ΑΕΙ: Συναγερμός για την κατάργηση των δωρεάν Μεταπτυχιακών - Κλειδί η «βιωσιμότητα»
Σύμφωνα το «Πρότυπο ποιότητας για την πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών» της ΕΘΑΑΕ, η λειτουργία Μεταπτυχιακών θα πρέπει να τεκμηριώνεται με «ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας»

Κρίσιμη χρονιά για τα εναπομείναντα δωρεάν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΜΣ) στη χώρα είναι το 2023, καθώς όλα τα ΠΜΣ και ιδίως τα νέα, οφείλουν να συντάξουν μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση και να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Αυτό προκύπτει από απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) η οποία, σε συνδυασμό με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που προβλέπει ότι κανένας πανεπιστημιακός δεν θα αμοίβεται για τη διδασκαλία του, αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο διδάσκει δεν έχει δίδακτρα, οδηγεί σε μαρασμό και ενδεχομένως σε κατάργηση -ή σε εξάρτηση από χορηγούς- όσα δωρεάν μεταπτυχιακά απέμειναν. Πόσα είναι; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ για τα Μεταπτυχιακά, από τα 824 που λειτουργούν σήμερα, χωρίς δίδακτρα είναι 193.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα το πρόσφατο (Νοέμβριος 2022) «Πρότυπο ποιότητας για την πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών» της ΕΘΑΑΕ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ), με απόφαση/εις της Συγκλήτου, τα Ιδρύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη στρατηγική τους τα θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία υποστηρίζουν την φυσιογνωμία, το όραμα, την αποστολή και τη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος.

Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

«Στη στρατηγική του Ιδρύματος θα πρέπει να προσδιορίζονται τα πιθανά οφέλη και οι ενδεχόμενες δυσκολίες ή κίνδυνοι για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και να προγραμματίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Οι στρατηγικές επιλογές του Ιδρύματος θα πρέπει να τεκμηριώνονται με ειδικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, ιδίως για τα νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών», αναφέρει το έγγραφο.

Η ΕΘΑΕΕ τονίζει ακόμα ότι «τα Ιδρύματα και οι ακαδημαϊκές τους μονάδες πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και μέσα, σε προγραμματισμένη και μακροχρόνια βάση, προκειμένου να υποστηριχθεί η μάθηση και η εν γένει ακαδημαϊκή δραστηριότητα, ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές των ΠΜΣ το βέλτιστο δυνατό επίπεδο σπουδών»

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε επίσης το Νοέμβριο ο γενικός γραμματεάς Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.Οδ.Ζώρας με βάση το νέο νόμο πλαίσιο, ουσιαστικά η κυβέρνηση γενικεύει τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά. Το κάνει με έμμεσο τρόπο, αφού δεν απαγορεύει τα δωρεάν μεταπτυχιακά αλλά προβλέπει οτι κανείς πανεπιστημιακός δεν θα αμοίβεται για τη διδασκαλία του, αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο διδάσκει δεν έχει δίδακτρα... Με αυτή τη μεθόδευση, ποιός πανεπιστημιακός θα πάει να διδάξει σε δωρεάν μεταπτυχιακό; Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι:

Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων….Περαιτέρω, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δικαιούνται αμοιβής μόνο αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε εξωτερική χρηματοδότηση”. Δηλαδή, οι διδάσκοντες θα πληρώνονται μόνο αν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει δίδακτρα, πράγμα που φυσικά σημαίνει ότι ακόμα και όσα μεταπτυχιακά δεν έχουν ήδη τέλη φοίτησης θα αναγκαστούν να βάλουν ή να αναζητήσουν χορηγούς, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των ΑΕΙ με όρους επιχείρησης ...

Τι σημαίνουν αυτά; Ότι για να «πιστοποιηθούν», να συνεχίσουν να λειτουργούν και να οδηγούν σε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τα μεταπτυχιακά χρειάζεται να αποδείξουν το πως θα καλύπτονται τα έξοδα τους (χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση) και ποια θα είναι η σκοπιμότητα τους, δηλαδή η χρησιμότητά τους σε επιχειρήσεις και όχι για την προαγωγή της επιστήμης.  Ο τρόπος για να βρεθούν τα έσοδα είναι γνωστός. Είτε θα επιβληθούν δίδακτρα στους φοιτητές είτε θα αναζητηθούν χορηγοί, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο ακόμη και η συνέχιση της λειτουργίας τους να εξαρτάται από τις ορέξεις του κάθε «ευεργέτη».

Συναγερμός στους φοιτητές

Οπως ήταν επόμενο, αυτή η μεθόδευση δεν ξέφυγε από τους φοιτητές. Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) σημαίνει συναγερμό για την κατάργηση των δωρεάν μεταπτυχιακών και τονίζει ότι οι φοιτητές δε θα επιτρέψουν να περάσει αυτή η μεθόδευση:

«Τη βρώμικη δουλειά για την επιβολή των διδάκτρων αναλαμβάνει πλέον η ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση), απαιτώντας από όλα τα ΠΜΣ να καταθέσουν έκθεση βιωσιμότητας και σκοπιμότητας με ορίζοντα το τέλος της χρονιάς. Συγκεκριμένα για να «πιστοποιηθούν», να συνεχίσουν να λειτουργούν και να οδηγούν σε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τα μεταπτυχιακά χρειάζεται να αποδείξουν το πως θα καλύπτονται τα έξοδα τους (χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση) και ποια θα είναι η σκοπιμότητα τους, δηλαδή η χρησιμότητά τους σε επιχειρήσεις και όχι για την προαγωγή της επιστήμης. Ο τρόπος για να βρεθούν τα έσοδα είναι γνωστός! Είτε θα επιβληθούν δίδακτρα στους φοιτητές είτε θα αναζητηθούν χορηγοί, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο ακόμη και η συνέχιση της λειτουργίας τους να εξαρτάται από τις ορέξεις του κάθε «ευεργέτη»!

Δεν θα περάσει!

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της χώρας δεν ανεχόμαστε να γινόμαστε πελάτες μέσα στις ίδιες μας τις σχολές, στη προσπάθεια μας να μάθουμε την επιστήμη μας, να μπορέσουμε αύριο να ασκήσουμε το επάγγελμα μας. Δεν τσιμπάμε στους εκβιασμούς της κυβέρνησης.  Λέμε ως εδώ! Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που εμείς και οι οικογένειες μας στενάζουμε από την ακρίβεια, με το κόστος σπουδών να έχει χτυπήσει κόκκινο, να θέλουν να μας φορτώσουν ένα ακόμη βάρος στη πλάτη μας. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Έχουμε αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα πως με τον αγώνα μας μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Τώρα με ευθύνη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα για:

  • Να μην γενικευθούν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων στην εκπαίδευση,

  • Να καταργηθεί ο νέος νόμος-πλαίσιο και όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων όπως ο νόμος Γαβρόγλου επί ΣΥΡΙΖΑ που επέκτεινε τα δίδακτρα σε πάνω από 280 μεταπτυχιακά.»

Τα 193 δωρεάν μεταπτυχιακά 

Τα 193 δωρεάν μεταπτυχιακά που λειτουργούν στη χώρα σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ https://masters.minedu.gov.gr/

ΠΜΣΊδρυμα 
BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENTΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Eπιστήμες της Αγωγής: Eκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική ΑγωγήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
FOOD QUALITY AND CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTSΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
GEOINFORMATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENTΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
HORTICULTURAL GENETICS AND BIOTECHNOLOGYΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Lasers, Πλάσμα και ΕφαρμογέςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
SUSTAINABLE AGRICULTUTEΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και ΠολιτισμόςΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής ΠολιτικήςΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική ΔραστικότηταΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και ΑρχαιολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΙΟΗΘΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές ΣπουδέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Βυζαντινές ΣπουδεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Βυζαντινή και Νεοελληνική ΦιλολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Βυζαντινή ΦιλολογίαΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και ΑρχαιολογίαΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού ΥλικούΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Γεωτεχνολογία και ΠεριβάλλονΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό ΧώροΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓλωσσολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώροΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δημόσια Υγεία - Πολιτική ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δημόσια Υγεία και Πολιτική ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙIΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (STAR)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΔΠΜΣ-ΠΕ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μετά­φραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού ΠεριβάλλοντοςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής ΠληροφορίαςΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική ΤεχνολογίαΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμώνΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε έξυπνη αγροκαλλιέργειαΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων ΥλικώνΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Διοίκηση και Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των ΚατασκευώνΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΠΜΣ Διακυβέρνηση-Περιφερειακή ΑνάπτυξηΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΠΜΣ Κλινικές Παρεμβάσεις στις ΕξαρτήσειςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη ΟπτοηλεκτρονικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ενεργειακά ΣυστήματαΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Επιστήμες και Μηχανική ΠεριβάλλοντοςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Επιστήμες της Αγωγής με Νέες ΤεχνολογίεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδιΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και ΕφαρμογέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Επιστήμη και Τεχνολογία των ΥλικώνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Επιστήμη Τροφίμων και ΔιατροφήΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην ΠληροφορικήΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ερευνητικό ΠΜΣ σε Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΥπολογιστώνΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ευφυή Συστήματα ΠληροφορικήςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην ΗλεκτρονικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές ΠροσεγγίσειςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Εφαρμοσμένη ΦυσικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω ΈρευναςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Θεατρικές και Κινηματογραφικές ΣπουδέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΜΑ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΜΕΘΙΣΤΕ)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ -ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ιστορία της ΤέχνηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κλασικές ΣπουδέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Κοινωνική και Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, ΜετασχηματισμοίΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.)ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ΧημείαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Μετεωρολογία - Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό ΠεριβάλλονΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Μηχανικων ΠληροφορικηςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Μοριακή Βιολογία-ΒιοϊατρικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη ΒιοτεχνολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και ΒιοτεχνολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΝευροεπιστήμεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της ΤέχνηςΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Οθωμανική ΙστορίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Οικονομική ΕπιστήμηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Οικονομική Θεωρία και ΠολιτικήΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Π.Μ.Σ στην Επιστήμη των ΥπολογιστώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. «Φυσική Εφαρμογών»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. «Φυσική»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα ΕνηλίκωνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Παραγωγή και Διαχείριση ΕνέργειαςΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Περιβαλλοντική ΒιολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Πληροφορικής και ΔικτύωνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας - Χημική Ανάλυση - Περιβάλλον»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική ΠαράδοσηΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΜΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΜΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΜΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΜΣ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική ΕπικοινωνίαΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες ΠολιτικέςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Πολιτισμική Ανάλυση και ΕκπαίδευσηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ MHXANIKH ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και ΡομποτικήςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές ΒιοεπιστήμεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού ΜηχανικούΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Προχωρημένες Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία (WE-TEAM)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Πρωτεϊνική ΒιοτεχνολογίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής ΦιλολογίαςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας: Νεοελληνικής Φιλολογίας Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδέςΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της τέχνης και τις εικαστικές τέχνεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής ΕπιστήμηςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Σπουδές στα ΜαθηματικάΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Συστήματα Επεξεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική ΝοημοσύνηΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων ΈργωνΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Σχεδιασμός Μαθήματος σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού ΥλικούΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Σύγχρονες Ασύρματες ΕπικοινωνίεςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή ΙστορίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική ΔεδομένωνΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MCDA)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Υπολογιστκή ΦυσικήΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και ΚοινωνίαΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική ΑνάπτυξηΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΩKEANOΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντοςΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πανεπιστήμιο αιγαιου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Καθηγητές και εργαζόμενοι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων
Παν.Αιγαίου: Απάντηση στα προβλήματα του δημόσιου Πανεπιστημίου ΔΕΝ είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν αναβαθμίστηκαν τα δημόσια σχολεία,...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Καθηγητές και εργαζόμενοι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων