αμφιθέατρο πανεπιστήμιο πανελλήνιες πανελλαδικές 2021
Mε την παρελκυστική τακτική της πολιτείας, η οποία δεν συμμορφώνεται με τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ (4741/2014 & 1911/2022), οι πανεπιστημιακοί έχουν απωλέσει το αντίστοιχο 18 μηνιαίων μισθών. 

Ενημερωτικό σημείωμα για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου και τις ενέργειες της ΠΟΣΔΕΠ  την περίοδο 2013 – σήμερα, κοινοποιήθηκε στα μέλη ΔΕΠ του Συλλόγου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ως ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι με την παρελκυστική τακτική της πολιτείας, η οποία δεν συμμορφώνεται με τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ (4741/2014 & 1911/2022), οι πανεπιστημιακοί έχουν απωλέσει το αντίστοιχο 18 μηνιαίων μισθών. Εξάλλου στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν περιλαμβάνεται η συμμόρφωση με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, με αυξήσεις στο πανεπιστημιακό μισθολόγιο και με κονδύλια για τις διαφορές που επιδικάζονται σε όσους είχαν προσφύγει και βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο της απόφασης για δεκαήμερο δράσεων ενημέρωσης και προβολής των αιτημάτων της Ομοσπονδίας, αύριο 23 φεβρουαρίου  προγραμματίζεται  κινητοποίηση των συλλόγων ΔΕΠ.

Συνοπτικά το ιστορικό των αποφάσεων και ενεργειών έχει ως εξής:

  • Το 2013 αμέσως μετά την ανάληψη της Προεδρείας της ΠΟΣΔΕΠ από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙΑΚΩΝ (Πρόεδρος Στάθης Ευσταθόπουλος, Ιατρική ΕΚΠΑ), η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει στο ΣτΕ με 3 καθηγητές του ΕΚΠΑ (Σ. Ευσταθόπουλος – Ιατρική, Ε. Καραμαλέγκου – Φιλοσοφική, Γ. Τζούτζας – Οδοντιατρική) με συντονιστή στον νομικό της σύμβουλο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Σπύρο Βλαχόπουλο.

  • Το 2014 το ΣτΕ δικαιώνει την ΠΟΣΔΕΠ, κρίνει τις περικοπές στις αποδοχές των Πανεπιστημιακών αντισυνταγματικές και νομολογεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί νέο ειδικό μισθολόγιο για τους Πανεπιστημιακούς με τις αποδοχές τους να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις περικοπές του 2012.

  • Το 2016 η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει εκ νέου στο ΣτΕ (στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης) και δικαιώνεται το 2017 (Προεδρείο: Ευσταθόπουλος, Νηματούδης, Φείδας, Σιάσος, Νομικός Σύμβουλος Σπύρος Βλαχόπουλος). Η Κυβέρνηση καλείται να συμμορφωθεί.

  • Το 2017 η Κυβέρνηση νομοθετεί νέο ειδικό μισθολόγιο για τους Π ανεπιστημιακούς το οποίο όμως δε συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει εκ νέου (Προεδρείο: Ευσταθόπουλος, Νηματούδης, Φείδας, Σιάσος, προσφεύγοντες οι καθηγητές του ΑΠΘ Νηματούδης, Λιτσαρδάκης, Φείδας, Νομικοί Σύμβουλοι Ι. Μαθιουδάκης – ΑΠΘ, Σ. Βλαχόπουλος – ΕΚΠΑ)

  • Το 2022 δικαιώνεται για 3η φορά. Η κυβέρνηση καλείται να συμμορφωθεί εκ νέου και να καταβάλλει αναδρομικά στους Πανεπιστημιακούς τα χρήματα που τους οφείλει και επιπλέον να θεσπίσει νέο ειδικό μισθολόγιο για τους Πανεπιστημιακούς με τις αποδοχές τους να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις περικοπές του 2012.

  • Αναμένεται η καταβολή των επιπλέον αποδοχών αναδρομικά

Αναλυτικά το χρονικό των αποφάσεων και ενεργειών.

 

Α. Περίοδος 2009-2011. Πρόεδρος Ν. Σταυρακάκης (ΚΙΠΑΝ), Γραμματέας Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ), Αντιπρόεδρος Σ. Κάτσικας (ΚΙΠΑΝ), Ειδικός Γραμματέας Π. Σακκάς (2009-2010) και Σ. Ευσταθόπουλος (2010-2011) (ΑΣΚΕΥ)

1. 6/2/2010. Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προκηρύσσει 24ωρη απεργία στις 10/2/2010 με κύριο θέμα τις διαφαινόμενες τότε περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=184&Itemid=238

2. 22/2/2010. Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά ειλικρινή και άμεσο διάλογο για το μισθολογικό των Πανεπιστημιακών Καθηγητών και ΑΜΕΣΗ συνάντηση τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών.

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=198&Itemid=238

3. 10/3/2010.

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=210&Itemid=238

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για τις περικοπές των μισθών των Πανεπιστημιακών Δασκάλων που ψηφίστηκαν στη Βουλή ζητά:

1) την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για τη διαμόρφωση ενός ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ για τους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος μας, αλλά και τις παγιωμένες πλέον σε πολλές αναπτυγμένες χώρες σύγχρονες προσεγγίσεις για το θέμα αυτό.

2)  δίκαια φορολογικά μέτρα που να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες του επαγγέλματος. Δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδρια, βιβλία, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, εσωτερικές μετακινήσεις κλπ πρέπει να εκπίπτουν από το εισόδημα αφού αποτελούν ουσιαστικές δαπάνες για την άσκηση του επαγγέλματός μας.

3) να ανοίξει το τεράστιο θέμα του στρατηγικού επανασχεδιασμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ειδικά της Πανεπιστημιακής. Αποτελεί κοινό μυστικό στους παροικούντες τόσο το δυσανάλογο του πλήθους των Ιδρυμάτων όσο και το μεγάλο ποιοτικό έλλειμμα στο σχεδιασμό του όλου συστήματος.

και

Ι) Καλεί τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ να προχωρήσουν άμεσα, σε σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων με θέμα τη στάση των πανεπιστημιακών δασκάλων απέναντι στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ζητούμε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά των Δ.Σ. των Συλλόγων, ώστε να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις μεγάλης μαζικότητας, μέσα από τις οποίες θα αποτυπωθούν οι ενδεχόμενες διαθέσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων για δυναμικές, απεργιακές κινητοποιήσεις.

ΙΙ) Δημιουργεί άμεσα τις αναγκαίες υποδομές ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ηλεκτρονικής διαβούλευσης μεταξύ όλων των συναδέλφων για τα κεντρικά πανεπιστημιακά θέματα κατά τρόπο αξιόπιστο, διαφανή και με πλήρη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

ΙΙΙ) Καλεί διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το συντομότερο δυνατόν, με τη συμμετοχή των Προέδρων όλων των Συλλόγων μελών ΔΕΠ.

ΙV) Δημιουργεί κοινό μέτωπο αγώνα κατ’ αρχάς με τους Ερευνητές και στη συνέχεια και με άλλες επιστημονικές ενώσεις και ομοσπονδίες από το χώρο της παιδείας και των επιστημόνων για κοινές θέσεις και δράσεις στα θέματα Παιδείας και Έρευνας.

Β. Περίοδος 2011-2013. Πρόεδρος Ν. Σταυρακάκης (ΚΙΠΑΝ), Γραμματέας Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ), Αντιπρόεδρος Σ. Ευσταθόπουλος (ΑΣΚΕΥ), Μέλος ΕΓ Γ. Νηματούδης (ΑΣΚΕΥ)

4. 18/2/2011.

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=494&Itemid=238

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ εισηγείται στους συλλόγους να καλέσουν τα μέλη τους σε κινητοποίηση την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 με τη μορφή που θα επιλέξουν και θα εξειδικεύσουν οι ίδιοι οι Σύλλογοι με ένα από τα αιτήματα: «…Την ανάγκη διαμόρφωσης νέου ειδικού μισθολογίου για τους/τις πανεπιστημιακούς, με ενσωμάτωση στον βασικό μισθό των επιδομάτων…»

5. 19/12/2011. Διαμαρτυρία της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για το ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=864&Itemid=238

6. 4/9/2012. Διαμαρτυρία της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών για το ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1005&Itemid=238

7. 17/9/2012. ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ_Πορεία και συντονισμός των κινητοποιήσεων ενάντια στις περικοπές των μισθών των πανεπιστημιακών δασκάλων.

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1050&Itemid=238

Γ. Περίοδος 2013-2015. Πρόεδρος Σ. Ευσταθόπουλος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Γραμματέας Χ. Κουρουνιώτης (ΑΡΜΕ), Αντιπρόεδρος Ν. Σταυρακάκης (ΚΙΠΑΝ), Ειδ. Γραμματέας Γ. Νηματούδης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Ταμίας Γ. Τζούτζας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ)

19/2/2013. Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ αποφασίζει για 1η φορά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τις περικοπές των αμοιβών των πανεπιστημιακών καθηγητών

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1222&Itemid=445

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. Κατατίθεται η προσφυγή της ΠΟΣΔΕΠ από τα μέλη της ΕΓ Στάθη Ευσταθόπουλο (Πρόεδρο ΠΟΣΔΕΠ), Γιάννη Τζούτζα (Ταμία) και Ελένη Καραμαλέγκου (μέλος ΕΓ) με συντονιστή τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΔΕΠ καθηγητή του ΕΚΠΑ Σπύρο Βλαχόπουλο.

https://www.capital.gr/epikairotita/1833087/prosfugi-panepistimiakon-kathigiton-sto-ste-gia-to-mnimonio?amp=true

16/2/2014. Αναλυτική πρόταση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για το ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1512&Itemid=445

29/12/2014. Το ΣτΕ με την απόφαση του 4741/2014 δικαίωσε την προσφυγή μας σε πρότυπη δίκη και πλέον, υποχρέωσε την ελληνική πολιτεία να επαναφέρει τις αποδοχές ΟΛΩΝ των Πανεπιστημιακών (όχι μόνο των 3 που έκαναν την προσφυγή) στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012.

Ολόκληρη η απόφαση:

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies?bltId=0D40BC0A101C46AC9BE4F579A851245E&_afrLoop=2007070509944718#!%40%40%3F_afrLoop%3D2007070509944718%26bltId%3D0D40BC0A101C46AC9BE4F579A851245E%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26npath%3D%252Fwebcenter%252Fportal%252Fste%252Fypiresies%252Fnomologies%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3Dzt46h4pt4_29

Ήταν μια πολύ σημαντική και ιστορική απόφαση η οποία δημιούργησε δίκαιο και πάνω σε αυτήν βασίστηκαν οι επόμενες δύο αποφάσεις του ΣτΕ που ακολούθησαν.

Δ. Περίοδος 2015-2017. Η ΠΟΣΔΕΠ δεν έχει τυπικά προεδρείο αλλά λειτουργεί πλήρως.

2016. Μελέτη του Χ. Φείδα, Αναπλ. Καθηγητή ΑΠΘ, για τους μισθούς των μελών ΔΕΠ στην Ελλάδα

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1600&Itemid=486

16/1/2017. Απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ το οποίο διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση του Υπουργείου Οικονομικών και του ΕΚΠΑ ως προς την προαναφερόμενη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ (4741/2014) και καλεί τους εν λόγω φορείς σε συμμόρφωση.

http://syllogos-dep.ntua.gr/wp-content/uploads/2018/03/Apofasi_StE_1_2017.pdf

Ε. Περίοδος 2017-2019. Πρόεδρος Σ. Ευσταθόπουλος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Γραμματέας Χ. ΦΕΙΔΑΣ (ΕΝΩΤΙΚΗ), Αντιπρόεδρος Γ. Νηματούδης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Ειδ. Γραμματέας Γ. Σιάσος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Υπευθ. Δημ. Σχέσεων Μ. Ρογδάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ)

19/5/2017. Νέο ειδικό μισθολόγιο για τους Πανεπιστημιακούς. Δεν είναι σύμφωνο με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ. Η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει εκ νέου.

http://syllogos-dep.ntua.gr/wp-content/uploads/2018/03/N_4472_2017.pdf

28/11/2018. Η Κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΣτΕ ως προς το σκέλος μόνο της καταβολής αναδρομικά των οφειλόμενων στους Καθηγητές Πανεπιστημίου. Καταβάλλονται αναδρομικά οι επιπλέον αποδοχές της διετίας 2015-2017.

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2359&Itemid=445

Ζ. Περίοδος 2019-σήμερα. Πρόεδρος: Γ. Νηματούδης (2019-2022), Γ. Σεϊμένης (2022-σήμερα) (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Γραμματέας: Γ. Λιτσαρδάκης (ΚΙΠΑΝ), Αντιπρόεδρος: Γ. Σιάσος (2019-20121), Μ. Ρογδάκης (2021-2022), Κ. Καραμάνης (2022-σήμερα) (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Ειδ. Γραμματέας Μ. Ρογδάκης (2019-2021 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ), Ε. Αμοιρίδου (2021-σήμερα ΕΝΩΤΙΚΗ), Υπ. Δημ. Σχέσεων Γ. Σεϊμένης (2021-2022), Σ. Τριαρίδης (2022-σήμερα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΩΝ)

7/10/2022. Νέα δικαίωση της ΠΟΣΔΕΠ από το ΣτΕ (αποφ. Ολομέλειας 1911/2022). Η Κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει ένα νέο ειδικό μισθολόγιο για τους Πανεπιστημιακούς με τις αποδοχές τους τουλάχιστον στα προ του 2012 επίπεδα. Ολόκληρη η απόφαση:

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies?bltId=C4FAAD800F4C15EEBF5E22B4A1F00302&_afrLoop=2009853448804682#!%40%40%3F_afrLoop%3D2009853448804682%26bltId%3DC4FAAD800F4C15EEBF5E22B4A1F00302%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26npath%3D%252Fwebcenter%252Fportal%252Fste%252Fypiresies%252Fnomologies%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3Dzt46h4pt4_54

17/10/2022. Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά την εφαρμογή της νέας απόφασης του ΣτΕ με άμεση καταβολή σε όλα τα μέλη ΔΕΠ των αναδρομικών και τη θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2957&Itemid=445

9/2/2023 Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ και ξεκινά δεκαήμερο ενημέρωσης για το θέμα (στα πλαίσια αυτής της δράσης κοινοποιείται η παρούσα ενημέρωση)

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3010&Itemid=238

 


 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα