Πρόσληψη στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ
Θέση εργασίας στο ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESO.423005-ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ_DON-BT3», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας
- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
- Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
- Εξειδικευμένη εμπειρία στο χειρισμό αναλυτών αλληλούχισης και σε αναλυτές RealTime PCR
- Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα/ έργα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498272 ή στο email: [email protected] certh.gr (κα. Φωτεινή Κοπάνη).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα