Να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για μαθητές με καρδιοπάθεια
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες ζητάει να διευρυνθεί η κατηγορία ασθενών που πάσχει από σοβαρές καρδιοπάθειες και συμπεριλαμβάνεται στο 5% επί του συνόλου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και να αυξηθεί η μοριοδότηση που αφορά τις μετεγγραφές πασχόντων φοιτητών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες με επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θίγει το θέμα των μαθητών και φοιτητών που πάσχουν από συγγενείς αλλά και επίκτητες καρδιοπάθειες. 

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί, ότι ο χώρος των βαρέων καρδιοπαθειών, καλύπτεται με τρόπο ελλιπέστατο, ατεκμηρίωτο και μη ορθολογικό με αποτέλεσμα μαθητές και φοιτητές πάσχοντες να στερούνται την ειδική μεταχείριση που δικαιούνται τόσο στην εισαγωγή υποψηφίων στα ΑΕΙ όσο και στις μετεγγραφές τους στην πόλη μόνιμης κατοικίας τους. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες ιδρύθηκε το 2005 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες, καθώς και σε περίπτωση ανηλικότητας των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Ο συνολικός  αριθμός των πασχόντων από ποικίλες μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας ξεπερνά τις 30.000, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αρμοδίων φορέων. Αποτελεί μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οργάνωσης – ομπρέλας, της EUROPEAN CONGENITAL HEART  DISEASE GROUPS, ενώ μέσω της ΕΣΑμεΑ, συμμετέχουμε ενεργά στον πανευρωπαϊκό επίσημο φορέα για τις χρόνιες παθήσεις, το απόλυτα έγκυρο και αξιόπιστο European Patients’ Forum. 

Η ανακοίνωση του συνδέσμου:

Θέμα: «Σχέδιο νόμου “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του  Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Εν όψει της επεξεργασίας και της κατάθεσης του ανωτέρω αναφερομένου  σχεδίου νόμου και συντόμως νόμου του Κράτους, αισθανόμαστε την ανάγκη, εκ μέρους των  συνασθενών μας και των οικογενειών τους, να παρέμβουμε καταθέτοντας τις κύριες προτάσεις μας οι οποίες αποτελούν πάγια αιτήματα μίας εξαιρετικά αναμφίβολα ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας.

Ειδικότερα, εστιάζουμε σε δύο καίρια σημεία:

1. Ζητάμε την αποκατάσταση μίας κατάφωρης αδικίας

Αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα στην Αριθ. Φ.153/146145/Α5  «Τροποποίηση της Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/2014)» ΚΥΑ «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Πρόκειται για το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στην καθ’ υπέρβασιν του ορίου εισαγωγής και σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των υποψηφίων φοιτητών και σπουδαστών οι οποίοι αποδεδειγμένα πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις – αναπηρίες, για λόγους κοινωνικούς.

Ειδικότερα, όσον αφορά το χώρο των συγγενών αλλά και επίκτητων καρδιοπαθειών, παρατηρούμε στο σχετικό Πίνακα, στη σελίδα 41456 και εξής, όπως έχει διαμορφωθεί, ότι ο χώρος των βαρέων καρδιοπαθειών, καλύπτεται με τρόπο ελλιπέστατο, ατεκμηρίωτο και μη ορθολογικό, με συνέπεια μεγάλες ομάδες καρδιοπαθών και πρωτίστως πασχόντων από σοβαρές συγγενείς καρδιοπάθειες να αγνοείται και ουσιαστικά να στερείται του σχετικού, πολύ σημαντικού για τη ζωή και το μέλλον μας, ευεργετήματος. Πρακτικά τούτο σημαίνει ότι χωρίς καμία επιχειρηματολογία ή λογική πολλοί συμπάσχοντες, κατά τεκμήριο αντιμετωπίζοντες ακόμη και οξύτερα χρόνια προβλήματα υγείας, αποκλείονται από τη βάσει του απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις. Τούτο προφανώς οδηγεί σε προφανείς αδικίες, μη διαθέτουσες επιστημονική, κοινωνική ή οποιαδήποτε άλλη θεμελίωση.

Προς αποκατάσταση των συντελούμενων αδικιών και για τον εξορθολογισμό αλλά και την απλοποίηση του συστήματος, ο Σύνδεσμός μας προτείνει, και πιστεύοντας ότι εκφράζουμε το σύνολο των μελών μας, την εξής τροποποίηση:

Οι κωδικοί οι οποίοι μας αφορούν και αναλυτικότερα οι: κωδ. 30, 32, 33, 34, 35, 36 να αντικατασταθούν από νέο κωδικό ο οποίος θα περιλαμβάνει την εξής πολύ συγκεκριμένη διατύπωση: «κωδ. … ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ή ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ Ή ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%».   

2. Μετεγγραφές βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Όσον αφορά τη μοριοδότηση για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους των φοιτούντων στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, λόγω τόσο του τεράστιου κόστους που συνεπάγεται η χρόνια πάθησή μας και για το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόνοια, θεωρούμε επιβεβλημένη την αύξηση της σχετικής μοριοδότησης σε 2 μόρια αντί του ενός, όπως ακριβώς ισχύει για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, ενώ  σε περίπτωση που πρόκειται για άτομο φέρον ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από την κύρια πάθηση, αύξηση των μορίων σε τρία από ένα

Αναφερόμαστε προφανώς σε φοιτούντες οι οποίοι αποτελούν τέκνο οικογενειών στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος (γονέας, αδερφός, σύζυγος) φέρει ποσοστό τουλάχιστον 67% από καρδιολογική πάθηση. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση την οποία συνεπάγεται ή χρόνια πάθηση – αναπηρία. Ζητούμε ακόμη να μην υπάρχει σε αυτές και μόνο τις περιπτώσεις οικονομικό ή περιουσιακό πλαφόν ή τούτο να είναι εξαιρετικά ευρύ.

Αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για το χώρο μας η μετεγγραφή των επιτυχόντων στα ΑΕΙ της χώρας οι οποίοι φέρουν ποσοστό αναπηρίας λόγω καρδιοπάθειας τουλάχιστον 67% ή τους αποδίδεται αρμοδίως κατόπιν της εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους ή επιλογής τους κρίνοντας ως υπέρτατο αγαθό υπερισχύοντος παντός άλλου την παραμονή τους πλησίον μεγάλων και εξοπλισμένων νοσοκομειακών μονάδων καθώς και των θεραπόντων ιατρών τους. Εξίσου σημαντική κρίνεται και η συνδρομή και υποστήριξη και του οικογενειακού πλαισίου για λόγους προφανέστατους.

Τούτο θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομοθετικά άπαξ και τα άτομα αυτά να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση δύναται να θέσει περιορισμούς ή ποσοστώσεις στο καθοριστικής σημασίας τούτο δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Χωρίς προαγωγικές εξετάσεις φέτος σε Γυμνάσια-Λύκεια

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Περισσότεροι από 20 μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ μετά τον τελευταίο σεισμό των 5,9 Ρίχτερ καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ελασσόνα
Δεκάδες μετασεισμοί στην Ελασσόνα - 4,1 Ρίχτερ ο τελευταίος
Αξιολογία και αξιολόγηση (Α΄Μέρος)
Αξιολογία και αξιολόγηση (Α΄Μέρος)
Γράφει για την αξιολόγηση ο Γιάννης Σπυράλατος είναι Θεολόγος, Φιλόλογος και Ιστορικός της Φιλοσοφίας, μέλος του ‘’Εκπαιδευτικού Ομίλου’’ και της ΣΕ...
Αξιολογία και αξιολόγηση (Α΄Μέρος)
ΙΕΠ: Αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες
ΙΕΠ: Αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες
Για τα αντικείμενα των Αγγλικών, Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Σάββατο 06 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 έως την...
ΙΕΠ: Αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες