Thumbnail
ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Μόνο μέσω διορισμών καθηγητών Γερμανικής ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των κενών από την αρχή της χρονιάς, μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα, συστηματικότητα, άρα και αποτελεσματικότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Δημόσιο σχολείο

Την  ανησυχία τους σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας εκφράζουν με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας οι καθηγητές Γερμανικών, μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση ή τροποποίηση των εγκυκλίων που δυσχεραίνουν το σχηματισμό τμημάτων Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο πλαίσιο αυτό τη μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή και τη δυνατότητα σχηματισμού επιπλέον τμημάτων (σε σχέση με τα τμήματα Γενικής Παιδείας) όπου υπάρχουν διαθέσιμη αίθουσα και εκπαιδευτικός.

Επιπλέον ζητούν τη θέσπιση οργανικών θέσεων ΠΕ 07 (κλάδου Γερμανικής) βάσει των πραγματικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας κινήθηκε μεν προς αυτή την κατεύθυνση ζητώντας τα κενά από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, δεν ανακοίνωσε όμως προς το παρόν καμία νέα οργανική θέση.

Αναλυτικά η επιστολή των καθηγητών Γερμανικής

Ως Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς είναι δυνατόν εν έτει 2023 και ενώ η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας συμπεριλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, καθώς

«Στο πλαίσιο των δράσεών της για προώθηση της κινητικότητας και της διαπολιτισμικής κατανόησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ορίσει ως σημαντική προτεραιότητα την εκμάθηση γλωσσών και χρηματοδοτεί πολυάριθμα προγράμματα και έργα στον τομέα αυτό. Κατά την άποψη της ΕΕ, η πολυγλωσσία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Συνεπώς, ένας από τους στόχους της γλωσσικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να κατέχει επαρκώς δύο ακόμα γλώσσες εκτός από τη μητρική του»,

(πηγή: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/142/language-policy)

στην Ελλάδα οι μαθητές καλούνται μεν να επιλέξουν Β’ Ξένη Γλώσσα στην Ε’ Δημοτικού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/2012 (ΦΕΚ 253/τ.Β’/13.02.2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1324/τ.Β’/11.05.2016), αλλά οι προϋποθέσεις που τίθενται περιορίζουν δραστικά τη δυνατότητα σχηματισμού των τμημάτων, καθώς απαιτείται ελάχιστος αριθμός μαθητών 12 και ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κλπ.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι καθηγητές Γερμανικών στα Δημοτικά Σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (390 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικών υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία, ενώ απαιτούνται πάνω από 600) και ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων - που ξεπερνούν την τελευταία πενταετία τις 300 ανά σχολικό έτος - καθυστερούν και γίνονται συνήθως σε διαδοχικές φάσεις ακόμα και στα μέσα της σχολικής χρονιάς, δεκάδες τμήματα χάνονται κάθε χρόνο καθώς μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους βάσει νόμου δίδονται οι ώρες στο υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές αναγκάζονται να διδαχτούν μια γλώσσα που δεν επέλεξαν ή μένουν χωρίς Β’ Ξένη Γλώσσα για ολόκληρη χρονιά.

Θεωρούμε πως ειδικά στην Ελλάδα, με τη Γερμανία να αναδεικνύεται σε ολοένα μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, και όπου η σύνδεση με τις γερμανόφωνες χώρες είναι άμεση (π.χ. στον τομέα του τουρισμού οι χώρες αυτές αποτελούν τις πρώτες σε αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα – το 2022 οι τουρίστες μόνο από Γερμανία και Αυστρία ανήλθαν σε 5 εκατομμύρια), και επιπλέον με πλήθος μαθητών μαθητριών που επιλέγουν συνειδητά την εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας, γεγονός που φαίνεται και στις εξετάσεις του ΚΠΓ, όπου τα χορηγούμενα πιστοποιητικά γνώσης της Γερμανικής Γλώσσας βρίσκονται στη δεύτερη θέση (μετά τα Αγγλικά), η διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας οφείλει να στηρίζεται και να εφαρμόζεται θεσμικά!

Ζητάμε την απόσυρση ή τροποποίηση των εγκυκλίων που δυσχεραίνουν το σχηματισμό τμημάτων Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο πλαίσιο αυτό τη μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή και τη δυνατότητα σχηματισμού επιπλέον τμημάτων (σε σχέση με τα τμήματα Γενικής Παιδείας) όπου υπάρχουν διαθέσιμη αίθουσα και εκπαιδευτικός.

Επιπλέον ζητάμε τη θέσπιση οργανικών θέσεων ΠΕ 07 (κλάδου Γερμανικής) βάσει των πραγματικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας κινήθηκε μεν προς αυτή την κατεύθυνση ζητώντας τα κενά από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, δεν ανακοίνωσε όμως προς το παρόν καμία νέα οργανική θέση.

Μόνο μέσω διορισμών καθηγητών Γερμανικής ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη όλων των κενών από την αρχή της χρονιάς, μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα, συστηματικότητα, άρα και αποτελεσματικότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Δημόσιο σχολείο.

Με εκτίμηση,

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

diodia
Όταν είσαι με μοτοσυκλέτα στη Νέα Οδό πληρώνεις αντίτιμο διοδίων ως αυτοκίνητο και επιλέγεις τη Νομική Οδό
Το «λάθος» και η απάντηση της εταιρείας
Όταν είσαι με μοτοσυκλέτα στη Νέα Οδό πληρώνεις αντίτιμο διοδίων ως αυτοκίνητο και επιλέγεις τη Νομική Οδό
ηράκλειο αεροδρόμιο
Δυσεπίλυτος γρίφος η αξιοποίηση του «Νίκος Καζαντζάκης»: Τι θα γίνει όταν λειτουργήσει το Καστέλι; «Θολό» το τοπίο
Ραντεβού τον Σεπτέμβρη δίνει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Δυσεπίλυτος γρίφος η αξιοποίηση του «Νίκος Καζαντζάκης»: Τι θα γίνει όταν λειτουργήσει το Καστέλι; «Θολό» το τοπίο
ΕΚΑΒ τροχαίο
Ιωάννινα: Νεκρός 82χρονος σε τροχαίο-Στο νοσοκομείο 53χρονος και η 15χρονη κόρη του
Το τροχαίο σημειώθηκε ότια το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος, στο οποίο επέβαινε και η 15χρονη κόρη του συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ....
Ιωάννινα: Νεκρός 82χρονος σε τροχαίο-Στο νοσοκομείο 53χρονος και η 15χρονη κόρη του