Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Καθηγητές φυσικής αγωγής
Την πρόσληψη 7 καθηγητών φυσικής αγωγής ανακοίνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), επτά (7) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού.

Οι καθηγητές φυσικής αγωγής θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε ένα από τα παρακάτω:

 • Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αντισφαίριση
 • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Κολύμβηση
 • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Άσκηση – Υγεία – Αναψυχή

Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2021 – 2022 ήτοι:

 1. Πρόγραμμα «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία»
 2. Πρόγραμμα «Παιδί και Αθλητισμός»
 3. Πρόγραμμα «Άσκηση Ενηλίκων»
 4. Πρόγραμμα «Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία»

Τα απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβηση / Αντισφαίριση / Άσκηση-Υγεία-Αναψυχή / ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ενήλικες, οι δε άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο.

Υπολογιζόμενη εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία, συναφή με την ειδικότητα.

Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την διαδικασία της συνέντευξης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α., - ειδικότητας - βαθμός πτυχίου.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση ιδιωτικού φορέα από τις οποίες προκύπτει ο επακριβώς χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 5. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
 7. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης
 8. Για την ειδικότητα της Κολύμβησης απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή διπλώματος ναυαγοσωστικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ‘‘Γρηγόρης Λαμπράκης’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 16452, υπόψη κας Τατιάνας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042)

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ: "Χαμός" με την προκήρυξη διορισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Πάρτε εύκολα 90 μόρια σε 2 ημέρες για τους 416 διορισμούς

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι διαγωνισμοί για μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER, PROFICIENCY) με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ READING- LISTENING - ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

σχετικά άρθρα

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
«Πελάτης» του κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων και ο 35χρονος που δολοφονήθηκε σε βενζινάδικο στη Νίκαια - Εμπλοκή δεκάδων αστυνομικών
Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: «Πελάτης» ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια
Η παραλλαγή Όμικρον «διέσχισε» τον Ατλαντικό - Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ
Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον στις ΗΠΑ - Άτομο «πλήρως εμβολιασμένο που εκδήλωσε ήπια συμπτώματα, παρουσιάζοντας βελτίωση»
Η παραλλαγή Όμικρον «διέσχισε» τον Ατλαντικό - Πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ