Φροντιστήρια: Πρωτοβουλία της ΟΙΕΛΕ για την καταπολέμηση της παρανομίας
Τρεις προτάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας και στα πολιτικά κόμματα από την ΟΙΕΛΕ για την καταπολέμηση της εκτεταμένης παρανομίας στο χώρο των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Με σημερινή της παρέμβαση η ΟΙΕΛΕ καταθέτει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τρεις προτάσεις για την καταπολέμηση του διαχρονικού χάους ανομίας στο χώρο των Φροντιστηρίων και των κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Οι προτάσεις αυτές κοινοποιούνται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης με επιστολές στους επικεφαλής των κομμάτων και πρόταση συνάντησης με το ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Αφορμή για την κατάθεση της πρότασης είναι η γιγάντωση της ήδη οξυμένης εργασιακής εκμετάλλευσης στους χώρους αυτούς (υπολογίζεται ότι η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία ξεπερνά το 40%) αλλά και η καταδολίευση του δημόσιου συμφέροντος από μεγάλο αριθμό των ιδιοκτητών τους την περίοδο της πανδημίας.

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι την περίοδο του λοκντάουν χιλιάδες φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών προχώρησαν σε εικονική αναστολή, αν και λειτουργούσαν «μυστικά» μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε αφενός μεν να μην καταβάλλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, αφετέρου δε να εισπράττουν κανονικά δίδακτρα και τα όποια κρατικά οφέλη δόθηκαν σε κλειστές επιχειρήσεις!

Επρόκειτο δηλαδή για μια τριπλή ληστεία με θύματα εργαζόμενους, γονείς και τα δημόσια ταμεία! Ανάλογα φαινόμενα διαπιστώθηκαν και στην περίοδο της πρόσφατης κακοκαιρίας και την κήρυξη διήμερης γενικής αργίας με τους επιτήδειους να την αγνοούν κάνοντας διαδικτυακό μάθημα και «κερδίζοντας» την μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών για το συγκεκριμένο διήμερο.

Είναι κοινό μυστικό στο χώρο της εκπαίδευσης ότι η «μαύρη» εργασία είναι κανόνας και ότι ελάχιστοι εργοδότες τηρούν τα νόμιμα. Δυστυχώς λίγα πράγματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα η ΟΙΕΛΕ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει τρεις προτάσεις (η μία από αυτές κάνει λόγο για την εφαρμογή ανενεργής, εδώ και 3,5  χρόνια, διάταξης νόμου!), ώστε να μπει μια τάξη στο άναρχο τοπίο των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών:

  1. Την άμεση λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 4547/2018, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«α Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων (….)

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής,

ββ) τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

Είναι σημαντικό να τεθεί εδώ το ζήτημα, στην περίπτωση εφαρμογής της πλατφόρμας, της παραμετροποίησης της λειτουργίας της, ώστε να μην αποδέχεται παράνομα στοιχεία (ωρομίσθιο κάτω από το νόμιμο, ωράριο που δεν θα δέχεται ως βάση το 45λεπτο και θα παρουσιάζεται με τη μορφή δεκαδικού, πχ 21,5 ώρες, κ.λπ.)

  1. Την αναδιατύπωση της περίπτωσης κδ του άρθρου 2 (Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης) της Υ.Α. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 που υπογράφουν η Υπουργός και η Υφυπουργός Παιδείας, ώστε να είναι σαφείς οι περιπτώσεις παραβάσεων των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που ελέγχουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η περίπτωση αναφέρει το εξής:

κδ. (Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης) Ελέγχουν τα φροντιστήρια και επιβάλλουν κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι εξαιρετικά αόριστη, με αποτέλεσμα σε πρόσφατες καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να επικοινωνούν μαζί μας στελέχη των Διευθύνσεων αυτών και να μας αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι παραβάσεις που καλούνται να εξετάσουν!

  1. Τη θεσμοθέτηση, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου της εκπαίδευσης, κοινού σώματος πιστοποιημένων επιθεωρητών του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Παιδείας για τον έλεγχο ιδιωτικών μονάδων εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η ίδρυση ενός τέτοιου σώματος είχε συζητηθεί και στο παρελθόν σε συσκέψεις στελεχών των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, ενώ είναι γνωστό πως τέτοιοι εποπτικοί θεσμοί λειτουργούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

 Θεωρούμε ότι η εκκίνηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και από ένα εποπτικό σώμα αντίστοιχο των ευρωπαϊκών θα αποτελέσει την εκκίνηση της κάθαρσης για έναν βαρύτατα παραβατικό χώρο. Ήρθε η ώρα και για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδείξουν ότι θέλουν την κάθαρση στο συγκεκριμένο χώρο και ότι έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν με τα πανίσχυρα λόμπι των φροντιστηριαρχών που έχουν απλωμένα τα πλοκάμια τους στο πολιτικό σύστημα.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

hlektroniki apati kyvernoepithesi
Κοζάνη: Νέα ηλεκτρονική απάτη- Απέσπασαν χρήματα από 51χρονο για δήθεν πώληση αυτοκινήτου
Από την έρευνα των αστυνομικών Αρχών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 25χρονου αλλοδαπού και μίας 42χρονης ημεδαπής
Κοζάνη: Νέα ηλεκτρονική απάτη- Απέσπασαν χρήματα από 51χρονο για δήθεν πώληση αυτοκινήτου
xeiropedes
Φιλιατρά: 46χρονος χτύπησε άγρια την 25χρονη σύζυγό του με σιδερολοστό και την έστειλε στο νοσοκομείο
Ο 46χρονος δράστης της επίθεσης συνελήφθη από τους Αστυνομικούς και κρατείται, ενώ την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.
Φιλιατρά: 46χρονος χτύπησε άγρια την 25χρονη σύζυγό του με σιδερολοστό και την έστειλε στο νοσοκομείο
texniti-noimosini-ekpaideush
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί ακόμα και μόνιμοι στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το μάθημα
Πώς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί (παλιοί και νέοι) νακαλύπτουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Τι μπορεί να κάνουν οι εφαρμογές...
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί ακόμα και μόνιμοι στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για το μάθημα