ΔΙΕΚ
Οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

Προθεσμία μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου έχουν χιλιάδες απόφοιτοι ΙΕΚ και ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) για να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, που θα διεξαχθούν στις αρχές του ερχόμενου έτους.

Το alfavita.gr δημοσιεύει σήμερα έναν χρήσιμο οδηγό για τους υποψήφιους που περιλαμβάνει και τις οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, καθώς η πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ παρέχει στους αποφοίτους ΙΕΚ πρόσβαση στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και στα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα. 

Οι εξεταζόμενοι οι οποίοι έχουν πετύχει και στα δύο μέρη (Θεωρητικό και το Πρακτικό) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ. δικαιούνται τους εξής τίτλους σπουδών (προσόντα), που μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, προκηρύξεις Δημοσίου και είναι απαραίτητα για την έναρξη αντίστοιχων επιχειρήσεων:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τους αποφοίτους ΙΕΚ ή

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για τους αποφοίτους ΣΕΚ.

Η διαδικασία της Πιστοποίησης

Η Πιστοποίηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Κατάλογος Ερωτήσεων ) κάθε ειδικότητας, τα οποία βασίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας και καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενά της.

Τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) αναρτώνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον ιστότοπό του. (www.eoppep.gr

Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους, ο εξεταζόμενος αξιολογείται αν κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Ο χρόνος της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους είναι τρεις (3) ώρες από τη διανομή των θεμάτων. Τα θέματα επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση την ημέρα των εξετάσεων, είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας (ερωτήσεις απλές, μέτριες και δύσκολες) και αποτελούνται από ερωτήσεις Γενικών γνώσεων(30%) και ερωτήσεις Ειδικών γνώσεων (70%). Κάθε θέμα βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20) Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δύο (2) και σε περίπτωση δεκαδικού αριθμού στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο βαθμό. Ως «Επιτυχών» στο θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20)

Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους αξιολογούνται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου. Η διάρκεια της εξέτασης του Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης ειδικότητας. Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους εξετάζεται από τρεις (3) Εξεταστές της εξεταζόμενης ειδικότητας, οι οποίοι καλύπτουν τα υπό εξέταση γνωστικά αντικείμενα κάθε ειδικότητας. Κάθε Εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ». Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται ο εξετασθείς που χαρακτηρίστηκε από δύο (2) τουλάχιστον Εξεταστές ως «ΕΠΙΤΥΧΩΝ»

Ειδικές διατάξεις καθορίζουν τον τρόπο εξέτασης των «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων ανάλογα με το είδος της πάθησής τους ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Απόφασης 2944 /ΦΕΚ 1098 τ. Β΄ / 30-4-2014 )

ΒΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.

Για να υποβάλλετε την αίτηση σας είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε και τα τέσσερα (4) Βήματα και να αποστείλετε τα δικαιολογητικά σας στο e-Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Θυρίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1o ΒΗΜΑ: Εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ

ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων πατήστε εδώ

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα λάβετε e-mail με μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
Στη συνέχεια, θα λάβετε αυτόματα ένα δεύτερο e-mail με τον Αριθμό Εγγραφής σας στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στο 3ο ΒΗΜΑ.

ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων πατήστε εδώ.
Αναζητήστε τον Αριθμό Εγγραφής στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στο 3ο ΒΗΜΑ.

2ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τελευταία ημέρα πληρωμής εξετάστρων: 19.12.2022

Για να καταβάλετε τα εξέταστρα πατήστε εδώ.
Προσοχή η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ("Κατηγορία Υπηρεσίας: Πιστοποίηση Προσόντων")
Αν χρειάζεστε βοήθεια για την πληρωμή, πατήστε εδώ
Όταν ολοκληρώσετε την πληρωμή σημειώστε τον 15 ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη κατάθεσης. Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί στο 3ο ΒΗΜΑ.

3ο ΒΗΜΑ: Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης

Προσοχή: Για να προχωρήστε στο 3ο Βήμα: Υποβολή Αίτησης, θα πρέπει να κάνετε εισαγωγή στην εφαρμογή τουλάχιστον 24 ώρες αφού έχετε ολοκληρώσει το 2ο Βήμα Καταβολή χρηματικού ποσού.
Για την Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης πατήστε εδώ.
Συμπληρώστε στο πεδίο Χρήστης/User Name τον 15 ψήφιο Κωδικό Πληρωμής που σας δόθηκε στο "2ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού" και στο πεδίο Κωδικός Εισόδου/Password την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάθεσης των εξετάστρων πχ. αν κάνατε την κατάθεση στις δυο Σεπτέμβρη, πληκτρολογείστε 02092021. Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων πατήστε εδώ

4ο ΒΗΜΑ: Υποβολή Δικαιολογητικών στο e-Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Θυρίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα υποβάλουν στο e – Πρωτόκολλο / Ηλεκτρονική θυρίδα με τη χρήση κωδικών taxisnet:

Τα σκαναρισμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται επιλέγοντας την κατηγορία «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ» και θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)» αναγράφοντας στην περιγραφή τα κάτωθι:

«Εξετάσεις Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.», Αριθμός Αίτησης Υποψηφίου, ΑΦΜ Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου».

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες ειδικά για τους υποψήφιους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» (Ε.Υ.Ο.Α.Μ.), πατήστε εδώ.

Αναλυτικά οι οδηγίες για την υποβολή αίτησης 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Ι.Ε.Κ. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από το Ι.Ε.Κ./τη Σ.Ε.Κ. φοίτησής τους. Συγκεκριμένα:

Α. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ των ειδικοτήτων «παλαιού τύπου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2009/1992.

Β. Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. των ειδικοτήτων «νέου τύπου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013, εφόσον έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί οι αντίστοιχοι Οδηγοί Σπουδών και οι συναφείς Κατάλογοι Ερωτήσεων (Τράπεζες Θεμάτων):

Γ. Απόφοιτοι των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971.

Δ. Απόφοιτοι των «Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Σ.Ε.Κ.) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και τους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3, των ειδικοτήτων: 1. «Τεχνίτης Ωρολογοποιίας», 2. «Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ», 3. «Τεχνίτης Γαλακτοκομίας- Τυροκομίας», 4. «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης», 5. «Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», 6. «Τεχνίτης Εστιατορίου- Επισιτισμού» και 7. «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης».

Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, αποστέλλουν ηλεκτρονικά:

• Σκαναρισμένη Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, και

• Σκαναρισμένη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Για ποιες ειδικότητες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. της 1 ης περιόδου 2022 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, εφόσον διαθέτουν την αντίστοιχη Β.Ε.Κ. (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).

α) Για όλες τις ειδικότητες του Ν. 2009/1992 για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμοι οι αντίστοιχοι Οδηγοί Σπουδών και Κατάλογοι Ερωτήσεων, (βλέπε αναλυτικά εδώ). Η αίτηση υποβάλλεται για την ειδικότητα του Ν. 2009/1992, οποτεδήποτε την έχει ολοκληρώσει ο υποψήφιος (π.χ. μπορεί να έχει τελειώσει την ειδικότητα το 2000 ή το 1995, σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις). Στο ανωτέρω link ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι ειδικότητες Ι.Ε.Κ. προγενέστερων ετών.

β) Για τις ειδικότητες του Ν. 4186/2013 για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμοι οι αντίστοιχοι Οδηγοί Σπουδών και Κατάλογοι Ερωτήσεων (Τράπεζες Θεμάτων).

γ) Για τις ειδικότητες των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμοι οι αντίστοιχοι Κατάλογοι Ερωτήσεων. (Δείτε εδώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που κατέχουν οι απόφοιτοι των εν λόγω ειδικοτήτων θα πρέπει να γίνεται μνεία σε πρόγραμμα κατάρτισης «συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης και της εξαμηνιαίας Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας» και να υπάρχει αναφορά στον Ν. 4186/2013 ή μεταγενέστερου του 2013 νόμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι υποψήφιοι των Παλαιών Ειδικοτήτων:

1. Θα επιλέξουν να εξεταστούν στην ειδικότητα, όπως αυτή αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

2. Για φέτος θα εξεταστούν στις ερωτήσεις θεμάτων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους) των νέων ειδικοτήτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14122/07.10.2022 Απόφαση της υπ΄ αριθμ. 495ης/06.10.2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη «Διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης παλαιών ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. (Ν.2009/1992) στις Τράπεζες Θεμάτων των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. (Ν.4186/2013)», μέσω της αντιστοίχισης Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ακολούθως: ΦΕΚ 1814/τ. Β΄/02-07-2014, ΦΕΚ 2641/τ. Β΄/06-10-2014 και 3395/τ. Β΄/10-08-2018.

3. Αναλυτικά οι ανωτέρω αντιστοιχίσεις παλαιών και νέων ειδικοτήτων στον σύνδεσμο εδώ.

1o ΒΗΜΑ: Εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ.

Περιλαμβάνονται:

1. Όσοι κάνουν εγγραφή στο Μητρώο Υποψηφίων για πρώτη φορά.

2. Όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων και έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες Εξετάσεις Πιστοποίησης.

3. Όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων και δεν έχουν συμμετάσχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης.

ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1. Πληκτρολογήστε: https://pistop.eoppep.gr/eop_f0054.php

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται (Εικόνα 1) συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα πεδία, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, όπως αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο ή στη Στρατιωτική σας Ταυτότητα.

3. Στο πεδίο «Τόπος γέννησης», επιλέγετε «Χώρα» και «Διοικητική Ενότητα» (Νομό).

4. Εάν έχετε γεννηθεί εκτός Ελλάδας, επιλέγετε ΜΟΝΟ «Χώρα».

5. Συμπληρώνετε έναν έγκυρο λογαριασμό e- mail.

6. Δηλώνετε με (check box) ότι αποδέχεστε τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον σχετικό σύνδεσμο.

7. Στο τέλος, αφού πληκτρολογήσετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης», πατήστε «Καταχώριση».

8. Θα λάβετε αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει, μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Στο μήνυμα αυτό πατήστε τη λέξη εδώ.

9. Στη συνέχεια, θα λάβετε αυτόματα ένα δεύτερο e-mail με τον Αριθμό Εγγραφής σας στο Μητρώο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ! Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησής σας στο αντίστοιχο πεδίο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν βρείτε το παραπάνω στα Εισερχόμενα, ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (spam). Mην αλλάζετε τη διεύθυνση e-mail σας. Δηλώστε μία σταθερή και έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail.

ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενες Εξετάσεις Πιστοποίησης ή ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και δεν έχετε συμμετάσχει σε Εξετάσεις Πιστοποίησης

1. Πληκτρολογήστε: https://pistop.eoppep.gr/eop_c0065.php

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγετε τον Α.Φ.Μ., το Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατρός (η συμπλήρωση του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο δεν είναι απαραίτητη).

3. Εισάγετε τον Κωδικό Επιβεβαίωσης (τέσσερις {4} αριθμοί) που εμφανίζει το σύστημα σε κάθε νέα καταχώρηση.

4. Συνεχίζετε τη διαδικασία πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος.

5. Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στην οθόνη «Διαχείριση Στοιχείων Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ» (Εικόνα 2). Παρακαλούμε, σημειώστε τον Αριθμό Μητρώου σας, όπως εμφανίζεται. Ο αριθμός αυτός θα σας ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησής σας στο αντίστοιχο πεδίο.

6. Στο πεδίο «Τόπος γέννησης», επιλέγετε «Χώρα» και «Διοικητική Ενότητα» (Νομό).

7. Εάν έχετε γεννηθεί εκτός Ελλάδας, επιλέγετε ΜΟΝΟ «Χώρα». Όσοι έχετε ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων, επιλέγετε υποχρεωτικά «Χώρα» και «Διοικητική Ενότητα» και συμπληρώνετε ΑΦΜ, εφόσον τα πεδία είναι κενά.

8. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να επικαιροποιήσετε και τυχόν άλλα στοιχεία σας.

9. Δηλώνετε με (check box) ότι αποδέχεστε τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον σχετικό σύνδεσμο.

10. Στο τέλος, αφού πληκτρολογήσετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης», πατήστε «Ενημέρωση».

11. Θα μεταφερθείτε πάλι αυτόματα στην αρχική οθόνη «Αναζήτηση Στοιχείων Εγγραφής από το Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ». Μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά στα επόμενα βήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Υποψηφίων πριν το 2014, δεν μπορεί να γίνει αυτόματα αναζήτηση των στοιχείων σας από το σύστημα, διότι δεν είναι καταχωρημένος ο ΑΦΜ σας. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε ενημερώστε μας για το ΑΦΜ σας αποστέλλοντας, μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιλέγοντας την κατηγορία «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ» και θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)» αναγράφοντας στην περιγραφή τα κάτωθι: «Εξετάσεις Ι.Ε.Κ., ΑΦΜ Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου, Προσθήκη ΑΦΜ», προκειμένου να προστεθεί στο πληροφορικό σύστημα.

2 ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού

Η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για να μπείτε στην εφαρμογή πληκτρολογήστε: https://eparavolo.eoppep.gr. Πατήστε «Σύνδεση» (Εικόνα 3) και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και το password που διαθέτετε για σύνδεση στο taxisnet. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την είσοδο στο σύστημα «e-Πληρωμές», ο κάθε υποψήφιος πληκτρολογεί τους ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET και όχι άλλου/συγγενικού προσώπου. Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.

2 ο ΒΗΜΑ: Καταβολή χρηματικού ποσού

Η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για να μπείτε στην εφαρμογή πληκτρολογήστε: https://eparavolo.eoppep.gr. Πατήστε «Σύνδεση» και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και το password που διαθέτετε για σύνδεση στο taxisnet. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την είσοδο στο σύστημα «e-Πληρωμές», ο κάθε υποψήφιος πληκτρολογεί τους ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET και όχι άλλου/συγγενικού προσώπου. Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε. Στη συνέχεια,  αφού συμπληρώσετε τους κωδικούς εισόδου που χρησιμοποιείτε για το taxisnet, προχωρήστε στο επόμενο βήμα, της επιβεβαίωσης.

Α. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους: Επιλέξτε «Νέα Πληρωμή». Για τις εξετάσεις των αποφοίτων ΙΕΚ  επιλέξτε: «Κατηγορία Υπηρεσίας: Πιστοποίηση Προσόντων» και «Υπηρεσία: Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους Αποφοίτων ΙΕΚ».ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταβολή μπορεί να γίνει με τη χρήση οποιασδήποτε έγκυρης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, που διαθέτει επαρκές υπόλοιπο. Η κάρτα ΔΕΝ είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί στο όνομα του υποψήφιου.

Β. Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους: Την αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσετε και για την αγορά παραβόλου για το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, επιλέγοντας: «Υπηρεσία: Εξετάσεις Πιστοποίησης Πρακτικού Μέρους Αποφοίτων ΙΕΚ»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης, θα πρέπει να κάνετε εισαγωγή στην εφαρμογή τουλάχιστον 24 ώρες μετά την κατάθεση στο e-Πληρωμές.

Τι κάνετε σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού από την προηγούμενη εξεταστική.

Εφόσον σας έχει εγκριθεί και διενεργηθεί μεταφορά χρηματικού ποσού από την προηγούμενη εξεταστική περίοδο, στην οποία δεν συμμετείχατε για λόγους υγείας ή λόγω στράτευσης, προσκομίσατε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία εξέτασης της ειδικότητάς σας και έχετε ενημερωθεί σχετικά με e-mail που εστάλη στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που είχατε δηλώσει, σχετικά με την έγκριση του αιτήματός σας: α) Μπαίνετε στην εφαρμογή e-Πληρωμές, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. β) Επιλέγετε την ενότητα: «Πληρωμές» Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να δείτε τις καταβολές εξετάστρων που πραγματοποιήσατε ηλεκτρονικά το 2021. Από εκεί θα ανακτήσετε τους 15ψήφους Κωδικούς Πληρωμής του e-Πληρωμές και κατά την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης (βλέπε παρακάτω, «3ο Βήμα») θα πληκτρολογήσετε αυτούς τους κωδικούς στην Ενότητα «Συμπληρωματικά Στοιχεία Δήλωσης».

3 ο ΒΗΜΑ: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: https://pistop.eoppep.gr. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

• Χρήστης/User Name: Πληκτρολογήστε τον 15 ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη κατάθεσης του e-Πληρωμές (Μπορεί να είναι είτε του Θεωρητικού είτε του Πρακτικού Μέρους). Από εδώ και στο εξής, αυτός ο κωδικός που θα πληκτρολογήσετε θα είναι το username σας.

• Κωδικός Εισόδου/Password: Πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάθεσης των εξετάστρων, χωρίς σημεία στίξης, δηλαδή: 30112022 (8 ψηφία).

• Κωδικός Επιβεβαίωσης: Πληκτρολογήστε επακριβώς τον αριθμό που εμφανίζεται στην καρτέλα και πατήστε «Είσοδος- Login». Αφού μπείτε στην εφαρμογή , επιλέξετε από το πεδίο «Υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων»:

• Όλων των λοιπών Κατηγοριών, για όλες τις ειδικότητες, εκτός από την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» ή

• Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών, μόνο για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών».

• Πατήστε “Νέα Εγγραφή”, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

• Συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι ΛΕΥΚΑ - ΚΕΝΑ, και όχι όσα είναι με γκρι χρώμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: • Στο πεδίο «Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» συμπληρώστε τον Αριθμό εγγραφής, δηλαδή, αυτόν τον οποίο λάβατε με e-mail μετά την καταχώριση των στοιχείων σας στο 1ο Βήμα.

• Στο πεδίο «Αρ. Μητρώου Καταρτιζομένου» εισάγετε τον αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) την οποία έχετε παραλάβει από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης – και ΟΧΙ τον Αριθμό Πρωτοκόλλου έκδοσης της Β.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: → Υπενθυμίζουμε ότι για να μπορέσει ένας υποψήφιος να καταστεί διπλωματούχος θα πρέπει να περάσει και το Θεωρητικό αλλά και το Πρακτικό Μέρος.

→ Συμπληρώνεται μία αίτηση ανά ειδικότητα η οποία συμπεριλαμβάνει και το Θεωρητικό αλλά και το Πρακτικό Μέρος (εφόσον επιθυμείτε να εξεταστείτε και στα δύο μέρη).

→ Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις οι οποίες θα αφορούν την ίδια ειδικότητα και τον ίδιο υποψήφιο αλλά θα συμπληρωθούν δύο διαφορετικές αιτήσεις.

Συμπληρώστε τον 15 ψήφιο Κωδικό Πληρωμής του e Πληρωμές και επιλέξτε αντίστοιχα κάνοντας κλικ στο Θεωρητικό ή στο Πρακτικό Μέρος ή και στα δύο. Επιλέγετε σε ποια Περιφέρεια θέλετε να εξεταστείτε

• Αφού βεβαιωθείτε για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων, επιλέξτε το κουμπί Εισαγωγή της αίτησης, στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης.

• Τέλος, αφού γίνει επιτυχής εισαγωγή της αίτησης, επιλέξτε  Εκτύπωση, εφόσον επιθυμείτε την εκτύπωση της αίτησης για το αρχείο σας. Σημειώνουμε ότι απαραίτητο στοιχείο υποβολής είναι ο «Αριθμός Αίτησης» που θα αποστείλετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι: 1. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, ως εκ τούτου τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι ορθά.

2. Επίσης ο υποψήφιος με τη συμμετοχή του στη διαδικασία εξετάσεων δηλώνει ότι συναινεί στο εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καθώς και στα επισυναπτόμενα έγγραφα προς το σκοπό της οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. συμπεριλαμβανομένης της έγκυρης ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και της έκδοσης έγκυρων Βεβαιώσεων Πιστοποίησης και Διπλωμάτων». Οι υποψήφιοι/ες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή καταχώριση των στοιχείων τους στην αίτηση.

3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξαναδείτε την αίτησή σας, πληκτρολογείτε τον Κωδικό Πληρωμής, ο οποίος βρίσκεται στην απόδειξη κατάθεσης του e-Παράβολο (Μπορεί να είναι είτε του Θεωρητικού, είτε του Πρακτικού Μέρους). Στο εξής αυτός ο κωδικός θα είναι το username σας.

Πώς θα επιλέξετε σωστά την ειδικότητά σας

 Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την επιλογή της ειδικότητας την οποία έχετε ολοκληρώσει. Πατώντας στο πεδίο «Ειδικότητα», ανοίγει αναπτυσσόμενη λίστα με όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι καταχωρισμένες στο σύστημα. Επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα την ονομασία της ειδικότητας, ακριβώς όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής σας Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Για να επιλέξετε σωστά την ειδικότητά σας, πρέπει:

1. Να προσέξετε την ειδικότητα που αναφέρεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάστασης (ΒΕΚ) και

2. Να προσέξετε εάν είναι «παλαιού τύπου» ή «νέου τύπου».

Πώς θα καταλάβετε ότι η ειδικότητά σας είναι «νέου τύπου»; Στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που έχετε:

• Θα αναφέρεται ότι οι σπουδές σας έχουν συνολική διάρκεια πέντε (5) εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της εξαμηνιαίας Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

• Θα αναφέρεται ότι ολοκληρώσατε με επιτυχία τις σπουδές σας, σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013 ή μεταγενέστερο του 2013 Νόμου

Εάν έχετε περάσει το ένα (1) από τα δύο (2) μέρη των εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου της πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης: «Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε». Εάν εμπίπτετε στην παραπάνω περίπτωση, στο πεδίο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ συμπληρώνετε μόνο το μέρος το οποίο ξαναδίνετε στην παρούσα εξεταστική. Αντίστοιχα, στην εφαρμογή e- Πληρωμές καταβάλλετε εξέταστρα ΜΟΝΟ για το μέρος των εξετάσεων το οποίο δίνετε εκ νέου, ενώ στο πεδίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ τικάρετε και συμπληρώνετε ΜΟΝΟ τον 15ψήφιο κωδικό Πληρωμής του μέρους των εξετάσεων στο οποίο συμμετέχετε (Θεωρητικό ή Πρακτικό). ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορείτε να δηλώσετε και να ξαναδώσετε το μέρος των εξετάσεων στο οποίο έχετε ήδη πετύχει και έχετε κατοχυρώσει! Το πληροφορικό σύστημα, κατά την υποβολή της αίτησής σας διενεργεί σχετικό έλεγχο και δεν θα σας επιτρέψει να δηλώσετε το μέρος των εξετάσεων στο οποίο έχετε ήδη πετύχει και κατοχυρώσει. Για τη διευκόλυνσή σας, οι έξι (6) τελευταίες εξεταστικές είναι οι εξής:  2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021

Παράδειγμα 1: Εάν κάποιος πέρασε το Πρακτικό Μέρος το 2015, σε αυτή την εξεταστική είναι η τελευταία φορά που μπορεί να το κρατήσει και να δώσει μόνο το Θεωρητικό. Από την επόμενη εξεταστική, θα πρέπει να δώσει εκ νέου και στα δύο μέρη.

Παράδειγμα 2: Εάν κάποιος πέρασε το Πρακτικό Μέρος το 2011 έχει ήδη εξαντλήσει τις έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές κατοχύρωσης και σε αυτή την εξεταστική θα πρέπει να δώσει εκ νέου και στα δύο μέρη.

Παράδειγμα 3: Εάν κάποιος πέρασε το Θεωρητικό Μέρος το 2017 έχει ακόμα τρεις (3) εξεταστικές κατοχύρωσης (έχουν ήδη περάσει οι τρεις διαδοχικές εξεταστικές κατά τις οποίες συμμετείχε μόνο στο Πρακτικό Μέρος).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όποιος έχει ήδη συμμετάσχει και έχει επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων σε μία ειδικότητα δεν μπορεί να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην ίδια ειδικότητα.

Εάν εμπίπτετε σε μία από τις περιπτώσεις υποψηφίων «Φυσικώς Αδυνάτων».

Σύμφωνα με τα θεσμικά οριζόμενα, στους υποψήφιους «Φυσικώς Αδυνάτους» εμπίπτουν οι υποψήφιοι που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄/1979), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.

2. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.

3. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.

4. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.

5. Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας δυσορθογραφίας).

6. Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.

7. Πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

Εάν εμπίπτετε σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις:

Α. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στο πεδίο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ» τικάρετε το αντίστοιχο πεδίο

Β. Κατά την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών προσκομίζετε τις αντίστοιχες προβλεπόμενες Γνωματεύσεις, ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτετε

4 ο ΒΗΜΑ: Υποβολή Δικαιολογητικών.

Για να επικυρωθεί η συμμετοχή σας στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2022», πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αριθμός ηλεκτρονικής «Αίτησης Δήλωσης Υποψηφίου», ο οποίος δηλώνεται στην ενότητα Περιγραφή της αποστολής δικαιολογητικών 

2. Σκαναρισμένη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διά Μάθησης, αποστέλλουν ηλεκτρονικά:

• Σκαναρισμένη Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους, και

• Σκαναρισμένη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: «Αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

3. Σκαναρισμένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο (2) όψεων, ή ελλείψει ταυτότητας σκαναρισμένο διαβατήριο σε ισχύ, ή σκαναρισμένη στρατιωτική ταυτότητα (επιβεβαιώνοντας προσεκτικά τα προσωπικά τους στοιχεία). Εάν από τα παραπάνω στοιχεία ταυτοποίησης δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός, προσκομίζεται συμπληρωματικά και σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.

4. Αν εμπίπτετε σε μία από τις κατηγορίες «Φυσικώς Αδυνάτων», υποβάλετε σκαναρισμένη Γνωμάτευση που πιστοποιεί ότι εμπίπτετε στις κατηγορίες «Φυσικώς Αδυνάτων».

 Για την έγκυρη υποβολή της συμμετοχής σας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρακαλούμε, ακολουθήστε τις παρακάτω Οδηγίες:

1. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα υποβάλουν στο e – Πρωτόκολλο / Ηλεκτρονική θυρίδα με τη χρήση κωδικών taxisnet.

2. Τα σκαναρισμένα δικαιολογητικά επιλέγοντας την κατηγορία  «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ» και θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ)» αναγράφοντας στην περιγραφή τα κάτωθι: «Εξετάσεις Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ.», αριθμός αίτησης υποψηφίου, ΑΦΜ Υποψηφίου, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σαρωμένα (scanned) και επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αποστολή στο e-Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως περιγράφετε ανωτέρω. Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα είναι σε μορφή pdf.

Μετά την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών, θα λάβετε κατευθείαν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αποστολής σας. Αιτήσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους και την ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες Για τυχόν απορίες και οδηγίες για την υποβολή της Αίτησης και των Δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 2709150 τις ώρες από 12:30 έως 15:00. Δεν θα δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας και περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό υποβολής.

Δείτε εδώ θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Κλειστά σχολεία την Τετάρτη στην Αττική (Η ΛΙΣΤΑ)

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα