8 Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΤΑ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» - «FORTIKA» 
Καταληκτική Ημερομηνία:20/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications» - «SAFESTRIP» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Big Data Value Spaces for Competitiveness of European COnnected Smart FacTories 4.0» - «BOOST 4.0» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Management Of Networked IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» - «MONICA» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «smart childhood Obesity CARing solution using IoT potentia» - «OCARIOT» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification Neutralization» - «ALADDIN» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well» - «ACTIVAGE» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/04/2018

σχετικά άρθρα