Πίνακας οργανικών κενών της Πρωτοβάθμιας για τις μεταθέσεις στη γενική εκπαίδευση
Γράφουν οι Βασίλειος Παληγιάννης και Νίκος Φασφαλής

Πίνακας οργανικών κενών Π.Ε. για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης

Σας παραθέτουμε πίνακα οργανικών κενών κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο με βάση τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στη Γενική Εκπαίδευση.

 

Περιοχή Μετάθεσης

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενικό Άθροισμα

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

0

3

0

0

-7

-12

-180

-16

0

0

0

-212

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

0

48

0

-3

47

-26

-143

-23

0

0

0

-100

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

0

-28

-1

0

-22

-12

-57

-18

0

-1

0

-139

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

0

-7

0

0

8

-18

-10

-13

0

-7

0

-47

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-13

0

0

13

-42

-110

-8

0

0

0

-160

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

0

19

0

-1

113

-12

-30

6

0

0

0

95

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

0

-2

0

0

18

0

-2

-15

0

0

0

-1

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.)

-3

-12

0

-1

13

-90

-108

-2

0

-1

0

-204

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-7

-1

0

-5

-22

-60

-5

0

-1

0

-101

Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

0

-2

0

0

-4

-7

-26

0

0

0

0

-39

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

-1

-5

-1

0

5

-80

-144

-11

0

2

0

-235

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

0

9

0

0

21

0

-24

6

0

1

0

13

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

0

-7

0

0

-20

-6

-271

-28

0

0

0

-332

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.)

-2

-9

0

0

-8

-36

-74

-5

0

0

0

-134

Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.)

0

-2

0

0

-11

-37

-18

-5

0

0

0

-73

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-25

0

0

-12

-30

-219

-7

0

-2

0

-295

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.)

0

-7

-2

-1

6

-13

-28

0

0

0

0

-45

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.)

0

0

-1

0

0

-26

-40

-6

0

-4

0

-77

ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.)

0

3

0

-1

3

-6

-21

-4

0

0

0

-26

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

1

-30

-1

0

-10

-5

-39

14

0

0

0

-70

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

0

0

0

0

0

-20

-80

-3

0

0

0

-103

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

1

14

0

0

16

-33

-146

-24

0

-1

0

-173

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

0

-12

-1

0

-10

-11

-33

-7

0

-1

0

-75

Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

0

0

0

0

0

-1

-1

1

0

0

0

-1

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-7

0

0

1

-20

-65

-4

0

-2

0

-97

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

0

-6

0

0

15

-7

-36

-20

0

0

0

-54

Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

0

-7

0

0

-3

-4

-1

-3

0

0

0

-18

Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

0

-3

-3

0

0

0

0

-7

Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

-2

-4

-5

0

0

0

0

-12

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

0

-6

0

-1

-6

-23

-62

-2

0

0

0

-100

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

0

-5

0

0

-3

-14

-21

-1

0

1

0

-43

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

-1

-1

-3

-1

0

0

0

-7

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

0

-10

0

0

-6

-25

-69

-5

0

0

0

-115

Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.)

-1

-3

0

0

-7

-16

-9

-1

0

0

0

-37

Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

0

-5

-8

0

0

0

0

-14

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-9

0

0

10

-28

-85

-14

0

0

0

-126

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

0

-2

0

1

-7

-16

-29

-10

0

0

0

-63

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

0

-3

0

0

-10

-9

-40

-3

0

-1

0

-66

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

0

-3

0

0

-7

-16

-33

-3

0

0

0

-62

Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

0

0

0

0

0

-2

-2

0

0

0

0

-4

Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

-1

-4

-4

0

0

0

0

-10

Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

-1

-5

-4

0

0

0

0

-11

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.)

0

0

0

0

2

-1

-2

-8

0

0

0

-9

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

-1

0

0

2

0

-1

-32

0

0

-2

0

-34

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

0

-7

0

0

-10

-19

-59

-5

0

-1

0

-101

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

0

-12

0

0

-12

-38

-117

-5

0

0

0

-184

ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.)

0

-3

0

0

16

-1

-8

0

-9

0

0

-5

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

0

5

0

0

-16

-59

-271

-15

0

0

0

-356

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

-1

-2

-1

-1

2

-16

-23

-2

0

0

0

-44

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.)

-3

-7

-1

0

-5

-43

-97

-2

0

-2

0

-160

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-30

-2

0

-10

-31

-178

-1

0

-2

0

-254

ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.)

-1

17

0

0

24

0

-1

-12

0

0

0

27

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

-1

-31

0

-2

-12

-129

-314

-38

0

0

0

-527

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

0

2

0

0

2

-4

-2

-8

0

1

0

-9

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

0

28

0

0

29

-4

-23

-1

0

0

0

29

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.)

0

17

0

0

36

12

-4

0

0

0

0

61

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.)

0

8

0

0

5

0

-1

-12

0

0

0

0

ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

14

0

0

-8

0

0

0

5

ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)

0

-3

0

0

37

-2

-14

-16

0

0

0

2

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-26

-2

1

-2

-38

-55

-9

0

0

0

-131

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.)

1

-13

0

-1

0

-50

-116

-11

0

0

0

-190

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

-2

34

1

0

97

-3

-27

-1

0

0

0

99

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.)

0

-8

0

0

-6

-61

-102

-9

0

0

0

-186

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.)

0

-1

0

0

-1

-8

-1

0

0

-1

0

-12

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

0

-5

0

0

-4

-13

-113

-9

0

0

0

-144

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

0

-6

0

0

3

-19

-1

-5

0

0

0

-28

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

0

-3

0

0

23

5

9

-15

0

0

0

19

ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.)

0

8

0

-1

50

5

-3

-5

0

1

-1

54

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)

0

1

0

0

5

0

-1

-5

0

-1

0

-1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

1

-19

0

0

-7

-20

-98

-7

0

1

0

-149

ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.)

0

0

0

0

-3

-13

-7

-7

0

0

0

-30

ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)

0

8

0

0

53

-2

-2

-9

0

0

0

48

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.)

0

9

3

0

7

0

-20

-2

0

9

0

6

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Π.Ε.)

-1

1

0

0

25

-3

-26

-12

0

0

0

-16

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.)

0

-8

0

0

0

-1

-6

-6

0

0

0

-21

ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.)

0

-3

0

-1

-3

-20

-37

-3

0

-1

0

-68

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.)

0

-8

0

0

2

-4

-6

-10

0

0

0

-26

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

0

-16

0

0

12

-52

-154

-19

0

0

0

-229

Γενικό Άθροισμα

-13

-213

-10

-10

479

-1380

-4255

-517

-9

-15

-1

-5944

 

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Ταϊλάνδη-Κορονοϊός: Ερευνητές σχεδιάζουν τη δοκιμή πειραματικού εμβολίου σε ανθρώπους τον Νοέμβριο
Ταϊλάνδη-Κορονοϊός: Ερευνητές σχεδιάζουν τη δοκιμή πειραματικού εμβολίου σε ανθρώπους τον Νοέμβριο
Ερευνητές στην Ταϊλάνδη σχεδιάζουν να αρχίσουν τη δοκιμή σε ανθρώπους ενός πιθανού εμβολίου για τον νέο κορονοϊό τον Νοέμβριο
Ταϊλάνδη-Κορονοϊός: Ερευνητές σχεδιάζουν τη δοκιμή πειραματικού εμβολίου σε ανθρώπους τον Νοέμβριο
Έφυγε από τη ζωή ο Γαλλο-Ελβετός φιλέλληνας που έκανε τις αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της Σπιναλόγκας
Έφυγε από τη ζωή ο Γαλλο-Ελβετός φιλέλληνας που έκανε τις αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της Σπιναλόγκας
Έφυγε από τη ζωή ο Maurice Born, ο φιλέλληνας Γαλλο-Ελβετός αρχιτέκτονας και εθνολόγος
Έφυγε από τη ζωή ο Γαλλο-Ελβετός φιλέλληνας που έκανε τις αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις της Σπιναλόγκας
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό
«Ένας εκπαιδευτικός που είναι άρτια προετοιμασμένος και μπορεί να διαχειριστεί την τάξη του, τους μαθητές του, δεν έχει να φοβηθεί κάτι, εξάλλου η...
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: Δεν είναι κάμερα στην τάξη, αλλά υπολογιστής - Θα είναι εστιασμένος μόνο στον πίνακα ή στον εκπαιδευτικό