Πρόσληψη στο Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ
Θέση εργασίας στο ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SLOPES: Smarter Lignite Open Pit Engineering Solutions» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «RFCS-2016», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας
- Διδακτορικός τίτλος στην Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική
- Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε γεωτεχνικές και γεω-περιβαλλοντολογικές εφαρμογές και μελέτες
- Σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: [email protected] (κ. A. Διάφα)

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα