DOE
Η ΔΟΕ καλεί το υπουργείο να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει τον νόμο και επιχειρεί να εκφοβίσει τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων κατά τη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης

Εξώδικο απέστειλε η ΔΟΕ στην υπουργό Παιδείας και τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘ με αφορμή τις πρόσφατες ενέργειές τους αναφορικά με την πρόταση υποβολής ενιαίων κειμένων αξιολόγησης που έχει κάνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας προς τους συλλόγους διδασκόντων.

Στην εξώδικη δήλωση, η ΔΟΕ τονίζει απευθυνόμενη προς την υπουργό Νίκη Κεραμέως λέει: «Το Εφετείο δεν έκρινε ότι η αξιολόγηση την οποία προωθείτε με τόσο πάθος, είναι νόμιμη και χρήσιμη για τη σχολική κοινότητα, όπως αβάσιμα επικαλείται ο Γ.Γ. κύριος Κόπτσης και τα φίλα προσκείμενα σε εσάς ηλεκτρονικά και έντυπα Μ.Μ.Ε. Αντιθέτως, έκρινε ότι η απεργία έπρεπε να έχει προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης και απέρριψε το αίτημά σας να κηρυχθεί η απεργία μας καταχρηστική»,
ενώ για την παρέμβαση του γ.γ. Αλέξανδρου Κόπτση τονίζει: «Αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων δεν σας απονέμεται ούτε από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του ν. 4692/2020. Κατά τούτο δε, έχετε παραβεί το καθήκον σας, όπως περιγράφεται από τον νόμο και τούτο πέρα από αντιδημοκρατικό είναι και ποινικά κολάσιμο».

Βάσει αυτών, η ΔΟΕ καλεί της υπουργό και τον ΓΓ να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια «η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να εκφοβίσει τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων κατά τη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 33 επ. ν. 4692/2020» όπως και να απέχουν από «οποιαδήποτε προσβλητική εις βάρος της Δ.Ο.Ε. αναφορά, που θίγει το κύρος της οργάνωσης και συκοφαντεί αυτήν στα μέλη της αλλά και στην ελληνική κοινωνία» διαφορετικά «θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου δικαιώματα ημών και των μελών μας, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια».

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Τρούλλης, με ανάρτησή του, σχολιάζει: «Εξώδικο της ΔΟΕ προς την υπουργό παιδείας, Νικη Κεραμέως, και το Γενικό Γραμματέα, Κόπτση, του Υπουργείου Παιδείας. Η αθλιότητα, οι απειλές, η συκοφαντική ενός κλάδου των 80.000 εκπαιδευτικών και οι εκφοβισμοί που παραβιάζουν τη νομοθεσία θα απαντώνται από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα όπως τους αρμόζει...»

Δείτε την ανάρτηση

Το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία "Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)" η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 15Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΑΤΑ
    1) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίας Νίκης Κεραμέως, κατοίκου εκ της ιδιότητας της στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37
    2) του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κύριου Αλέξανδρου Κόπτση, ο οποίος εδρεύει ως εκ της ιδιότητας του, στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

*******
    Ι. Όπως καλώς γνωρίζετε, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή, αποτελεί υποχρέωσή μας η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των εκπαιδευτικών και την ίδια στιγμή η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου στα Δημόσια Σχολεία έργου καθώς, ως παιδαγωγοί, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία, που έχει η Παιδεία για την διαμόρφωση υγιώς σκεπτόμενων και ελεύθερων ανθρώπων. Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε βαθύτατα στην ελευθερία έκφρασης και στον δημοκρατικό διάλογο, που στηρίζεται στον σεβασμό της γνώμης και της άποψης κάθε εμπλεκόμενου, στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν συναντήσαμε μέχρι σήμερα, στις όποιες επαφές μας μαζί σας, ιδιαίτερα δε στο ζήτημα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Αντιθέτως, το Υπουργείο, το οποίο εσείς εκπροσωπείτε υπήρξε απαξιωτικό απέναντι στα αιτήματα και τις θέσεις μας και απέναντι στην ομοσπονδία και τον κλάδο.

    ΙΙ. Μετά δε την έκδοση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών αναφορικά με την νομιμότητα της απεργίας αποχής, που προκήρυξε η Δ.Ο.Ε., σπεύσατε να οχυρωθείτε πίσω από αυτήν, φτάνοντας στο σημείο να επικαλεστείτε ότι η Δ.Ο.Ε. δεν συμμορφώθηκε προς το περιεχόμενό της, κατηγορώντας μας ότι συνεχίζουμε μία απεργία η οποία είχε κριθεί παράνομη.

    Αυτό, που θα περιμέναμε να γνωρίζετε, λόγω της ιδιότητας σας ως νομικός, είναι ότι για τη διακοπή της απεργίας δεν απαιτούνται πανηγυρικές δηλώσεις αλλά αρκεί το γεγονός, ότι η οργάνωση, που την προκήρυξε δεν εμμένει στη συνέχισή της. Ομοίως, αυτό που θα περιμέναμε να ξέρετε, είναι ότι απόφαση του Εφετείου αφορά μόνο την συγκεκριμένη απεργία και δεν αποτελεί τροχοπέδη σε οποιαδήποτε πράξη, στάση ή συμπεριφορά επιλέξει η οργάνωση και τα μέλη της να τηρήσει απέναντι στις πολιτικές του Υπουργείου σας. Εν ολίγοις, κυρία Υπουργέ, το Εφετείο δεν έκρινε ότι η αξιολόγηση την οποία προωθείτε με τόσο πάθος, είναι νόμιμη και χρήσιμη για τη σχολική κοινότητα, όπως αβάσιμα επικαλείται ο Γ.Γ. κύριος Κόπτσης και τα φίλα προσκείμενα σε εσάς ηλεκτρονικά και έντυπα Μ.Μ.Ε. Αντιθέτως, έκρινε ότι η απεργία έπρεπε να έχει προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης και απέρριψε το αίτημά σας να κηρυχθεί η απεργία μας καταχρηστική.

    Και αφού επιχειρήσατε με γενικές και αόριστες αναφορές να συνδέστε το κείμενο θέσεων, που απέστειλε η Δ.Ο.Ε. στα μέλη της προς αξιοποίηση, με την, κηρυχθείσα ως παράνομη, απεργία, κατασυκοφαντώντας την ομοσπονδία και τους εκπαιδευτικούς, που μαζικά συμμετείχαν σε αυτήν, συνεχίζετε στον ολισθηρό κατήφορο που έχετε επιλέξει,  απειλώντας τους συναδέλφους μας, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να επιβάλετε την θέση σας, λησμονώντας, ότι όλοι μας έχουμε το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα να διαμορφώνουμε την άποψή μας ελεύθερα και εξίσου ελεύθερα να την εκφράζουμε εντός των ορίων του νόμου.

    Θα περιμέναμε, ομοίως, να γνωρίζετε, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων, που με τόση ασάφεια επικαλείστε στον δημόσιο λόγο σας. Προσφάτως δε, λάβαμε γνώση του περιεχομένου εγγράφων, που απέστειλε σε Συλλόγους Διδασκόντων ο Γενικός Γραμματέας κύριος Κόπτσης, με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας». Στα εν λόγω έγγραφα, γίνεται λόγος περί ανάρτησης στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. προδιατυπωμένου κειμένου και εκφέρεται κρίση περί του εάν η ανάρτηση αυτή, «πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εν συνόλω». Κατέληγε δε στο συμπέρασμα, ότι «δεν είναι σύννομη και τελικώς θεωρείται μη γενόμενη».

    Κατ’ αρχήν, εντυπωσιάζει τουλάχιστον το γεγονός, ότι ο κύριος Κόπτσης, όπως και σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου, επικαλείται «παράβαση του κανονιστικού πλαισίου εν συνόλω», χωρίς καμία συγκεκριμένη αναφορά των διατάξεων, που, κατά την άποψή του, παραβιάζονται. Περαιτέρω, θα περίμενε κανείς, ότι ο κύριος Κόπτσης θα είχε πρωτίστως ελέγξει τα όρια της αρμοδιότητάς του, πριν προχωρήσει στην αποστολή εγγράφων, που συνιστούν στην ουσία τους πράξη λογοκρισίας. Γιατί καλώς γνωρίζετε κύριε Γενικέ Γραμματέα, ότι αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων δεν σας απονέμεται ούτε από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου ούτε από τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του ν. 4692/2020. Κατά τούτο δε, έχετε παραβεί το καθήκον σας, όπως περιγράφεται από τον νόμο και τούτο πέρα από αντιδημοκρατικό είναι και ποινικά κολάσιμο.

    Και επειδή, δυστυχώς κανένα μέτρο, δεν διαθέτετε πλέον στον δημόσιο  λόγο σας, σε βίντεο, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται η δημόσια τοποθέτησή σας, σε συνάντηση με στελέχη εκπαίδευσης στις 1-11-2021, στην οποία εμμένετε στη στρεβλή άποψη, ότι το Εφετείο έκρινε τη νομιμότητα της αξιολόγησης, κατηγορείτε την Δ.Ο.Ε. ότι, δήθεν, παρανόμως ενεργεί και, τέλος, επιχειρείτε να παρουσιάσετε για μία ακόμα φορά την αποστολή του κειμένου θέσεων και τη χρήση αυτού από τους Συλλόγους Διδασκόντων, ως ενέργεια αντιδημοκρατική και παράνομη, με ευθείες αναφορές στην τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο της τοποθέτησης σας, που ευτυχώς για εμάς σπεύσατε να αναρτήσετε στο διαδίκτυο: «Όταν βγάζεις ένα νόμο, κάποιοι προσφεύγουν στα δικαστήρια ή σε μεθόδους, να μην τις χαρακτηρίσω, σε άλλες μεθόδους εν πάση περιπτώσει. Τα δικαστήρια βγαίνουν και σου λένε ναι, τα Εφετεία βγαίνουν και σου λένε ναι και εξακολουθείς να μην τηρείς το νόμο, κάποτε πρέπει να υπάρχει εφαρμογή των νόμων. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά που γαλουχήθηκα σε ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τους νόμους και προσωπικά εγώ θέλω να τους σέβομαι και εκτιμώ και τους σέβομαι μέχρι ένα βαθμό, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έρχομαι σε αντίθεση με το νόμο και θέλω να υπερισχύσει αυτό το πράγμα και να μην το ακούσω και να μπω μπροστά. Όχι. Εάν δεν τηρήσω το νόμο πρέπει να έχω κάποιες συνέπειες. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Κυκλοφόρησε λοιπόν τώρα τελευταία ένα φασόν κείμενο. Θεωρώ και αυτή μια μορφή πολέμου στα χαρακώματα που σαν ενέργεια, όταν είσαι εκπαιδευτικός, δεν θέλω να κρίνω αυτό το πράγμα, θα πω μόνο αυτό, που γαλουχείς μια γενιά  και στην ουσία χειραγωγείς εκπαιδευτικούς, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλεις ελεύθερους ανθρώπους κατ’ επέκταση. Έτσι το κρίνω εγώ. Δικαίωμά μου. Το αφήνω αυτό εδώ. Το λέω εν πλήρη γνώση και φυσικά το λέω και δημόσια. Πέρα από αυτό όμως είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που κάποιοι βγάλανε το φασόν αυτό. Το προτυπωμένο κείμενο. Εκεί λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και λέει αυτό δεν είναι σύννομο παρακαλώ. Μέχρι τις 12 του μηνός μπείτε στην πλατφόρμα και βάλτε το κείμενο το οποίο πρέπει να είναι εξατομικευμένο για τη σχολική σας μονάδα όπως προβλέπει η νομοθεσία. Εάν κάποιοι αποφασίσουν να κάνουν κάτι άλλο, κατ’ αρχήν δεν είναι θέμα συζήτησης. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα. Είναι υπόλογος ο Διευθυντής, άσχετα εάν εμείς δεν το ψάχνουμε τόσο πολύ, εάν καθίσει να συζητήσει ποιο κείμενο θα βάλουμε. Όταν η νομοθεσία λέει θα βάλεις αυτό, οι σύλλογοι διδασκόντων συνέρχονται με μια θεματολογία, το ξέρετε, που δεν αντίκειται στη νομοθεσία. Όταν έρχομαι να συζητήσω ένα θέμα που η νομοθεσία το προβλέπει ήδη, δεν έχω δικαίωμα να το συζητήσω. Και μόνο η συζήτηση ποιο θα ανεβάσω, είναι λανθασμένη και πρέπει να είναι υπόλογος ο διευθυντής σχολείου. Αλλά και αυτό να γίνει ακόμη, έχουμε προβλέψει στη νομοθεσία που λέει ότι στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής αναρτά την δική του έκθεση αξιολόγησης, προγραμματισμό κλπ στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και σε δεύτερη φάση μετά κάνει το πρακτικό, όπου καταγράφει ποιος συμμετέχει και ποιος δεν συμμετέχει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από την απόφαση Συλλόγου, μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω ένα νόμο, δικαίωμά μου, δεν ξέρω τι θέλει να πει, που δεν είναι νόμιμο και δεν συμμετέχω και φεύγω». Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει ένα υπεύθυνο κράτος και να πάρει μια στάση. Εμείς αυτό που ζητάμε, το νόμιμο από εσάς, ότι πρέπει να κάνετε ένα πρακτικό και να γράψετε ποιοι και πόσοι. Αυτοί συμμετείχαν, αυτοί δεν συμμετείχαν, αυτοί αρνούνται. Θα στείλετε το πρακτικό αυτό στη Διεύθυνση  και η Διεύθυνση θα το στείλει σε εμάς. Εκεί θα δούμε τα μέτρα, γιατί στο νόμο προβλέπεται ότι είναι πειθαρχικό αδίκημα το να μη συμμετέχεις, ή να εμποδίζεις τη διαδικασία αξιολόγησης».

    ΙΙΙ. Αυτά είπατε στους συναδέλφους και αυτά σπεύσατε να δώσετε στη δημοσιότητα, συκοφαντώντας την ομοσπονδία και εκτοξεύοντας «κούφιες» απειλές στους Συλλόγους Διδασκόντων. Εκ του ρόλου μας, ωστόσο, ως συνδικαλιστική οργάνωση σε μία κοινωνία, που παλεύουμε  να παραμείνει δημοκρατική είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε, ότι
(α) κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να διωχθεί για την επιστημονική ή ουσιαστική άποψη, που εκφράζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
(β) Οποιαδήποτε παρέμβαση στην άποψη που διατυπώνει ένα συλλογικό όργανο, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα ιεραρχικού ελέγχου εκ του νόμου απαγορεύεται και συνιστά λογοκρισία
(γ)  ουδεμία αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων στα πλαίσια της αξιολόγησης δεν σας αναγνωρίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 33 επ. του ν. 4692/2020
(δ) ο τρόπος, με τον οποίο διαμορφώνεται η άποψη του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα στοιχεία που επιλέγει να λάβει υπόψη του διαμορφώνοντας το πρακτικό του, δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από το Υπουργείο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Επειδή η Δ.Ο.Ε., παρά τα όσα μας καταλογίζετε, είναι και παραμένει προσηλωμένη στη νομιμότητα αλλά και στη δημοκρατία, σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να εκφοβίσει τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων κατά τη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής τους. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, ζητώντας μεταξύ άλλων την ποινική δίωξη όσων, με πλήρη συνείδηση, στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων παραβιάζουν τον νόμο, κατασυκοφαντώντας τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τον κλάδο των Εκπαιδευτικών.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.
Επειδή οφείλετε να απέχετε από κάθε ενέργεια, όπως ανωτέρω περιγράφεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

    ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, καταγγέλλοντας την παράνομη συμπεριφορά σας.
    ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να εκφοβίσει τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων κατά τη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 33 επ. ν. 4692/2020.
    ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από οποιαδήποτε προσβλητική εις βάρος της Δ.Ο.Ε. αναφορά, που θίγει το κύρος της οργάνωσης και συκοφαντεί αυτήν στα μέλη της αλλά και στην ελληνική κοινωνία.
    ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου δικαιώματα ημών και των μελών μας, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
    Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει, νομίμως, την παρούσα, προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα