Τρία επιμορφωτικά προγράμματα προτείνει το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΕΚΕΠΕ)

Το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ιδρύθηκε με τον ν. 4610/2019 ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα ενταγμένη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με αποκλειστική αρμοδιότητα να οργανώνει και να υλοποιεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίστηκαν με την Υ.Α. 104939/28-6-2019 (ΦΕΚ 422/Β΄/3-6-2019), ενώ ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. ορίστηκε ταυτόχρονα –εκ του ρόλου του– μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την Υ.Α. 140286 (ΦΕΚ 721/11-9-2019 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη του Συμβουλίου επεξεργάστηκαν μια πρόταση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: α) τις προϋπάρχουσες δομές επιμόρφωσης και τις βασικές επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν τελευταία ή έχουν δρομολογηθεί, β) τις παιδαγωγικές και οργανωτικές αρχές για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, γ) τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο, δ) τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, ε) τις κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στ) τον εθνικό διάλογο που έχει προηγηθεί.

Η οργάνωση και διεξαγωγή της επιμόρφωσης, σε όλες τις μορφές της, θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τις δομές, τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία του ΕΑΠ και σε συνεργασία με το ΙΕΠ, τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, με πανεπιστημιακά Τμήματα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και με υφιστάμενες δομές, όπως τα ΠΕ.Κ.ΕΣ., τα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

picture1.png

Η υποβληθείσα Πρόταση, η οποία κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνει τρία επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία επικεντρώνονται: α) στην ενδοσχολική επιμόρφωση, β) στη μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γ) στην αυτομόρφωση. Τα επιμορφωτικά προγράμματα αποσκοπούν στη στήριξη των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό τους έργο, στην ενδυνάμωσή τους για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας του σύγχρονου σχολείου, στην επικαιροποίηση των γνώσεών τους και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το πρώτο από τα τρία προτεινόμενα προγράμματα έχει τίτλο: «Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη της παιδαγωγικής και οργανωτικής καινοτομίας στο σχολείο». Η διάρκειά του είναι τρεις μήνες και απευθύνεται σε 42.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαντά κυρίως στο πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών για ενδοσχολική επιμόρφωση. Είναι μικτή και ευέλικτη (διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη), ενώ καλύπτει την παιδαγωγική και την οργανωτική καινοτομία σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο: «Μικτή (blended learning) εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους», είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας και απαντά στο αίτημα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση επί του περιεχομένου και της διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου. Χρησιμοποιείται το ευέλικτο μοντέλο της μικτής εξ αποστάσεως (blended learning) επιμόρφωσης, το οποίο πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά (συγχρονικά και ασύγχρονα). Προβλέπεται η επιμόρφωση 30.500 εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης ετησίως.

Το τρίτο προτεινόμενο πρόγραμμα, με τίτλο «Αυτομόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν αλλά διαθέτουν περιορισμένο χρόνο ή βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές. Πρόκειται για μια διαδικασία αυτομόρφωσης με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, είναι σύντομης διάρκειας, ευέλικτη (εξ αποστάσεως, ασύγχρονη) και καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες εκπαιδευτικής ένταξης μαθητών. Προβλέπεται η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης ετησίως.

Αναλυτική πρόταση των ανωτέρω, η οποία περιλαμβάνει:

  • πρόταση πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
  • σύνοψη της ανωτέρω πρότασης, και
  • τρεις προτάσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

έχει υποβληθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. πρωτ. 201169/18-12- 2019).

Το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση και υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Το Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Πληροφορίες σχετικά με Ε.Κ.ΕΠ.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://www.eap.gr/el/to-eap/anexartites-monades/ethniko-kentro-epimorfosis-ekpaideftikon-e-k-ep-e

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα