Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Πότε είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες
Nick Paleologos / SOOC
Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται μοριοδότηση σεμιναρίων - Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις

Τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών, παρουσίασε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή και αναφερόμενη στο νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄, άρθρα 53 έως και 67) , καθώς και της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση, η υφυπουργός διευκρίνισε ότι  

α) όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού».


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Άμεσα 13 μόρια για τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ


και β) ότι προβλέπεται: «Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.  Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα.
 

Αναλυτικά η απάντηση της υφυπουργού στη Βουλή:

foto-vivlia-kimolia-pinakas-sxoleia.jpg
 • Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
   
 • Στα άρθρα 57 και 58 ορίζονται, αντιστοίχως, τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης», καθώς και τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.». Ειδικότερα, στην παρ.α, περ.ιι του άρθρου 58, σχετικά με τα κριτήρια κατάταξης πίνακα Γενικής Εκπ/σης (για τον οποίο εκδόθηκε η 2ΓΕ /2019 (ΦΕΚ 46/τ.Α.Σ.Ε.Π./24-12-09) Προκήρυξη, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ορίζεται ότι: «Ο αξιολογικός πίνακας Α΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

  « α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής: [….] ιι) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»
   
 • Επίσης, στο άρθρο 61 παρ.4, περ.ε, του ιδίου νόμου (Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13, 29.01.2019), αναφέρεται ότι:

  «[….] 4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων άρθρων: ε) « Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού».
   
 • Στην παρ. 5 του κεφ. Δ΄ της αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης (τ. ΑΣΕΠ 46), στην οποία ενδεικτικά παραπέμπουμε, ως απαιτούμενο υποβλητέο δικαιολογητικό, μεταξύ άλλων προβλέπεται: «Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.  Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα».

Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σεμινάρια που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις

Με 150 ΕΥΡΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προλαβαίνετε έως την Τετάρτη την τεράστια έκπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών για το 9μηνοα Μοριοδοτούμενο σεμινάριο (450 ώρες) το οποίο έχει ανοικτές αιτήσεις και συμφωνεί με τη νομοθεσία για τη μέγιστη μοριοδότηση προσλήψεων,  διορισμών και κρίσεων

Δείτε το εδώ

Μοριοδότηση και με το πολύ σημαντικό σεμινάριο στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ που ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙ ΕΞΤΡΑ και τις προσλήψεις στα ΣΔΕ

Ανοικτές αιτήσεις έχει το 9μηνο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου πάνω στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ που μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών αλλά και προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ

Το σεμινάριο βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης λόγω και της διάταξης για τις νέες προσλήψεις ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ στα σχολεία

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αινσταιν φυσικη
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!
"Εάν εγώ βάλω στους φοιτητές μου του 3ου έτους τέτοια θέματα-σπαζοκεφαλιές ο εξωτερικός εξεταστής του τμήματος θα μου τα γυρίσει πίσω"!
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!