Πρότυπα Λύκεια: Διαγώνισμα λεξιλογίου για τις εξετάσεις
Αυτές οι εξετάσεις αφορούν αρκετούς μαθητές οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς, εξαιτίας της έλλειψης στοχευμένου υλικού (σε αντίθεση με τις αντίστοιχες εξετάσεις για τα πρότυπα γυμνάσια) οπότε και καταφεύγουν σε φροντιστήρια,

Ενα set ασκήσεων μαθημάτων των εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια, ετοίμασε ο εκπαιδευτικός κ.Ηλίας Παπαστρατής. 

Ακολούθως παρουσιάζουμε ένα διαγώνισμα λεξιολογίου για τα Πρότυπα Λύκεια, που ετοίμασε ο εκπαιδευτικός ως δωρεάν προσφορά χρήσιμου υλικού για τους μαθητές! Επίσης μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, ανάλογε ερωτήσεις για τα Μαθηματικά.

Αυτές οι εξετάσεις αφορούν αρκετούς μαθητές οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς, εξαιτίας της έλλειψης στοχευμένου υλικού (σε αντίθεση με τις αντίστοιχες εξετάσεις για τα πρότυπα γυμνάσια!!!) οπότε και καταφεύγουν σε φροντιστήρια, ενισχύοντας μια πλευρά της εκπαίδευσης που αποσκοπεί στα οικονομικά οφέλη λίγων μονάχα ανθρώπων σε βάρος των μαθητών και των γονέων αυτών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ (ΜΟΝΑΔΕΣ 10/100)

 1. Τι ονομάζουμε ειδικό λεξιλόγιο σε ένα κείμενο ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ; (Μονάδες 3)
  α) Λέξεις οι οποίες εμπλουτίζουν το κείμενο δίνοντας παραπάνω πληροφορίες από όσες είναι αναγκαίες για την τέρψη του αναγνωστικού υποκειμένου
  β) Λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται μεταφορικά με αποτέλεσμα να φωτίζουν πολλαπλές πλευρές ενός σύνθετου θέματος και να τονίζουν την σφαιρικότητα αυτού
  γ) Το σύνολο των λέξεων που συνδέονται με εξειδικευμένα θέματα με τα οποία ο αναγνώστης πιθανώς να μην είναι οικειοποιημένος
  δ) Λέξεις οι οποίες τοποθετούνται εσκεμένα από το συγγραφικό υποκείμενο με απώτερο σκοπό να εξάψει την περιέργεια του αναγνωστικού υποκειμένου και να υποκινήσει την δημιουργική σκέψη και την κριτική ικανότητα αυτού

 2. Ποιες κατηγορίες αντίθετων έχουμε; (Μονάδες 3)
  α) κλιμακωτα, δυαδικά και αντίστροφα
  β) ομώνυμα, παρώνυμα, υπερώνυμα
  γ) ομώνυμα, παρώνυμα, υπώνυμα
  δ) κλιμακωτά, δυαδικά, υπερώνυμα

 3. Να αντιστοιχίσετε τις επόμενες μετωνυμίες με τα είδη τους. (Μονάδες 3)

  ΣΤΗΛΗ Α

  ΣΤΗΛΗ Β

  1 Αποφασίσαμε να πάμε θερινό!

  Α Περιεχόμενο αντί περιεχομένου

  2 Ο αυθεντικός ελ γκρέκο έκοψε την ανάσα του…

  Β Αφηρημένο αντί συγκεκριμένου

  3 Επισκέφτηκα το νοσοκομείο.

  Γ Εφευρέτης αντί εφεύρεσης

 4. Πολυσημία μιας λέξης ονομάζουμε (Μονάδα 1)
  α) Τις πολλαπλές σημασίες που αποκτά αυτή σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια
  β) Την έκφραση διαφορετικών νοημάτων εκ μέρους της ταυτόχρονα
  γ) Την εύπλαστη λέξη που αν συναντηθεί σε ποιήματα έχει πάντα μεταφορική σημασία
  δ) Όλα τα παραπάνω μπορούν να ισχύουν

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ (ΜΟΝΑΔΕΣ 90/100)

Μέρος Α: Να επιλέξετε για τις προτάσεις 5-25 την πιο σωστή επιλογή. (Μονάδες 42/90)

 1. Ως επεκτατικός/ή/ό μπορεί να χαρακτηριστεί:
  α) μια πολιτική β) ένας εμφύλιος πόλεμος γ) μια εθνική εορτή δ) μια εμπορική σχέση

 2. Το ___ φορτηγό της τράπεζας προσφέρει μέγιστη ασφάλεια.
  α) τεθωρακισμένο β) θωρακισμένο γ) τεθορακισμένο δ) θορακισμένο

 3. Λαογραφία είναι η επιστήμη που εξετάζει
  α) τον παραδοσιακό λαό β) τον τρόπο ζωής στο χτες και το σήμερα
  γ) τον υλικό πολιτισμό μιας φυλής δ) την κουλτούρα που διατηρήθηκε λόγω παράδοσης

 4. Οι αντιφατικές όψεις του ζητήματος τονίζουν την ___ του.
  α) σφαιρικότητά β) πρωτεϊκότητα γ) περιεκτικότητά δ) ιδιομορφία

 5. Δεν είναι ομόρριζη της λέξης λέγω η λέξη
  α) ρήτορας β) ραψωδός γ) έπος δ) λεξικό

 6. Ο καθηγητής μας είναι άρτια ____.
  α) επιμορφωμένος β) εμπεριστατωμένος γ) καταρτισμένος δ) διαδαγμένος
   

 7. «τὸ λακωνίζειν (πολὺ μᾶλλόν) ἐστιν φιλοσοφεῖν» Η σημασία της φράσης είναι πως το πιο φιλοσοφικό από όλα είναι
  α) η απλοϊκότητα β) η λακωνική καταγωγή γ) η δεξιότητα δ) η συντομία λόγου

 8. Το πολιτικό ___ του πολίτη οξύνεται λόγω των ειδήσεων και των συζητήσεων για την καθημερινότητα.
  α) αισθητήριο β) στέλεχος γ) αίσθημα δ) κίνητρο

 9. Η γλωσσική κρίση μπορεί εν μέρει να δημιουργήθηκε λόγω του/της
  α) ιστορικής ασυνέχειας β) τεχνολογίας γ) επαναστατικότητας δ) γλωσσικού ζητήματος

 10. Το να μπορεί κάθε ένας να λέει ότι θέλει λέγεται
  α) ισονομία β) ισότητα γ) ισομέρεια δ) ισηγορία

 11. Ο παραγκωνισμός ομάδας ανθρώπων είναι η εξώθηση αυτών στα κοινωνικά ___.
  α) σύνορα β) απόβαθρα γ) περιθώρια δ) απόμακρα

 12. Ο σεξισμός αναφέρεται στην τάση να θεωρείται
  α) ένας άνδρας πιο καλός από όλες τις γυναίκες β) μια γυναίκα καλύτερη από όλους τους άντρες
  γ) μια κοινωνική ομάδα καλύτερη από μια άλλη δ) κανένα από τα προηγούμενα

 13. Να γράψετε 4 είδη ρατσισμού που υπάρχουν σήμερα
  α)______________ β) ______________ γ) ________________ δ) _________________

 14. ______ την πολιτική βάση, πιο πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν στην άσκηση εξουσίας.
  α) Διαμορφώνοντας β) Επαναπροσδιορίζοντας γ) Διευρύνοντας δ) Αναστοχάζοντας

 15. Σωστά είναι γραμμένη η λέξη
  α) διχόνοια β) διχόνια γ) δυχόνοια δ) δυχόνια

 16. Απαραίτητος είναι σήμερα ο ιδεολογικός/η ιδεολογική
  α) προσανατολισμός β) καταναλωτισμός γ) ευδαιμωνισμός δ) εξυγίανση

 17. Αντίθετη της λέξης πρόοδος είναι η λέξη
  α) παράνθιση β) παρακμή γ) άνθιση δ) ακμή

 18. Οι Έλληνες ___ μια νέα επανάσταση στον χώρο της ιατρικής επιστήμης!
  α) κατευθύνουν β) οδηγούν γ) υποκινούν δ) καταχράζονται

 19. Τα ___ μέτρα δεν εμπόδισαν το πλήθος από το να προχωρήσει σε διαμαρτυρία.
  α) αποφασιστικά β) αποτρεπτικά γ) κατασταλτικά δ) Όλα τα πιο πάνω είναι σωστά

 20. (κατά βικιλεξικό: διαπλάθω το ήθος και την ηθική συγκρότηση κάποιου) είναι
  α) η ηθικοποίηση β) η κοινωνικοποίηση γ) η εξυγίανση του ήθους δ) η βιωματοποίηση

 21. Οι αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής προόδου είναι
  α) διδιάστατες β) οικουμενικές γ) θεσμοθετημένες δ) βάσει συντάγματος ορισμένες

ΜΕΡΟΣ Β: Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως ορθές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). (40/90 Μονάδες)

 1. Παροδικός είναι ο μη μόνιμος.

 2. Τα ανθρωπιστικά ιδεώδη είναι το αίτιο της ηθικής κρίσης της σύγχρονης εποχής.

 3. Η έννομη τάξη είναι αυτή η τάξη που δημιουργείται από την φύση του ανθρώπου.

 4. Μισαλλόδοξος είναι αυτός που ασπάζεται τις γνώμες των άλλων.

 5. Νόθη τέχνη ονομάζεται αυτή που προέρχεται από ανάμειξη καλλιτεχνικών κινημάτων.

 6. Ο μιμητισμός είναι η προσπάθεια κάποιου να μοιάσει σε κάποιο πρότυπό του.

 7. Άσημος δεν είναι κάποιος που έχει πολλή σημασία και εμπειρία.

 8. Επιβλητικός χαρακτήρας ονομάζεται όποιος μαγεύει τους άλλους με το πνεύμα του.

 9. Αυτοματοποίηση είναι ουσιαστικά η μαθηματικοποίηση μιας ρουτίνας μόνο.

 10. Ευοίωνος λέγεται ο πολύ καλός τύπος σήμανσης που χαρίζει ευτυχία στον νέο.

 11. Ως ιδεαλισμό ορίζουμε μια φιλοσοφική θεωρία που δέχεται την πρωταρχικότητα του πνεύματος και πως μόνο η συνείδησή μας έχει πραγματική υπόσταση, ενώ ο υλικός κόσμος είναι απείκασμα ιδεών

 12. Ραγδαίος και εκθετικός είναι λέξεις ταυτόσημες.

 13. Αντίθετο του ετερογενή πολιτισμού είναι ο ομογενής πολιτισμός.

 14. Η ευημερία είναι η βάρδια –συνήθως βραδινή- που κάνει μερικές φορές τον μήνα ο εργαζόμενος π.χ. στον ιατρικό τομέα.

 15. Γλωσσική ένδοια είναι η πτώχευση της γλώσσας μας λόγω της εισβολής της «αργκό» και άλλων παραγόντων στην ζωή μας.

 16. Ως υβριστικό ορίζεται και το περιεχόμενο που χρησιμοποιεί βωμολοχίες.

 17. Πολυπολιτισμική είναι η κοινωνία που συγκεντρώνει άτομα από πολλά μέρη του κόσμου.

 18. Η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αφορά και το δικαίωμα στην κατοχή ανθρώπων.

 19. Εμπόλεμη ζώνη ονομάζεται μια περιοχή που δέχεται τις συνέπειες μιας πολεμικής σύγκρουσης.

 20. Διαλλακτικός είναι ο άνθρωπος που είναι ανοικτός σε συμβιβασμούς.

ΜΕΡΟΣ Γ: Να απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα (ΜΟΝΑΔΕΣ 8/90)

 1. Να γράψεις από μια πρόταση με τα ονοματικά σύνολα (ΜΟΝΑΔΑ 1)
   συνεχής πάλη
   τάση φυγής
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Τι νομίζετε ότι σημαίνει ψυχροπολεμικό κλίμα; Πώς θα το εντάσσατε σε μια πρόταση; (ΜΟΝΑΔΕΣ 2)
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Να γράψετε ποιες λέξεις μπορεί να χαρακτηρίσει το επίθετο λογοτεχνικός στο σωστό τύπο. (ΜΟΝΑΔΑ 1)
   ρεύμα
   παραγωγή
   κινηματογράφος
   σχολή

 4. Τι σημαίνει «άθληση και υγεία ως αυτοπραγμάτωση του πνεύματος» [περίπου 30 λέξεις]; (Πρότυπα Λύκεια εξετάσεις 2014)
  (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Να χωρίσετε τις ακόλουθες λέξεις στα συστατικά τους. (ΜΟΝΑΔΑ 1)
   προοδευτικός
   συγκαταλεκτικός

ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά/1ώρα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ΜΕΤΡΙΑΥΨΗΛΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΑΝΕΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεωρητικό κομμάτι:____________
Πρακτικό κομμάτι: ΜΕΡΟΣ Α:___________
ΜΕΡΟΣ Β:___________
ΜΕΡΟΣ Γ:___________

 

Το παρόν κριτήριο είναι ενδεικτικό!!!

Κατεβάστε το διαγώνισμα σε word

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

iky-flag.jpg_501x267_q75_subsampling-2.jpg
ΙΚΥ: Πρόγραμμα επιβράβευσης διάκρισης φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς έτους 2024
Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριων που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς...
ΙΚΥ: Πρόγραμμα επιβράβευσης διάκρισης φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς έτους 2024
ΑΣΕΠ
Διορισμοί εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος των ενστάσεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2023
ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος επί των προσωρινών πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 για διορισμούς εκπαιδευτικών και...
Διορισμοί εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος των ενστάσεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2023