Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μέρος Β
Των Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια, Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μέρος Β

Σύμφωνα με όσα καταλάβαμε μελετώντας την Εγκύκλιο Μεταθέσεων και την Οριστική Τοποθέτηση των νέων διορισμένων και τα οποία επιβεβαιώσαμε από το ΥΠΑΙΘ, παραθέτουμε, μετά την Πρώτη Σειρά, τη Δεύτερη Σειρά Ερωτήσεων και Απαντήσεων, πιστεύοντας πως έτσι μπορούν να διευκολυνθούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην συμπλήρωση της αίτησης της Εγκυκλίου Μεταθέσεων. Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι απαραίτητη σε όλες τις αιτήσεις; Είναι απαραίτητη μόνον στην περίπτωση Α της ηλεκτρονικής υποβολής (ηλεκτρονικά). Στην περίπτωση Β της υποβολής δικαιολογητικών (ταχυδρομικά), ταχυδρομείται η ταυτότητα Στην περίπτωση Γ της υποβολής δικαιολογητικών επιδεικνύεται η ταυτότητα στην υπηρεσία την οποία επισκέπτονται ώστε να μπορέσει να γίνει ταυτοπροσωπία. Χρειάζονται υπογραφές στην Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση; Η Υπεύθυνη Δήλωση δεν χρειάζεται υπογραφή καθότι είναι πιστοποιημένη. Αναγράφεται δε κάτω δεξιά verifiedbytheMinistryofDigitalGovernance. Αναφορικά με την αίτηση και επειδή δεν διαθέτουν όλοι/ες σκάνερ,  μπορούν να συμπληρώσουν το κέιμενο word ηλεκτρονικά, έπειτα να αποθηκεύσουν το αρχείο ως pdf, ώστε να μην μπορεί κάποιος να επέμβει σε αυτό και να το αποστείλουν.

Η Υπεύθυνη Δήλωση από το gov μπορεί να λειτουργήσει ως επιβεβαίωση της αίτησης. Βεβαίως αν κάποιος/α έχει να στείλει μόνο την Αίτηση (όπως π.χ οι νεοδιόριστοι) τότε κανένα πρόβλημα. Αν κάποιος/α όμως πρέπει να αποστείλει και δικαιολογητικά και επιλέξει τον τρόπο της ηλεκτρονικής υποβολής αυτό σημαίνει ότι έχει σκάνερ να τα σκανάρει έτσι και αλλιώς. Ομως και σε αυτήν την περίπτωση αν δεν έχει να την εκτυπώσει τότε μπορεί να κάνει το ίδιο που μόλις αναφέρθηκε. Επισήμανση: Τα αρχεία πρέπει να είναι pdf και όχι jpg δηλαδή όχι φωτογραφίες από το κινητό οι οποίες συνήθως δεν είναι ευκρινείς και κάθε σελίδα είναι και ένα αρχείο. Σε περίπτωση που χρειάζεται σκανάρισμα τι θα γίνει αν κάποιος/α δεν διαθέτει; Το σκανάρισμα χρειάζεται στα δικαιολογητικά.  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικά με συστημένο και εξπρές φάκελο. Επίσης αν και αυτό είναι δύσκολο και κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες, μπορεί να κλεισθεί ραντεβού. Ολα αυτά έχουν νόημα στις περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιολογητικά. Τα οργανικά κενά που κοινοποιήθηκαν τι περιλαμβάνουν. Αφορούν σε κενά Μεταθέσεων; Τα οργανικά κενά είναι κενά Μεταθέσεων και έχουν αφαιρεθεί τα κενά των διορισμών και των Μετατάξεων. Αν κάποιος νεοδιόριστος εμπίπτει σε Ειδική Κατηγορία μπορεί να αιτηθεί Μετάθεσης ή εμπίπτει στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 που τον υποχρεώνει να υπηρετήσει την Οργανική του θέση για δύο χρόνια; Οι νεοδιόριστοι μπορούν να αιτηθούν μόνο για Οριστική Τοποθέτηση και όχι για Μετάθεση.

Ο νόμος είναι σαφής και αναφέρει: “Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται”. Για τους νεοδιοριζόμενους μέχρι ποιο χρονικό διάστημα θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία τους: Μέχρι 10/4 ή μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι Μεταθέσεις όπως ορίζει η εγκύκλιος; Ο χρόνος προσμέτρησης της προϋπηρεσίας είναι έως 31/8/2020. ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΕΣΥ (ναι/όχι): Τι γράφουμε; Αυτό γράφτηκε για εκείνους που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση και ως ΕΝΓ ΕΓΒ.  Και να το συμπληρώσουν όλοι όσοι κάνουν Αίτηση για Μετάθεση (σε περιοχή ή ΚΕΣΥ) δεν πειράζει και να μην το συμπληρώσουν πάλι  δεν πειράζει. Οι νεοδιόριστοι δεν το συμπληρώνουν. Ετσι και αλλιώς η αίτηση του νεοδιόριστου φαίνεται και από το ΦΕΚ διορισμού που θα είναι το 241 και από το γεγονός ότι δεν θα έχει προτιμήσεις. Ερωτήσεις-Απαντήσεις Μέρος Β Τι είναι ο Κωδικός Θέσης; Ο κωδικός θέσης ο κωδικός της ΣΜΕΑΕ ή του ΚΕΣΥ (ο κωδικός myschool όπως λέγεται) και αφορά στους παλιούς μόνιμους ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Στα κενά των  Μεταθέσεων δε φαίνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έγιναν πρόσφατα. Μπορεί κάποιος/α να αιτηθεί Μετάθεσης τώρα, από τη στιγμή που γνωρίζει ότι μπορεί να προκύψει κενό; Το ΥΠΑΙΘ ζήτησε τις Υπηρεσιακές Μεταβολές από τις Υπηρεσίες, κάνοντας γνωστό ότι αφορούν και στις Μεταθέσεις και μέχρι την Παρασκευή 03/04/2020, δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια Αίτηση παραίτησης. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ έτσι και αλλιώς μπορούν να δηλώσουν και εκτός των κενών των δύο Πινάκων, γιατί κενά θα προκύψουν και από τις Αιτήσεις Μετάθεσης που θα γίνουν. Εξάλλου και στο edata κάθε χρόνο έως σήμερα, στη λίστα των προτιμήσεων ήταν όλες οι ΣΜΕΑΕ και όλα τα ΚΕΣΥ της χώρας και όχι μόνο τα Οργανικά κενά ακριβώς γι αυτό το λόγο.

Γιατί η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω mail ή ταχυδρομικά κι όχι  μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), όπως συνηθίζεται; Γιατί με την αλλαγή στη νομοθεσία των Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ,  χρειαζόταν επανασχεδιασμός του συστήματος και μάλιστα εκτενής, ο οποίος αφορά σε όχι μόνο την υποβολή των Αιτήσεων (από ΣΜΕΑΕ σε περιοχές) αλλά και τον αλγόριθμο ροής. Εξ αιτίας αυτής της εκτενούς αλλαγής, η οποία χρειαζόταν πολύ χρόνο, αλλά και διευθέτηση τεχνικών θεμάτων με την εταιρεία και σε συνδυασμό με την τρέχουσα συγκυρία δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί εγκαίρως. Σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζουμε,  το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ πραγματοποιεί κάθε χρόνο τις Αποσπάσεις  χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα, οπότε θα διεκπεραιωθούν έστω και έτσι και οι Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ. 

 

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οδηγός ερωτήσεων-απαντήσεων

σχετικά άρθρα