«Βραχνάς» οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Πότε ανακοινώνονται - Πως μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις
Αν πάρουμε υπόψη ότι υπάρχουν, σύμφωνα με τους "σφιχτούς" υπολογισμούς του υπουργείου Παιδείας πάνω από 10.000 οργανικά κενά και μαζί με τις φετινές παραιτήσεις θα φτάνουν τα 15.000 είναι φανερό ότι αν το υπουργείο Παιδείας είχε την πολιτική βούληση θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις και με το παραπάνω. Και με αυτό τον τρόπο θα έδινε μια ανάσα ανακούφισης σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται χρόνια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και από τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του alfavita.gr από το Γραφείο του Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2024 θα ανακοινωθούν μέσα στο β΄ 15νθήμερο του Μαρτίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί.

Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που ζητούν φέτος μετάθεση, καθώς βρίσκονται αρκετά χρόνια «εγκλωβισμένοι» σε σχολικές μονάδες εκτός τόπου μόνιμης διαμονής, ξεπερνά τις 12.000 (6.497 από την πρωτοβάθμια και 5.629 από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Αν πάρουμε υπόψη ότι υπάρχουν, σύμφωνα με τους "σφιχτούς" υπολογισμούς του υπουργείου Παιδείας πάνω από 10.000 οργανικά κενά και μαζί με τις φετινές παραιτήσεις θα φτάνουν τα 15.000 είναι φανερό ότι αν το υπουργείο Παιδείας είχε την πολιτική βούληση θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις και με το παραπάνω. Και με αυτό τον τρόπο θα έδινε μια ανάσα ανακούφισης σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται χρόνια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και από τις οικογένειές τους.

Σχετικά με τις μεταθέσεις  2024 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί ανά τύπο αίτησης είναι:

4.152  από περιοχή σε περιοχή (γενική)

715 από περιοχή σε περιοχή (ΣΜΕΑΕ)

117 με εξειδίκευση στην ΕΝΓ των κωφών και στη γραφή braiille των τυφλών

96 σε ΚΕΔΑΣΥ

419 σε Μουσικά σχολεία

83 σε Καλλιτεχνικά σχολεία

47 σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Σύνολο ενεργών αιτήσεων: 5.629

Η εγκύκλιος των κενών αναμένεται να εκδοθεί γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, οι ΔΔΕ και ΠΔΕ θα έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα οργανικά κενά μέχρι μέσα Μαρτίου (πιθανά στις 13), καθώς στις 12 του μηνός είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις ανακλήσεις των αιτήσεων παραίτησης. 

Οι συνεδριάσεις για τις μεταθέσεις του 2024 θα ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου. Προηγούνται οι συνεδριάσεις που αφορούν τις ειδικές κατηγορίες, τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία. Η ανακοίνωση των μεταθέσεων αναμένεται στο δεύτερο μισό του Μαρτίου.

Σχετικά με τις μεταθέσεις 2024 στην Πρωτοβάθμια (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) 

Αναλυτικότερα έχουν υποβληθεί:

  • Γενικής Αγωγής: 5053
  • Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ): 818
  • ΚΕΔΑΣΥ: 394
  • Κωφών - Τυφλών:151
  • Διαπολιτισμικά: 81
  • ΣΥΝΟΛΟ: 6.497

Το β΄15νθήμερο  του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις για τις μεταθέσεις ενώ η ανακοίνωση τους θα γίνει μετά την οριστικοποίηση των παραιτήσεων, στο β΄ 15νθημερο του Μαρτίου , ώστε να υπολογιστούν και αυτές στα κενά.

Τι ισχύει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 (94Α΄):

1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν:

  • στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και 
  • να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. 

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022 και 

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2022 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης. Και συμπληρώνει η  εγκύκλιος των μεταθέσεων με ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0 καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα 

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων συγκεκριμενοποιεί το ΠΔ και αναφέρει τα εξής:

• Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

• Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

• Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Δείτε εδώ τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2023: Όλες οι κατηγορίες 

Δείτε εδώ τα ποσοστά ικανοποίησης αιτήσεων ανά ειδικότητα στην Πρωτοβάθμια

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα