σχολικοί σύμβουλοι
Η διαδικτυακή επιμορφωτική θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρες 17:30-21:00

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση, με θέμα: «Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση στο σύγχρονο σχολείο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρες 17:30-21:00.

Απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Η επιμορφωτική διαδικτυακή μας εκδήλωση θα διερευνήσει το τρίπτυχο: διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποσκοπεί να αναδείξει την παιδαγωγική αξιολόγηση ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και της μάθησης. Η αποτίμηση του μαθητή δεν περιορίζεται στην κατάκτηση της γνώσης, αλλά προεκτείνεται στην καλλιέργεια συναισθηματικών, επικοινωνιακών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα διαμορφώσουν τον ενεργό πολίτη του 21ου αιώνα. Επικεντρώνεται στην ανατροφοδότηση των μαθητών και μαθητριών, την αναγνώριση των μαθησιακών τους δυσκολιών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων, των ενδιαφερόντων και των αναγκών τους κατά την πρόσκτηση  της γνώσης.

 Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικτυακή μας επιμόρφωση θα προσεγγίσει την αυθεντική μάθηση, θα αναδείξει τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στη σχολική μονάδα ως κοινότητας μάθησης και πρακτικής, θα εστιάσει σε σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και θα αναλύσει τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και τη σημασία της ανατροφοδότησης και της διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Η τηλεσυνάντησή μας επιδιώκει την ενημέρωση και τον διάλογο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προσπάθεια βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή αναστοχασμού της εκπαιδευτικής πράξης και να συγκομίσει γόνιμες προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου, που θα ανταποκρίνεται σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς.

Υπό αυτό το πρίσμα, έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων, στην οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μέχρι την Τρίτη  7 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 και β) να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα προς τους εισηγητές μέχρι την Κυριακή 5-3-2023 και ώρα 21:00 επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/Dm97v6UB1GrA2uc4A

Τα ερωτήματα θα απαντηθούν από τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης που επιθυμούν βεβαίωση παρακολούθησης[1] θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη φόρμα επιβεβαίωσης παρακολούθησης:

https://forms.gle/uBfqVRasmLpQ7kPb9

χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) της εγγραφής τους. Η φόρμα αυτή θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής εκδήλωσης.

Η επιμορφωτική εκδήλωση θα προβάλλεται απευθείας, σε ζωντανή μετάδοση (live-streaming) από το YouTube. Για να την παρακολουθήσετε δεν έχετε παρά να επιλέξετε το κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube :

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετική.

Το πρόγραμμα

Γεώργιος Κόσυβας

Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Καλωσόρισμα – Συντονισμός.

Γιάννης Ρουσσάκης

Επίκουρος Καθηγητής ,Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.

Σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα: Πρακτικές και Ζητήματα.

Αικατερίνη Κασιμάτη

Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει.

Ευαγγελία Φρυδάκη

Καθηγήτρια Παιδαγωγικής,

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.

Διαλογική συγκρότηση της γνώσης, της σκέψης και του νοήματος.

Βασίλειος Κόμης

Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη διδασκαλία και στη μάθηση.

Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση

Επίτιμη Σύμβουλος του Π.Ι., Επιστημονική Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου.

Η ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό: Πώς συμβάλλει στη μάθηση;

Παναγιώτης  Πήλιουρας

Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π.

Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης: Τομές και Συνέχειες.

Ιγνάτιος Καράμηνας

Οργανωτικός Συντονιστής στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, ΣΕΕ ΠΕ70 στα Δημοτικά Σχολεία  Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας.

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας: Αναστοχαστικές Επισημάνσεις και Ενδεικτικές Πρακτικές Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Διδασκαλίας στην Τάξη και στην Πράξη.

 

Ερωτήσεις -Συζήτηση

 

Σύντομη περίληψη των εισηγήσεων.

Εισήγηση: «Σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα: Πρακτικές και Ζητήματα».

Γιάννης Ρουσσάκης,  Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.

Το εκπαιδευτικό έργο μιας σχολικής μονάδας αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την παιδαγωγική – διδακτική της λειτουργία, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή. Η ολοκληρωμένη υλοποίησή του περιλαμβάνει επίσης την κοινωνικοποιητική και τη συνεργατική διαδικασία μεταξύ των ομάδων της σχολικής κοινότητας, αλλά και την οργανωσιακή – διοικητική διάσταση καθώς και τα ζητήματα ενδοσχολικής προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η εισήγηση θα επιχειρήσει μια σύντομη προσέγγιση των παραμέτρων του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο μικροεπίπεδο της σχολικής μονάδας που θα μπορούσαν να την καταστήσουν μια ακμαία κοινότητα μάθησης και πρακτικής.

Εισήγηση: «Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει».

Αικατερίνη Κασιμάτη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει αξία στον πραγματικό κόσμο. Είναι η μάθηση που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων και για την ολοκλήρωση εργασιών. Πρόκειται για παιδαγωγική προσέγγιση που επιτρέπει στους εκπαιδευομένους να εξερευνήσουν, να συζητήσουν, να εκπονίσουν πολυθεματικά σενάρια και να δημιουργήσουν συσχετίσεις για τα θέματα που τους απασχολούν. Το αυθεντικό πλαίσιο μάθησης καταφέρνει να εισαγάγει τον «πραγματικό κόσμο» στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα, μέσω της αυθεντικής μάθησης να γνωρίζει τις ικανότητες του, οι οποίες αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο, όσο το δυνατόν, πιο ρεαλιστικό.

Εισήγηση: «Διαλογική συγκρότηση της γνώσης, της σκέψης και του νοήματος».

Ευαγγελία Φρυδάκη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.

Πίσω από κάθε διδακτική πρακτική υπάρχουν υποκείμενες –αν και συχνά άρρητες– παραδοχές για το τι είναι η γνώση και πώς επέρχεται η μάθηση·  παραδοχές που άλλοτε παρακολουθούν τις επιστημολογικές εξελίξεις σχετικά με τα ερωτήματα αυτά και άλλοτε μένουν πίσω από αυτές. Το διαλογικό επιστημολογικό παράδειγμα στην εκπαίδευση συγκλίνει με τη θέση του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού ότι η γνώση κατασκευάζεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις, προσθέτοντας ότι η διαλογική συζήτηση «έχει μακράν το μεγαλύτερο γνωστικό δυναμικό». Για να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό, είναι σημαντική η διάκριση διδακτικών πρακτικών που ονομάζονται κατά παραχώρηση διαλογικές (π.χ. ερωταποκρίσεις ή εκμαίευση), εφόσον οδηγούν σε προκαθορισμένα γνωστικά αποτελέσματα ή συμπεράσματα, από τις διαλογικές πρακτικές που έχουν τη μαθησιακή δυναμική να παράγουν νέα γνώση ή, ακόμη, και να οδηγούν σε μια «ατέρμονη επανεφεύρεση της γνώσης και του νοήματος». Οι διδακτικές πρακτικές εξετάζονται συγκριτικά με βάση ένα κοινό διδακτικό στιγμιότυπο.

Εισήγηση: «Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη διδασκαλία και στη μάθηση».

Βασίλειος Κόμης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η παρουσίαση εστιάζει σε βασικά ζητήματα που άπτονται της ένταξης και ενσωμάτωσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και στα κύρια θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους στην εκπαιδευτική πράξη. Έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν στην υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης και του ιδιαίτερου ρόλου των ψηφιακών εργαλείων στη διαδικασία αυτή.

Εισήγηση: «Η ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό: Πώς συμβάλλει στη μάθηση;».

Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση, Επίτιμη Σύμβουλος του Π.Ι., Επιστημονική Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου.

Η ανατροφοδότηση συμβάλλει στη μάθηση σε δύο επίπεδα: ένα γνωστικό και ένα συναισθηματικό. Σε γνωστικό επίπεδο συμβάλλει ώστε ο μαθητής να κατανοεί τι γνωρίζει και τι μπορεί να κάνει και, ως εκ τούτου, να μπορεί να αντιλαμβάνεται προς τα πού πρέπει να κινηθεί στη συνέχεια. Σε συναισθηματικό επίπεδο παρέχει στον μαθητή κίνητρα για μάθηση με το να τον βοηθά να αποκτά σταδιακά έλεγχο της μάθησής του. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, να διαπιστώνεται και ερευνητικά ότι η ανατροφοδότηση αποτελεί μία υψηλής σημασίας διδακτική δεξιότητα. Στην παρούσα εισήγηση δίνονται παραδείγματα και ενδεδειγμένες πρακτικές από προφορική και γραπτή ανατροφοδότηση σε τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισήγηση: «Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης: Τομές και Συνέχειες».

Παναγιώτης  Πήλιουρας, Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π.

Η εισήγηση αφορά τις βασικές αρχές, τους προσανατολισμούς καθώς και τη διδακτική πλαισίωση των Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία εκπονήθηκαν εκ νέου ή επικαιροποιήθηκαν. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών χαρακτηρίζονται από τη μετατόπιση από τη διδακτέα ύλη στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ανά θεματικό πεδίο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα, ενσωματώνουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων και γραμματισμών, ενώ αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Την τρέχουσα περίοδο, υλοποιείται η πιλοτική εφαρμογή τους, με σκοπό την ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους καθώς και τη διάχυση των δράσεων της πιλοτικής εφαρμογής στους εκπαιδευτικούς, σε συνέργεια με τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα Προγράμματα Σπουδών.

Εισήγηση: «Μεθοδολογία της Διδασκαλίας: Αναστοχαστικές Επισημάνσεις και Ενδεικτικές Πρακτικές Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Διδασκαλίας στην Τάξη και στην Πράξη».

Ιγνάτιος Καράμηνας, Οργανωτικός Συντονιστής στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, ΣΕΕ ΠΕ70 στα Δημοτικά Σχολεία Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας.

H διδασκαλία αποτελεί μια σκόπιμη, συστηματική και μεθοδευμένη διαδικασία που αποσκοπεί στην ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις διαφορετικές μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες όλων των μαθητών/-τριών του. Με δεδομένο ότι το έργο του είναι πολυσύνθετο και απαιτητικό, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί μας να αξιοποιούν ποικιλία μεθόδων και τεχνικών στο διδακτικό τους έργο κι επιπλέον αναγκαίο και αμοιβαία ωφέλιμο να αναστοχάζονται για τις επιλογές και τα αποτελέσματά τους σε ένα ανοικτό και συνεργατικό πλαίσιο εμπιστοσύνης με επίκεντρο τη σχολική τους μονάδα. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, στην εισήγησή μας θα προβούμε σε αναστοχαστικές επισημάνσεις και κυρίως, θα προτείνουμε ενδεικτικές διδακτικές πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης της διδασκαλίας στην τάξη και στην πράξη.


[1]  Σας ενημερώνουμε ότι η βεβαίωση θα αποσταλεί στο email του ενδιαφερομένου  και θα  είναι διαθέσιμη  λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η Οργισμένη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο βίντεο Μπογδάνου (vid)

«Είχε γίνει η ζωή μου κόλαση» – Πώς καθηγητής προσέγγιζε ερωτικά φοιτήτριές του

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα