ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προκήρυξης για τις προσλήψεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αποτελέσματα προκήρυξης ΑΣΕΠ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης  για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης:

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής

Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 19-9-2018 έως και την Παρασκευή 21-9-2018 και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

best of network

σχετικά άρθρα