Αναλυτική ενημέρωση για τις μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας στην Α' Αθήνας
Ενημερωτικό του Τάκη Ρουμπή, αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Γενικής και Ειδικής Αγωγής το εκπαιδευτικό τοπίο, στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διαμορφώνεται ως εξής:

Γενική Αγωγή

Μετατέθηκαν από την Α΄ Αθήνας σε άλλα ΠΥΣΠΕ 26 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων, 9 εκπαιδευτικοί ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 1 εκπαιδευτικός ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ79-Μουσικής.

Μετατέθηκαν στην Α΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ 46 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων, 21 εκπαιδευτικοί ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 7 εκπαιδευτικοί ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ79-Μουσικής και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας.

Ειδική Αγωγή

Μετατέθηκαν από την Α΄ Αθήνας σε άλλα ΠΥΣΠΕ 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων.

Μετατέθηκαν σε Κ.Ε.Σ.Υ. 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων.

Από τη Γενική Αγωγή της Α΄ Αθήνας μετατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή της Α΄ Αθήνας 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70-Δασκάλων και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Μετατέθηκαν στην Α΄ Αθήνας από άλλα ΠΥΣΠΕ 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων.

Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Π.Ε. της Α΄ Αθήνας, οι παραπάνω υπηρεσιακές μεταβολές -σε καμία των περιπτώσεων- δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως προκύπτει τόσο από τον πρόσφατο πίνακα κίνησης διδακτικού προσωπικού της Α΄ Αθήνας όσο και από τις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Η ανάγκη μόνιμων διορισμών για την πλήρη κάλυψη όλων των κενών, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, προβάλλει επιτακτικά και πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα.

Στη Γενική Αγωγή, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τις 3.541 αιτήσεις μεταθέσεων ικανοποιήθηκαν οι 892 (ποσοστό 25,19%), ενώ στην Ειδική αγωγή από τις 163 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν οι 119 (ποσοστό 73,01%).

Υ.Γ. Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997.

Στην Α΄ Αθήνας υποβάλλονται από 09-04-2020 έως και 23-04-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

σχετικά άρθρα

Ζ' ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης: Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου
Ζ' ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης: Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου
Ο Ζ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στις κινητοποιήσεις ενάντια στη ψήφιση νομοσχεδίου
Ζ' ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης: Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου