Δωρεάν υποτροφίες σε χώρες του εξωτερικού
Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε πάνω στους σχετικούς συνδέσμους

Επιστήμες Μηχανικών (18 θέσεις)

1Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning
The University of QueenslandAustralia
DeadLine : 25 Mar 2018
2PhD Position in Computer-Aided Segregation of Skin Diseases with Machine Learning
University of BaselBasel, Switzerland
3Post-doctoral Fellowship - Biochemical Engineering
University of São PauloBrazil, Lorena
4Postdoctoral Research Fellow – Additive manufacturing of composite materials
University of ExeterDevon, United Kingdom
DeadLine : Apr 23
5Postdoctoral Research Fellow – THz and IR Radiation
University of ExeterDevon, United Kingdom
DeadLine : May 31
6Doctoral candidate in the field of Wireless Access Solutions for Internet of Things
Aalto UniversityEspoo, Finland
DeadLine : Apr 30
7Doctoral and Master Candidate in Material Development for Lithium Ion Batteries
Aalto UniversityEspoo, Finland
DeadLine : Apr 30
8PhD Position in the Area of Gelation Kinetics of Polysaccharides
Technische Universität München · School of Life Sciences WeihenstephanGermany, Munich
9Postdoctoral Position in the Area of Food Microemulsions
Technische Universität München · School of Life Sciences WeihenstephanGermany, Munich
10Post Doc - 3D Imaging with X-ray backscattering and fluorescence for applications in additive manufacturing
CEA TechGrenoble, France
11Postdoctoral Researcher - Numerical modelling of NOx formation in gas turbine combustors
Mechanical Engineering, National University of Ireland GalwayIreland
DeadLine : 30 March 2018
12Post Doctoral Researcher - MACSI
University of LimerickIreland, Luimneach
DeadLine : 27/3/2018
13PhD in Maintenance Planning Optimisation under Uncertainty
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
14Post-doc: Soft Magnetic Actuator for Mechatronic application
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 30/5/2018
15PhD in Predictive Maintenance for Aircraft Systems
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
16PhD Risk Modelling and Simulation for Aircraft Maintenance
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
17PhD Studentship on 'Performance and Safety Evaluation of Dedicated Lanes Design for Automated Vehicles '
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 10/4/2018
18PhD candidate in nonlinear optimization, data science and machine learning
Leiden UniversityNetherlands
DeadLine : 1/5/2018

Επιστήμες Πληροφορικής (14 θέσεις)

1Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning
The University of QueenslandAustralia
DeadLine : 25 Mar 2018
2Postdoctoral Research Fellow in Genomics
The University of QueenslandAustralia
DeadLine : 18 Mar 2018
3PhD Position in Computer-Aided Segregation of Skin Diseases with Machine Learning
University of BaselBasel, Switzerland
4Post Doctoral Researcher - MACSI
University of LimerickIreland, Luimneach
DeadLine : 27/3/2018
5PhD Studentship on 'Performance and Safety Evaluation of Dedicated Lanes Design for Automated Vehicles '
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 10/4/2018
6PhD Risk Modelling and Simulation for Aircraft Maintenance
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
7PhD in Maintenance Planning Optimisation under Uncertainty
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
8PhD candidate in nonlinear optimization, data science and machine learning
Leiden UniversityNetherlands
DeadLine : 1/5/2018
9PhD in Predictive Maintenance for Aircraft Systems
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
10PhD Position in Feedback Control of Microorganisms (Fermentation)
Norwegian University of Science and TechnologyNorway, Trondheim
DeadLine : 8/4/2018
11Doctoral Student (Plenoptic Image Representation, Modelling, and Compression)
Tampere University of Technology (TUT)Tampere, Finland
DeadLine : Apr 16
12Research Fellow in Data Science
University of BirminghamUnited Kingdom
DeadLine : 09 Apr 2018
13Senior Research Fellow/Research Fellow in Data Science and Artificial Intelligence
Robert Gordon University · School of Computing Science and Digital MediaUnited Kingdom, Aberdeen
DeadLine : 23/4/2018
14Research Fellow/ Senior Research Fellow - War Studies
King's College London · Centre for Science and Security StudiesUnited Kingdom, London
DeadLine : 1/4/2018

Οικονομικές Επιστήμες (5 θέσεις)

1Research Fellow or Senior Research Fellow - The Centre for Health Economics
Monash University (Australia) · Centre for Health EconomicsAustralia, Melbourne
DeadLine : 23/3/2018
2Research Associate
Migration Policy Centre (MPC)Italy
DeadLine : 4/4/2018
3Research Associate (post-doc)
European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration Policy CentreMetropolitan City Of Florence - Italy
DeadLine : 4th April 2018
4Post-Doc - Environmental Economics: New Ideas in survey research
Swedish University of Agricultural SciencesSweden, Umeå
DeadLine : 15/5/2018
5Research and Teaching Fellow in Spatial Analysis
University of LeedsUnited Kingdom
DeadLine : 04 Oct 2018

Επιστήμες Επικοινωνίας (1 θέση)

1PhD Candidate for ‘Everyday Conversations for Healthy Landscapes’
Radboud UniversityNetherlands
DeadLine : 2/4/2018

Νομική Επιστήμη (2 θέσεις)

1Doctoral candidate (PhD student) in Law (M/F) with a specialization in Business Law - Investment Fund Law
University of LuxembourgLuxembourg
DeadLine : 30/4/2018
2Doctoral candidate (PhD student) in Law (M/F) with a specialisation in European and/or Comparative Banking and Financial Law or European and/or Comparative Company Law
University of LuxembourgLuxembourg
DeadLine : 30/4/2018

Επιστήμες Υγείας (3 θέσεις)

1Postdoc - Epidemiology and Demography
University of Southern Denmark · The National Institute of Public HealthDenmark, Odense
DeadLine : 15/4/2018
2Stress Reactivity in the Lab and in Daily Life
KU LeuvenLeuven, Belgium
DeadLine : May 01
3Senior Research Fellow - National Institute for Health Research (NIHR)
University of LeedsUnited Kingdom
DeadLine : 04 Sep 2018

Επιστήμες Ζωής (9 θέσεις)

1Postdoctoral Research Fellow in Genomics
The University of QueenslandAustralia
DeadLine : 18 Mar 2018
22 PhD positions to study phenotypic heterogeneity and its role in the evolution of Salmonella Typhimurium virulence
University of BaselBasel, Switzerland
3PhD position - Study of the physiology and therapeutic effect of deep brain stimulation of arousal brain structures on excessive daytime sleepiness in parkinsonian non-human primate
CEA TechGrenoble, France
4Post-doctoral position offer at M2P2 lab
A*Midex (Aix-Marseille Initiative of Excellence)Marseille Cedex 07, France
DeadLine : May 01
5PhD Position in Feedback Control of Microorganisms (Fermentation)
Norwegian University of Science and TechnologyNorway, Trondheim
DeadLine : 8/4/2018
6Postdoc Position - Biophysics
ETH Zurich · Department of Health Sciences and TechnologySwitzerland, Zürich
7Research Fellow in Multi-disciplinary predictive Rhizosphere Science: Structural and Chemical mapping and Mathematical modelling
University of SouthamptonUnited Kingdom
DeadLine : 13 Apr 2018
8Research Fellow in Cell BIology
University of SouthamptonUnited Kingdom
DeadLine : 22 Mar 2018
9Post-doctoral Research Fellow in Molecular Biology
University of BirminghamUnited Kingdom
DeadLine : 15 Mar 2018

Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)

1PhD Candidate for ‘Everyday Conversations for Healthy Landscapes’
Radboud UniversityNetherlands
DeadLine : 2/4/2018

Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)

1Postdoctoral Position in the Area of Food Microemulsions
Technische Universität München · School of Life Sciences WeihenstephanGermany, Munich
2PhD Position in the Area of Gelation Kinetics of Polysaccharides
Technische Universität München · School of Life Sciences WeihenstephanGermany, Munich
3Research Fellow in Multi-disciplinary predictive Rhizosphere Science: Structural and Chemical mapping and Mathematical modelling
University of SouthamptonUnited Kingdom
DeadLine : 13 Apr 2018

Κοινωνικές Επιστήμες (5 θέσεις)

1Research Associate
Migration Policy Centre (MPC)Italy
DeadLine : 4/4/2018
2Stress Reactivity in the Lab and in Daily Life
KU LeuvenLeuven, Belgium
DeadLine : May 01
3Research Associate (post-doc)
European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration Policy CentreMetropolitan City Of Florence - Italy
DeadLine : 4th April 2018
4PhD Candidate for ‘Everyday Conversations for Healthy Landscapes’
Radboud UniversityNetherlands
DeadLine : 2/4/2018
5Senior Research Fellow - National Institute for Health Research (NIHR)
University of LeedsUnited Kingdom
DeadLine : 04 Sep 2018

Πολιτικές Επιστήμες (3 θέσεις)

1Research Associate
Migration Policy Centre (MPC)Italy
DeadLine : 4/4/2018
2Research Associate (post-doc)
European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration Policy CentreMetropolitan City Of Florence - Italy
DeadLine : 4th April 2018
3Research Fellow/ Senior Research Fellow - War Studies
King's College London · Centre for Science and Security StudiesUnited Kingdom, London
DeadLine : 1/4/2018

Θετικές Επιστήμες (18 θέσεις)

1Postdoctoral Research Fellow in Genomics
The University of QueenslandAustralia
DeadLine : 18 Mar 2018
2PhD Position in Computer-Aided Segregation of Skin Diseases with Machine Learning
University of BaselBasel, Switzerland
3Postdoc - Epidemiology and Demography
University of Southern Denmark · The National Institute of Public HealthDenmark, Odense
DeadLine : 15/4/2018
4Postdoctoral Research Fellow – Additive manufacturing of composite materials
University of ExeterDevon, United Kingdom
DeadLine : Apr 23
5Postdoctoral Research Fellow – THz and IR Radiation
University of ExeterDevon, United Kingdom
DeadLine : May 31
6Doctoral candidate in the field of Wireless Access Solutions for Internet of Things
Aalto UniversityEspoo, Finland
DeadLine : Apr 30
7Doctoral and Master Candidate in Material Development for Lithium Ion Batteries
Aalto UniversityEspoo, Finland
DeadLine : Apr 30
8PhD Position in the Area of Gelation Kinetics of Polysaccharides
Technische Universität München · School of Life Sciences WeihenstephanGermany, Munich
9Postdoctoral Position in the Area of Food Microemulsions
Technische Universität München · School of Life Sciences WeihenstephanGermany, Munich
10Post doctoral researcher, Geochemical and thermodynamic modeling of igneous processes
University of HelsinkiHelsinki, Finland
DeadLine : Apr 30
11Post Doctoral Researcher - MACSI
University of LimerickIreland, Luimneach
DeadLine : 27/3/2018
12Post-doctoral position offer at M2P2 lab
A*Midex (Aix-Marseille Initiative of Excellence)Marseille Cedex 07, France
DeadLine : May 01
13PhD in Maintenance Planning Optimisation under Uncertainty
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
14PhD in Predictive Maintenance for Aircraft Systems
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
15PhD Risk Modelling and Simulation for Aircraft Maintenance
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018
16Post-doc: Soft Magnetic Actuator for Mechatronic application
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 30/5/2018
17PhD-candidate Chiral Metabolomics
Leiden UniversityNetherlands
DeadLine : 15/4/2018
18PhD: Fibre Optic Communication
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 1/6/2018

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)

1Stress Reactivity in the Lab and in Daily Life
KU LeuvenLeuven, Belgium
DeadLine : May 01
2PhD Position in Maritime Safety and Human Factors
Høgskulen på VestlandetNorway, Haugesund
DeadLine : 2/4/2018
3Post-Doc - Environmental Economics: New Ideas in survey research
Swedish University of Agricultural SciencesSweden, Umeå
DeadLine : 15/5/2018
4Senior Research Fellow - National Institute for Health Research (NIHR)
University of LeedsUnited Kingdom
DeadLine : 04 Sep 2018

Επιστήμες Διοίκησης (1 θέση)

1PhD Risk Modelling and Simulation for Aircraft Maintenance
Delft University of Technology (TU Delft)Netherlands
DeadLine : 15/4/2018

 

πηγή: career.duth.gr

best of network

σχετικά άρθρα

Παρεμβάσεις για Σύστημα Διορισμών: Θεσπίζεται προσοντολόγιο-Υλοποιούνται όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι
Παρεμβάσεις για Σύστημα Διορισμών: Θεσπίζεται προσοντολόγιο-Υλοποιούνται όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι
Αντιδράσεις των εκπροσώπων σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
Παρεμβάσεις για Σύστημα Διορισμών: Θεσπίζεται προσοντολόγιο-Υλοποιούνται όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι