Thumbnail

ΝΟΜΟΣ 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19-6-2021)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

          Το «νομοσχέδιο Χατζηδάκη» είναι πλέον νόμος του Κράτους, αφού υπερψηφίστηκε στη Βουλή την 16η Ιουνίου 2021. Στο νόμο 4808/2021, τον οποίο άπαντες θα κληθούμε να εφαρμόσουμε, περιέχονται μεταβατικές διατάξεις με βάση τις οποίες κάποιες ρυθμίσεις του νόμου ξεκινούν από τη δημοσίευσή του (19-6-2021) και κάποιες σε άλλη ημερομηνία.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ν. 4808/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 19-6-2021 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΠΛΗΝ:

1. Η διάταξη του άρθρ. 64 περί κατάργησης της  διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών η οποία εφαρμόζεται από 1-1-2022.

2. Οι διατάξεις για τις απολύσεις (άρθρ. 66), δηλ. ποιες απολύσεις θεωρούνται άκυρες, σε ποιες κατηγορίες απολύσεως μπορεί ο εργαζόμενος να διεκδικήσει επαναπρόσληψη και μισθούς υπερημερίας, σε ποιες μπορεί να διεκδικήσει μόνο πρόσθετη αποζημίωση, την απόλυση συνδικαλιστών για σπουδαίο λόγο κλπ., ισχύουν για τις απολύσεις που γίνονται από την 19-6-2021 και μετά και όχι για τις ήδη πραγματοποιηθείσες ή για τις εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες.

3. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα ισχύσει μόλις εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι κλάδοι, το μέγεθος και το είδος των επιχειρήσεων στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις για τη μη εφαρμογή της Κάρτας, θα ισχύσουν δύο μήνες μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης.

4. Η υποχρέωση για καταχώριση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων (πριν την ανάληψη της εργασίας ή την έναρξη της υπερωρίας) και η καταχώριση κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας) των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, θα ισχύσει μόλις εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ν. 4808/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 19-6-2021 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΠΛΗΝ:

 1. Της διάταξης του άρθρου 83 για την υποχρέωση καταχώρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) τόσο των συστατικών της εγγράφων, των τροποποιήσεων, των επικαιροποιήσεων κλπ. η οποία ξεκινά από 1.1.2022.

2. Η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων εξ αποστάσεως τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις αρχαιρεσίες ξεκινά από την 1.1.2022.

 3. Οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 96 (Άρθρο 90: Συνδικαλιστικές άδειες - Άρθρο 91: Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας -  Άρθρο 92: Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου - Άρθρο 93: Προστασία δικαιώματος στην εργασία - Άρθρο 94: Δημόσιος διάλογος - Άρθρο 95: Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας και νομιμότητα απεργίας - Άρθρο 96: Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων) εφαρμόζονται για απεργίες που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από την 19-6-2021

4. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που θα κατατεθούν από 1.1.2022 οφείλουν να έχουν κωδικοποιημένες τις διατάξεις τους.

5. Οι συμφιλιωτικές διαδικασίες (σε τοπικό ή περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο) που έχουν ξεκινήσει προ της έναρξης ισχύος του νόμου ενώπιον Επιθεωρητή Εργασίας, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 3996/2011 

 6. Καταργείται από την 19-6-2021 η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (άρθρ. 15 Ν. 1264/1982). Λόγω του ότι δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη, η άποψή μας είναι ότι αν εκκρεμούν τυχόν υποθέσεις καταγγελίας σύμβασης κλπ. ενώπιον της Επιτροπής που δεν έχουν εκδικαστεί, αποσύρονται και δεν συζητούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχει ρητή διάταξη περί υποχρέωσης τροποποίησης καταστατικών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να περιλάβουν διατάξεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή σε Γ.Σ. και ψηφοφορία. Η άποψή μας είναι ότι η τροποποίηση πρέπει να γίνει σε επόμενο, χρονικά, στάδιο, μετά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων για τις εξ αποστάσεως διαδικασίες (1-1-2022 και μετά).

 

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ στο Δημόσιο ΑΕΙ, ΤΕΙ και ίσως με απολυτήριο Λυκείου με ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε 2 μήνες από τώρα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα