ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Πότε είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες
Nick Paleologos / SOOC
Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται μοριοδότηση σεμιναρίων - Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις

Τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών, παρουσίασε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή και αναφερόμενη στο νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄, άρθρα 53 έως και 67) , καθώς και της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση, η υφυπουργός διευκρίνισε ότι  

α) όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού».


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Άμεσα 13 μόρια για τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ


και β) ότι προβλέπεται: «Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.  Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα.
 

Αναλυτικά η απάντηση της υφυπουργού στη Βουλή:

foto-vivlia-kimolia-pinakas-sxoleia.jpg
 • Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
   
 • Στα άρθρα 57 και 58 ορίζονται, αντιστοίχως, τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης», καθώς και τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.». Ειδικότερα, στην παρ.α, περ.ιι του άρθρου 58, σχετικά με τα κριτήρια κατάταξης πίνακα Γενικής Εκπ/σης (για τον οποίο εκδόθηκε η 2ΓΕ /2019 (ΦΕΚ 46/τ.Α.Σ.Ε.Π./24-12-09) Προκήρυξη, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ορίζεται ότι: «Ο αξιολογικός πίνακας Α΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

  « α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής: [….] ιι) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»
   
 • Επίσης, στο άρθρο 61 παρ.4, περ.ε, του ιδίου νόμου (Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13, 29.01.2019), αναφέρεται ότι:

  «[….] 4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων άρθρων: ε) « Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού».
   
 • Στην παρ. 5 του κεφ. Δ΄ της αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης (τ. ΑΣΕΠ 46), στην οποία ενδεικτικά παραπέμπουμε, ως απαιτούμενο υποβλητέο δικαιολογητικό, μεταξύ άλλων προβλέπεται: «Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.  Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα».

Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σεμινάρια που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις

Με 150 ΕΥΡΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προλαβαίνετε έως την Τετάρτη την τεράστια έκπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών για το 9μηνοα Μοριοδοτούμενο σεμινάριο (450 ώρες) το οποίο έχει ανοικτές αιτήσεις και συμφωνεί με τη νομοθεσία για τη μέγιστη μοριοδότηση προσλήψεων,  διορισμών και κρίσεων

Δείτε το εδώ

Μοριοδότηση και με το πολύ σημαντικό σεμινάριο στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ που ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ ΕΞΤΡΑ και τις προσλήψεις στα ΣΔΕ

Ανοικτές αιτήσεις έχει το 9μηνο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου πάνω στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ που μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών αλλά και προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ

Το σεμινάριο βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης λόγω και της διάταξης για τις νέες προσλήψεις ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ στα σχολεία

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Απίστευτες εικόνες στην Κέρκυρα: Εκπαιδευτικοί έβγαζαν αγκαλιά τους μαθητές από τα πλημμυρισμένα σχολεία

Πανελλαδικές 2022: Ο «γρίφος» των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 60.000 απογραφείς

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

εκπαιδευτικοί πορεία 2021 ενάντια στην αξιολόγηση ΟΛΜΕ
Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν: 2ωρες στάσεις από Δευτέρα στην ειδική συνεδρίαση για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας  
Πολλές ΕΛΜΕ και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας για την προσεχή Δευτέρα (18/10), Τρίτη (19/10) και Τετάρτη (20/10) από...
Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν: 2ωρες στάσεις από Δευτέρα στην ειδική συνεδρίαση για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας  
filaki
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ με σιδερένια σχάρα από φρεάτιο
Το γεγονός σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ περίμεναν να μεταφέρουν ασθενή...
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη με σιδερένια σχάρα
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
«Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας. Η κοινωνία είναι δίπλα μας», τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων...
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Αθήνας κατά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου – Τα Πατήσια...
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα