Μεγάλη κινητικότητα για άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Πίνακες αναπληρωτών για την διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Κινήσεις για δημιουργία πινάκων

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών σχετικά με το ζήτημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και την άσκηση πίεσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τη κυβέρνηση για δημιουργία αυτοτελών πινάκων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπου θα εντάσσονται οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί πάνω στο αντικείμενο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Όπως αναφέρει και η παρακάτω ανακοίνωση σε συντονισμένες ενέργειες με στόχο την αξιοποίηση των προσόντων τους από την Πολιτεία προχωρούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σχετικά με τη συγκρότηση πινάκων.

Η ανακοίνωση τονίζει πως το Υπουργείο Παιδείας \κατέθεσε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης το 2017 για την δημιουργία Πίνακα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με στόχο την αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη αξιοποίησης της εξειδικευμένης γνώσης μας στον ευαίσθητο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Διαβάστε αναλυτικά

«Άνεμος αλλαγής» στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την εργασιακή τους αποκατάσταση και συγχρόνως την ριζική βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων. 

Σε συντονισμένες ενέργειες με στόχο την αξιοποίηση των προσόντων τους από την Πολιτεία προχωρούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.  Ως απόφοιτοι και φοιτητές μεταπτυχιακών και σεμιναριακών προγραμμάτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού με αντικείμενα όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και η εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η δική τους επαγγελματική αποκατάσταση θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση του πραγματικού προβλήματος της ελλιπούς εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων.

Οι μαζικές μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια οδηγούν στην δημιουργία ιδιαίτερων πολιτισμικών ομάδων ανήλικων αλλά και ενήλικων μαθητών, με ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων που ζουν επί σειρά ετών στον ελληνικό χώρο, όπως οι Παλλινοστούντες, οι Ρομά κλπ. Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών, είναι αναγκαία η καθοδήγηση των μαθητών από εκπαιδευτικό προσωπικό καταρτισμένο σε μεθόδους ένταξής στην σχολική τάξη, διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας καθώς και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. 

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος, όπως προκύπτει από την δημιουργία αυτόνομων Διαπολιτισμικών Σχολείων αλλά και την σύσταση ειδικών δομών εκπαίδευσης, όπως οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγόπαιδων (ΔΥΕΠ) και οι Τάξεις Υποδοχής – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Μάλιστα, σε πρόσφατή συνάντηση της Υπουργού, κ. Κεραμέως με εκπροσώπους της UNICEF, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), συζητήθηκαν αναλυτικά οι πολιτικές υποδοχής και ένταξης μαθητών-παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (13/10/2020).
Παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων μαθητών, σημαντική είναι η στελέχωση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με προσωπικό που διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα. Ακόμα και εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη διδάξει σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο αναγνωρίζουν την ανάγκη απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων, καταφεύγοντας έτσι σε προσπάθειες επιμόρφωσης. Η παροχή του εκπαιδευτικού έργου από πιο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην βελτίωση της ποιότητας και της αναποτελεσματικότητάς του. Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR, 2019) τονίζει ότι η στελέχωση τάξεων υποδοχής παιδιών προσφύγων με κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς οδηγεί σε επιτάχυνση της σχολικής προόδου και της κοινωνικής ένταξής τους. 

Ενόψει των ανωτέρω, η ομάδα εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στοχεύει κυρίως στην δημιουργία διακριτής διαδικασίας, με αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος και διακριτού εκπαιδευτικού κλάδου και συναφών ειδικοτήτων, στην κατάρτιση Μητρώου Εξεταστών Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η τελευταία επιδίωξη μπορεί να ικανοποιηθεί με την τοποθέτησή τους ως αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με δυνατότητα μόνιμου διορισμού σε ήδη υπάρχουσες ή μελλοντικές δομές της Α/θμιας και Β/θμιας (π.χ. ΔΥΕΠ) καθώς και της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (π.χ. Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κλπ.), σε Διαπολιτισμικά και Μειονοτικά Σχολεία κατά προτεραιότητα, καθώς και σε κάθε άλλο δημόσιο, ελληνικό ή ευρωπαϊκό φορέα που υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα (π.χ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο). 

    Οι συμμετέχοντες στην κίνηση αυτή εκπροσωπούνται από το δικηγορικό γραφείο του κ. Φώτη Χατζηφώτη, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και ειδικότερα του εργασιακού καθεστώτος εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των ενεργειών τους, μέλη της συντονιστικής επιτροπής συναντήθηκαν την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μηταράκη, ο οποίος αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων τους και ξεκίνησε επαφές με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας για την περαιτέρω επεξεργασία του ζητήματος. Άλλωστε, το τελευταίο, ασκώντας τη νομοθετική πρωτοβουλία του, κατέθεσε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης το 2017 για την δημιουργία Πίνακα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με στόχο την αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη αξιοποίησης της εξειδικευμένης γνώσης μας στον ευαίσθητο τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Επίσης:

Αυτή είναι η κορυφαία μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση άνω των 400 ωρών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: Δεν αποκλείστηκε περιορισμός των γιορτών των Χριστουγέννων

Τηλεκπαίδευση: Οδηγός εκπαιδευτικού για το Webex Meetings

Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτηση του σεμιναρίου "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στον αέρα η τράπεζα θεμάτων για τις Πανελλήνιες 2021


 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός: Το 30% των Ειδικών Σχολείων στην Κ.Μακεδονία με κρούσματα! - Νέα κραυγή αγωνίας
Κορονοϊός: Το 30% των Ειδικών Σχολείων στην Κ.Μακεδονία με κρούσματα! - Νέα κραυγή αγωνίας
Νέα έκκληση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής για την προστασία των εργαζόμενων και μαθητών των Ειδικών...
Κορονοϊός: Το 30% των Ειδικών Σχολείων στην Κ.Μακεδονία με κρούσματα! - Νέα κραυγή αγωνίας
Κορονοϊός -Μελέτη: Οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έχουν περισσότερα αντισώματα
Κορονοϊός -Μελέτη: Οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έχουν περισσότερα αντισώματα
Οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν από COVID-19 έχουν μεγαλύτερους τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2: αποτελέσματα Ελληνικής...
Κορονοϊός -Μελέτη: Οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έχουν περισσότερα αντισώματα
Το χρονικό ενός εν δυνάμει εγκλήματος
Το χρονικό ενός εν δυνάμει εγκλήματος
Το χρονικό διάστημα που καταγράφονται εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες νέα κρούσματα (Covid-19 ) επέλεξε η ''Επιτροπή Πισσαρίδη'' να παρουσιάσει την...
Το χρονικό ενός εν δυνάμει εγκλήματος