σχολεια εκπαιδευση
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έτυχαν της θετικής εισήγησης των Διευθυντών/Διευθυντριών των σχολείων τους υποψήφιοι Υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες με ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά και μετρήσιμα ακαδημαϊκά προσόντα

Όταν στα τέλη του προηγούμενου αιώνα (1990 – 2000) εισήλθα στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός και λίγο αργότερα ως μόνιμος, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που τότε υπηρετούσαν στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας απέφευγαν ή δεν είχαν στις προτεραιότητές τους να καταλάβουν θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε τα μέγιστα η μη ύπαρξη απαλλαγής από το διδακτικό ωράριο όσων είχαν θέση Διευθυντών μιας και μέχρι την απεργία του κλάδου μας του 1997 οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων είχαν τάξη υπό την ευθύνη τους με μια μικρή μείωση ωραρίου, ενώ οι Υποδιευθυντές δεν είχαν καν μείωση ωραρίου, αλλά και η απουσία πλαισίου «αξιολόγησης» - κατηγοριοποίησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών από το 1982, χρονιά κατάργησης του επιθεωρητισμού, χάρη στους αγώνες του κλάδου και του εκπαιδευτικού – λαϊκού κινήματος. Οι εποχές εκείνες βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την σημερινή πραγματικότητα των σχολείων και της εκπαίδευσης, αφού από τότε μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί κοσμογονικές αλλαγές τόσο στη λειτουργία των σχολείων όσο και στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής.

Η έλευση της «αξιολόγησης» με τον ισοπεδωτικό χαρακτήρα των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 και ο αδυσώπητος και ασταμάτητος πόλεμος που έχει κηρύξει η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ στους εκπαιδευτικούς και στο Δημόσιο Σχολείο βαραίνουν καθημερινά όλο και περισσότερο στη σχολική μας καθημερινότητα.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολείων μας καλούνται πλέον στη βάση των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 να παίξουν τον ρόλο του «αξιολογητή» των συναδέλφων τους και του θεματοφύλακα της εφαρμογής της «αξιολόγησης» από τον σύλλογο των διδασκόντων των σχολείων που προΐστανται.

Στο πλαίσιο αυτό βασικός βοηθός τους θεωρείται ο Υποδιευθυντής/η Υποδιευθύντρια του σχολείου, γι’ αυτό η νέα νομοθεσία για την επιλογή των Υποδιευθυντών προβλέπει απαραίτητα την ύπαρξη θετικής εισηγητικής έκθεσης από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια του σχολείου για κάθε υποψηφιότητα Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας.

Φυσικά η μέχρι τώρα προβλέψεις του νόμου για συνοδεία των υποψηφιοτήτων των Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών είτε από θετική εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών του συλλόγου των διδασκόντων είτε από εκλογή με ψηφοφορία από τον σύλλογό των διδασκόντων του Υποδιευθυντή ή της Υποδιευθύντριας, ως πολύ κακό προηγούμενο που παραπέμπει σε λειτουργία σχολείου υπό καθεστώς δημοκρατίας και έκφρασης της γνώμης της πλειοψηφίας κ.λπ. «άκρως επικίνδυνες» συνήθειες, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ πανηγυρικά και αντικαταστάθηκαν από την θετική ή αρνητική εισηγητική έκθεση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας καθιερώνοντας άλλο ένα «διευθυντικό δικαίωμα» στη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου αποψιλώνοντας περαιτέρω τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων ως όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών έγιναν οι πρόσφατες επιλογές Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα ακολουθώντας τις κρίσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων που έγιναν την άνοιξη του 2023.

Η μοναδική προϋπόθεση που ήταν απαραίτητη εκ του νόμου για να γίνει δεκτή κάποια υποψηφιότητα Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας ήταν να είναι κάτοχος πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου των Τ.Π.Ε. αποκλείοντας από την διαδικασία δεκάδες συναδέλφους που μπορεί να ασκούσαν χρέη υποδιευθυντών για χρόνια γνωρίζοντας χρήση Η/Υ αλλά χωρίς να κατέχουν την προαπαιτούμενη πιστοποίηση Α΄ επιπέδου.

Στη βάση αυτή διαμορφώθηκε μια διττή κατάσταση: α) σε σχολικές μονάδες με μια μόνο υποψηφιότητα για τη θέση του Υποδιευθυντή/της Υποδιευθύντριας και β) σε σχολικές μονάδες με δύο ή και περισσότερες υποψηφιότητες.

Είναι ενδεικτικό της υπεράσπισης του πνεύματος του νόμου και της αποθέωσης του Διευθυντικού δικαιώματος που ακολουθήθηκε από την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας το γεγονός ότι ακόμα και στις περιπτώσεις των σχολικών μονάδων που είχαν μόνο μια υποψηφιότητα για τη θέση της Υποδιεύθυνσης απαιτήθηκε ρητά από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων η κατάθεση έκθεσης θετικής ή αρνητικής για την/τον  μοναδική/μοναδικό υποψήφια/υποψήφιο Υποδιευθύντρια/Υποδιευθυντή.

Ακόμα χειρότερα στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες η επιλογή από τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου επιλογής (Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας) έγινε αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο την θετική ή αρνητική εισηγητική έκθεση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων χωρίς να συνεκτιμηθεί κανένα άλλο μετρήσιμο και αντικειμενικού χαρακτήρα τυπικό προσόν των υποψηφίων Υποδιευθυντών, αν και είχε ζητηθεί η κατάθεσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έτυχαν της θετικής εισήγησης των Διευθυντών/Διευθυντριών των σχολείων τους υποψήφιοι Υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες με ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά και μετρήσιμα ακαδημαϊκά προσόντα επειδή: α) πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στη μάχη ενάντια στην «αξιολόγηση» στη βάση των ομόφωνων αποφάσεων του κλάδου, συμμετέχουν στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές και από την ατομική αξιολόγηση ή ακόμα χειρότερα, β) επειδή για οποιονδήποτε λόγο δεν ήταν αρεστοί/αρεστές στον/στην Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου τους, ενώ στη βάση αυτή το τοπικό συμβούλιο επιλογής με Πρόεδρό του τον κο Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας δεν μπήκε καν στον κόπο να δει τα τυπικά προσόντα της/του κάθε υποψήφιας/υποψήφιου αφού έκανε αποδεκτή, ως μοναδικό κριτήριο επιλογής, την δήλωση καταλληλότητας – νομιμοφροσύνης που συνέταξαν οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων για τις/τους υποψήφιες/-ους Υποδιευθύντριες/Υποδιευθυντές τους.

Όλη αυτή η κατάσταση είναι αποκαλυπτική για το εύρος της αναξιοκρατίας – ημετεροκρατίας και καταστρατήγησης κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης, η οποία επικρατεί στο κράτος του κου Μητσοτάκη και της Ν. Δ. Ιδιαίτερα για τους ασκούντες δημόσια διοίκηση φαίνεται ότι τα κριτήρια επιλογής τους, ακόμα και για την απλή θέση του Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας μιας σχολικής μονάδας είναι η απόλυτη υποταγή – δήλωση συμφωνίας και αποδοχής της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής για την εκπαίδευση, όπως αυτή εκφράζεται με τις πολιτικές διάλυσης του Δημόσιου σχολείου για την «αξιολόγηση» - κατηγοριοποίηση της σχολικής μονάδας και της «αξιολόγησης» - υποταγής των εκπαιδευτικών.

Τι κι αν έχεις δεύτερα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, αν δεν είσαι υποταγμένος και απόλυτα δεκτικός στα κελεύσματα της εξουσίας ούτε για Υποδιευθυντής δεν τους κάνεις…..!

Τόση «αξιοκρατία» και τόση «αριστεία» μαζί, είχαμε χρόνια να δούμε και επειδή «ο ψεύτης και ο κλέφτης» τον πρώτο χρόνο χαίρονται κύριοι της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ, ας το γνωρίζετε καλά: « οι εκπαιδευτικοί σας έχουν πάρει χαμπάρι και η κοροϊδία σας δεν περνάει πια», η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ όσο κι αν μας απειλείτε, όσο κι αν επιχειρείτε να μας εκφοβίσετε, οι καθημερινές πράξεις και οι ανάλγητες πρακτικές σας προδίδουν και τις πραγματικές σας προθέσεις.

*Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Δάσκαλος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου, πρώην μέλος του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. (εκλεγμένος δις), Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του  Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, Διδάκτορας Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας του  τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του  Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 22 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 22/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

mitsotakis
Μητσοτάκης στο TikTok: «Επίδομα μητρότητας επί 9 μήνες για όλες τις μανάδες, ανεξάρτητα με το πού εργάζονται»
Κ. Μητσοτάκης στο TikTok για το επίδομα μητρότητας: Κρατική στήριξη για εννιά μήνες σε όλες τις μανάδες, ανεξαρτήτως το πού εργάζονται
Μητσοτάκης στο TikTok: «Επίδομα μητρότητας επί 9 μήνες για όλες τις μανάδες, ανεξάρτητα με το πού εργάζονται»