Κεντρική Μακεδονία: Κενά για αποσπάσεις, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Γενικής και Ειδικής αγωγής
Του αιρετού Βαγγέλη ( Άκη) Λουκά για το ΑΠΥΣΔΕ στην Κεντρική Μακεδονία

   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε την κατανομή των  κενών για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ στην Κεντρική Μακεδονία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ   ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΜΕΑΕ

ΚΛΑΔΟΣ

Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑ

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ01.00

0

0

1

0

0

0

0

0

1

BRAILLE

ΠΕ02.00

2

0

0

0

0

0

0

0

2

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ02.00

21

34

14

7

20

14

10

13

133

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕ02.00

3

0

0

0

0

0

0

0

3

BRAILLE

ΠΕ03.00

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ03.00

15

36

12

8

17

14

6

8

116

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕ03.00

2

0

0

0

0

0

0

0

2

BRAILLE

ΠΕ04.01

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ04.01

4

2

1

1

6

2

1

2

19

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕ04.01

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ04.02

1

2

1

0

3

2

0

1

10

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕ04.02

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ04.04

1

2

1

1

3

1

0

1

10

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ04.05

1

1

0

0

3

0

0

0

5

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ06.00

1

0

1

0

0

1

1

0

4

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕ06.00

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ08.00

2

8

3

0

2

3

4

0

22

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ11.00

5

1

1

2

2

7

0

0

18

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ78

0

3

2

0

1

1

5

0

12

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01/ΤΕ16

2

3

1

0

2

1

2

0

11

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.02

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ80

1

0

4

1

1

5

0

0

12

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ81

0

2

0

0

0

0

0

0

2

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ82

0

3

1

0

0

0

0

0

4

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ83

5

0

0

0

2

0

0

0

7

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ86

6

0

1

0

4

3

1

0

15

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ87.01

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ87.06

2

1

0

1

0

0

0

0

4

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.01

0

3

2

1

4

1

1

0

12

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.02

0

3

3

0

1

1

1

3

12

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.03

1

1

0

0

0

1

1

0

4

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.04

1

3

4

0

3

1

1

0

13

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.05

1

1

0

0

0

1

0

0

3

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ89.01

3

3

2

1

0

0

1

0

10

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ89.02

0

0

2

0

0

0

1

0

3

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ91.01

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ01.19

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ02.06

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΣΥΝΟΛΟ

90

112

57

23

74

59

36

28

479

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑ

ΠΙΕΡΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ01.17

0

2

0

0

0

0

0

0

2

ΔΕ02.01

1

2

0

0

0

0

0

1

4

ΔΕ02.02

0

1

2

1

0

0

0

2

6

ΠΕ01.00

2

20

0

1

0

0

1

4

28

ΠΕ02.00

50

85

0

0

13

0

7

21

176

ΠΕ03.00

27

70

18

13

12

9

9

35

193

ΠΕ04.01

10

10

5

0

6

0

3

4

38

ΠΕ04.02

10

20

8

1

5

2

5

8

59

ΠΕ04.04

7

40

10

2

6

2

7

5

79

ΠΕ04.05

4

5

0

0

2

0

0

1

12

ΠΕ05.00

13

3

0

0

0

0

0

0

16

ΠΕ06.00

25

40

5

0

5

0

0

4

79

ΠΕ07.00

0

5

1

1

0

3

0

0

10

ΠΕ08.00

0

3

3

4

3

0

2

3

18

ΠΕ11.00

17

40

0

0

0

0

0

4

61

ΠΕ78

0

3

1

0

1

1

0

0

6

ΠΕ79.01/ΤΕ16

5

2

1

2

4

1

2

1

18

ΠΕ80

0

3

0

2

4

0

0

0

9

ΠΕ81

2

5

0

0

0

0

0

0

7

ΠΕ82

8

15

3

0

4

1

1

4

36

ΠΕ83

1

10

1

0

1

0

0

0

13

ΠΕ84

1

10

0

0

0

0

0

1

12

ΠΕ85

0

2

0

0

0

0

0

0

2

ΠΕ86

0

20

0

0

3

0

0

5

28

ΠΕ87.01

1

2

0

0

0

1

1

2

7

ΠΕ87.02

4

2

6

0

4

5

2

2

25

ΠΕ87.03

1

2

4

0

2

1

0

0

10

ΠΕ87.04

0

0

0

0

2

0

2

0

4

ΠΕ87.07

1

0

0

0

0

0

0

0

1

ΠΕ87.08

5

3

0

1

2

3

0

0

14

ΠΕ87.09

0

5

4

0

3

1

1

3

17

ΠΕ88.01

10

2

0

1

2

0

2

0

17

ΠΕ88.02

3

2

0

0

1

0

1

0

7

ΠΕ88.03

2

2

0

0

0

0

0

0

4

ΠΕ88.04

0

1

1

1

1

0

0

0

4

ΠΕ88.05

2

1

0

0

0

0

0

0

3

ΠΕ89.01

2

2

2

0

1

1

0

0

8

ΤΕ01.04

0

0

1

0

0

0

0

0

1

ΤΕ01.06

0

0

1

0

0

0

0

0

1

ΤΕ01.19

3

3

3

2

2

1

0

0

14

ΤΕ01.26

0

0

0

0

1

0

0

0

1

ΤΕ02.02

0

0

0

2

0

1

0

0

3

ΣΥΝΟΛΟ

217

443

80

34

90

33

46

110

1053

Οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ , με θέμα αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ /ΠΥΣΠΕ αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 15-07-2020, και επιδιώκουμε  να ικανοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων απόσπασης.

Με εκτίμηση

Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς

Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ

6974320189-69495652018

loukasevangelos[email protected]gmail.com

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο

των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

ΣΥΝΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    13-7-2020

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Αναφορικά με το αποδιδόμενο ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Αναφορικά με το αποδιδόμενο ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Επιστολή μαθήτριας, υποψήφιας των Πανελλαδικών Εξετάσεων με το παλαιό σύστημα, προς την υπ. Παιδείας Νίκη Κεραμέως
Αναφορικά με το αποδιδόμενο ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του καλοκαιριού
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του καλοκαιριού
Ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για τις υπηρεσιακές μεταβολές που ολοκληρώνονται στις 14 Αυγούστου
Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ η εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός του καλοκαιριού