pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Πλήρης οδηγός για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - ΣΔΕ
Οδηγός εκπαιδευτικού για αιτήσεις πλήρωσης θέσεων Διευθυντών-Υποδιεθυντών σε ΣΔΕ - Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά, η συνέντευξη, οι ενστάσεις

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20/5, η προθεσμία για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση, με επιλογή από 01.09.2022 και με τριετή θητεία, για δύο θέσεις Διευθυντών και 6 θέσεις Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Το alfavita.gr ετοίμασε έναν οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 10- 05-2022, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας, μέχρι και όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου θα κάνουν είσοδο και θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr)

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο (http://directors.it.minedu.gov.gr) μόνο τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται καθώς και συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του Βιογραφικού Σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

Σε ποια σχολεία

Η προκήρυξη αφορά στις εξής θέσεις: 

12_3.jpg

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (παρ.1 του άρθρου 70 του ν.4763/2020).

2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου τριών (3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

4. Τα γνωστικά αντικείμενα (γραμματισμοί) που παρέχονται από τα Σ.Δ.Ε. και οι ειδικότητες που θα πρέπει να κατέχουν υποψήφιοι Διευθυντές - Υποδιευθυντές ή να τους έχουν αρμοδίως αναγνωρισθεί και αποδοθεί είναι: 

12_4.jpg

Κωλύματα

1. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικός α) στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007 (Α' 26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει, β) του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες 

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι α) αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, β) υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γ) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.3328/2005 (Α΄ 80) δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης. Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες θα γίνει βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 71705/K1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

a1.jpg
a2.jpg

 

a3.jpg
a4.jpg

 

a5.jpg
a6.jpg

 Επισημάνσεις

 Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψηφίους.

 Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

 Ελλείψει υποβολής δικαιολογητικών και Βιογραφικού Σημειώματος ο φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

 Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν γίνονται δεκτές.

 Αιτήσεις υποψηφίων που δεν δηλώνουν για ποια κατηγορία είναι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας.

 Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο δεν επιτρέπεται: η τροποποίηση της αίτησης, η προσθήκη δικαιολογητικών, η αλλαγή/τροποποίηση των Σ.Δ.Ε. που έχει επιλέξει.

 Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή/Υποδιευθυντή ΣΔΕ επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

 Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή έγχαρτες δε θα γίνουν δεκτές.

 Εκπρόθεσμη αποστολή δικαιολογητικών δε γίνεται δεκτή.

 Ανάκληση της αίτησης είναι δυνατή μόνο για λόγους που έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και πριν την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης και γίνεται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, εκδιδόμενης από το gov.gr ή σαρωμένης, με θεωρημένο με γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) στον ιστότοπο υποβολής της αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά της ίδιας κατηγορίας κριτηρίων σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 1.22 ΜΒ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν ως άνω μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία, της έλλειψης κωλυμάτων και της μοριοδότησης των κατά περίπτωση κριτηρίων είναι τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ) Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση εκδιδόμενη από το gov.gr ή σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει: « α) δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και δεν έχω τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της, β) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, γ) δεν έχω διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο και δεν διανύω την υποχρεωτική υπηρεσία σ’ αυτό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80), δ) δεν αποχωρώ υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ε) δεν υπηρετώ σε θέση με θητεία η οποία λήγει πέραν της 31ης-08-2022 ακόμα και σε περιπτώσεις παράτασης θητείας, στ) τα δηλωθέντα στην αίτηση υποψηφιότητας, στο βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα αναρτώμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και έγκυρα.».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στις περιπτώσεις:  μη υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης,  υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης που δεν έχει εκδοθεί από το gov.gr ή δεν είναι σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και  υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία δεν αναφέρονται όλα τα παραπάνω α΄-στ΄ στοιχεία ή διαφοροποιούνται, η αίτηση του υποψηφίου δεν εξετάζεται.

β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά/βεβαιώσεις).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) και να προσκομίζεται το αντίστοιχο έγγραφο αναγνώρισης, αλλιώς δεν μοριοδοτούνται.  Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών και εν γένει κάθε είδους ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους από αρμόδια κατά το νόμο όργανα.

γ. Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέματα ΣΔΕ, στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης.  Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.  Τα εξειδικευμένα σεμινάρια για τα Σ.Δ.Ε., διήμερα και τριήμερα που πραγματοποιήθηκαν από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. και δεν αναγράφουν ώρες εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται για 18 ώρες και 24 ώρες αντίστοιχα.  Θέματα επιμόρφωσης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (1.2), αναφέρονται στον θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παιδαγωγική της εκπαίδευσης ενηλίκων, στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, στην εκπαιδευτική διεργασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις τεχνικές διδακτικής ενηλίκων κ.ά. και δεν αφορούν επιμορφώσεις για την προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου π.χ. επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού, γλωσσική επιμόρφωση, επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, επιμόρφωση παιδαγωγικής στην τυπική εκπαίδευση κ.ά. ή επιμόρφωση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, δεν λαμβάνεται υπόψη ως επιμόρφωση η προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) που είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

δ. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών συνοδευόμενα υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που ελλείπει η μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών ή αναρτάται μόνο η μετάφραση, χωρίς ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

ε. Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. στ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ) (ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής), από το οποίο να πιστοποιείται σαφώς η ημερομηνία διορισμού, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας (διακριτικά σε Σ.Δ.Ε./στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια), υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, διοικητικής εμπειρίας, η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία, οι μακροχρόνιες άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, ο χρόνος απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα και τυχόν απόφαση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας.

ζ. Βεβαιώσεις προς απόδειξη της διδακτικής εμπειρίας σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και σε Ι.Ε.Κ.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη εθελοντική διδακτική εμπειρία ή βεβαιώσεις που δεν εκδίδονται από εκπαιδευτικό φορέα. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

η. Βιογραφικό

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  Ελλείψει Υπεύθυνης Δήλωσης και Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ο φάκελος θεωρείται ελλιπής, η αίτηση δεν εξετάζεται και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας, καθώς τα ως άνω δικαιολογητικά αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την έλλειψη κωλυμάτων για τη συμμετοχή στη διαδικασία

Διαδικασία επιλογής-Ενστάσεις

Μοριοδότηση Φακέλων υποψηφίων

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η πενταμελής επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, διενεργεί έλεγχο των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ν. 4763/2020 (Α΄254) και της ως άνω υπουργικής απόφασης και μοριοδοτεί τα κριτήρια της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

Ανακοίνωση Πινάκων Αποκλειόμενων

Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου συντάσσονται πίνακες αποκλειόμενων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας ανά Περιφέρεια και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενστάσεις

Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτών. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων αποκλειομένων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή ενστάσεων, την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων, της μοριοδότησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών από την τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, συντάσσονται από την πενταμελή επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, και ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3,της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των συνεντεύξεων δεν γίνονται αποδεκτές.

Οριστικοί Αξιολογικοί πίνακες Κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια.

Δικαίωμα εξαίρεσης από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης έχουν δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους, να δηλώσουν εγγράφως, με Υπεύθυνη Δήλωση εκδιδόμενη από το gov.gr ή σαρωμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από αυτούς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και υποβάλλονται με e-mail στο [email protected], με κοινοποίηση στο [email protected]

Συνέντευξη

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν διαδικτυακά. Το πρόγραμμα για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr). Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16.06.2021 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης .

Σύνταξη και ισχύς πινάκων επιλογής

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και την καταχώρηση της μοριοδότησης, συντάσσονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, οι οποίοι κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας. Οι ανωτέρω πίνακες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τοποθέτηση

Η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ολοκληρώνεται με την έκδοση υπουργικής απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, αντιστοίχως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (www.gsae.edu.gr).  Οι ενστάσεις απευθύνονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με e-mail) για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]  Επίσης οι ενστάσεις κοινοποιούνται ταυτόχρονα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.   Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι που δεν προσέλθουν στη συνέντευξη, αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2458 και 210-344 2411 και στο: [email protected] Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: [email protected]

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πάτε για μπάνιο; Παραλίες με ή χωρίς μωβ τσούχτρες σήμερα Κυριακή - Δείτε τον χάρτη

1000 ευρώ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε 80000 ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα