνες-συνοδούς τους, οι οποίοι έχουν εισιτήριο ή κάρτα) χωρίς να χρειάζεται έκδοση εισιτηρίου ή κάρτας.
  • Δικαιούχοι άνεργοι- κριτήρια και διαδικασία παροχής δωρεάν μετακίνησης

1. Οι άνεργοι, που έχουν το δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε., πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α. Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή να είναι άνεργοι κάτοχοι βεβαιώσεων ανεργίας οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Να διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων) για τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ A.E. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.], ή εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ).

γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 5006/2022 (Α’ 239).

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

δ. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 διαπιστώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν οίκοθεν ελέγχου βάσει των στοιχείων της Δ.ΥΠ.Α και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ). Τα στοιχεία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης διατίθενται στον ΟΑΣΑ A.E. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.] και στον ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ).

2. Κατ’ εξαίρεση τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. γ. της παρ. 1 δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ανέργους του παρόντος άρθρου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

3. Η δωρεάν μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων είναι δυνατή μόνο:

α. Στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ Α.Ε., με την έκδοση και διάθεση στους δικαιούχους ανέργους από τον ΟΑΣΑ Α.Ε. προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, και

β. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΣΕΘ Α.Ε., με την επίδειξη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας που εκδίδεται από τη Δ.ΥΠ.Α. για την εν λόγω χρήση, του ισχύοντος αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. ή τον e-EΦΚΑ, κατά περίπτωση, και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

foitites.jpg
Η «μεταρρύθμιση» των «εκπαιδευτικών συμφωνιών» με αλλοδαπά πανεπιστήμια
Η κυβερνητική “μεταρρύθμιση” κινείται στη λάθος κατεύθυνση, αυτή του ιδιωτικού οφέλους σε βάρος του δημοσίου
Η «μεταρρύθμιση» των «εκπαιδευτικών συμφωνιών» με αλλοδαπά πανεπιστήμια